índex - bibliografia

dissabte, 6 de desembre del 2008

Nedar entre dues aigües

Variants i sinònims: Nedar entre dues aigües (PERIS 2001).

Equivalents:
 • Duabus sellis sedere [LL] (PERIS 2001)
 • Nadar (o estar) entre dos aguas
Nota: La traducció literal del llatí vol dir 'seure en dues cadires', o sigui ocupar una posició ambigua.

Explicació: Obrar hàbilment mantenint-se entre dos partits, opinions, etc. (DIEC).

Mira també: Nedar entre dues aigües al Diccitionari.

Font:
 • ENC3: Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (3a edició)
 • Antoni Peris (2001): Diccionari de locucions i frases llatines (Enciclopèdia Catalana, Barcelona).

diumenge, 30 de novembre del 2008

Deixar-lo amb el morro untat

Variants i sinònims: Deixar-lo amb el morro untat (SAURA 1884).

Equivalents: Dejar a uno con la miel en los labios [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original:
Deixarlo ab lo morro untat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

dissabte, 1 de novembre del 2008

A l'entrant

Variants i sinònims:
 • A l'entrada (PERRAMON 1979)
 • A l'entrant (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)
Equivalents: A la entrada [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A l'entorn

Variants i sinònims:
 • A l'entorn (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES (1989)
 • Al voltant (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES (1989)
 • Entorn (MIRAVITLLES (1989)
Equivalents:
 • Alrededor [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES (1989)
 • Derredor [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En torno [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Rededor [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Al voltant (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A l'encalç

Variants i sinònims: A l'encalç (BALBASTRE 1977).

Equivalents: En pos [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A pèl

Variants i sinònims:
 • A l'empèl (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A pèl (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (VINYETS 1990)
 • A pèl i a repèl (MILLÀ 1979) - (MILLÀ 1988)
 • A pèl nu (PERRAMON 1979)
 • Al pèl (DIÀFORA 1982)
Equivalents:
 • A pelo [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De perlas [ES] (DIÀFORA 1982)
 • En carnes [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En vivas carnes [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Muntant a cavall sense sella; en la direcció en què el pèl s'inclina; ben nu (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A l'antiga

Variants i sinònims:
 • A l'antiga (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (POMARES 1997) - (DLC 1993)
 • A l'antigalla (PERRAMON 1979) - (POMARES 1997) - (DLC 1993)
 • A l'antigor (BALBASTRE 1977) - (DLC 1993)
 • A la manera antiga (PERRAMON 1979) - (DLC 1993)
Equivalents: A la antigua [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Explicació:
 • A la manera antiga; a la moda de l'antigor (PERRAMON 1979).
 • Loc. adv. a la manera antiga (DLC 1993).
 • Com es feia en temps passats (POMARES 1997).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A l'aire lliure

Variants i sinònims:
 • A cel descobert (DLC 1993)
 • A l'aire lliure (DIÀFORA 1982)
 • A ple aire (PERRAMON 1979) - (DLC 1993)
Equivalents: Al aire libre [ES] (DIÀFORA 1982).

Explicació:
 • A ple aire (PERRAMON 1979)
 • Loc. adv. a cel descobert (DLC 1993)
Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A l'aguait

Variants i sinònims: A l'aguait (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
 • En acecho [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Ojo avizor [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Sobre aviso [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A l'acte

Variants i sinònims:
 • A l'acte (DCVB 1932) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al mateix moment (PERRAMON 1979)
 • De cop i volta (MIRAVITLLES 1989)
 • De seguida (DLC 1993)
 • Immediatament (DCVB 1932)
 • Tot seguit (DCVB 1932) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: En el acto [ES] (DCVB 1932) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació:
 • Adv. tot seguit, immediatament (DCVB 1932)
 • Al mateix moment (PERRAMON 1979)
 • Loc. adv. de seguida (DLC 1993)
Font:
 • DCVB (1930) - Alcover-Moll (1930): Diccionari català-valencià-balear (en línia) (DCVB). Palma de Mallorca: Ed. Moll.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A l'abric

Variants i sinònims:
 • A l'abric (DCVB 1932) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (DLC 1993)
 • A cobert (DLC 1993)
Equivalents:
 • A cubierto [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Al abrigo [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Al socaire [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació:
 • A lloc abrigat (DCVB 1932).
 • A cobert (PERRAMON 1979).
 • Loc. adv. a cobert (DLC 1993).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

divendres, 31 d’octubre del 2008

A la xirinxina

Equivalents i sinònims:
 • V. A collibè
 • A la xinxirinxina (PERRAMON 1979)
 • A la xirinxina (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A cuestas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A horcajadas sobre los hombros (de otro) [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En hombros [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: A coll-botet, a coll-i-be (PERRAMON 1979).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la vora del foc

Variants i sinònims: A la vora del foc (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Al amor de la lumbre.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la vora de

Variants i sinònims:
 • A la vora de (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977)
 • Vora de (JANÉ 1973)
Equivalents: Junto a [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Loc. prep. per expressar proximitat (preposicions i loc. prep introdueixen grups nominals o anàlegs) (JANÉ 1973).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la vora

Variants i sinònims: A la vora (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:
 • A la orilla [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • Al borde [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Loc. adv. per expressar proximitat (adverbis i loc. adv. modifiquen el sentit del verb) (JANÉ 1973)
 • Prop, al costat (PERRAMON 1979)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A les envistes

Variants i sinònims: A les envistes (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:
 • A la vista [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A vista de [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Un lloc des del qual veiem l'indret on anem (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la ventura

Variants i sinònims:
 • A la ventura (SERRA I BOLDÚ 1922)
 • A risc marítim (SERRA I BOLDÚ 1922)
Equivalents: A la gruesa [ES].

Explicació: És terminologia de Llenguatge Administratiu. Es refereix a préstec a la ventura.

Font: He connectat diversos registres de la meva base de dades, però no hi ha cap repertori bilingüe que ho reculli directament.

dissabte, 25 d’octubre del 2008

Ser l'ase dels cops

Variants i sinònims:
 • Ase dels cops (BALBASTRE 1977) - (POMARES 1987)
 • Carregar el mort (DCC 1987)
 • Carregar els neulers (DCC 1987)
 • Carregar-se-la (DCC 1987)
 • Ésser l'ase dels cops (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979) - (BUSQUETS 1987) - (DCC 1987) - (MILLÀ 1988) - (DLC 1993) - (LAGARDA-MATA 1997)
 • Pagar els plats trencats (DCC 1987) - (LAGARDA-MATA 1997)
 • Pagar al festa (DCC 1987)
 • Ser l'ase dels cops (GRIÑÓ 1981) - (DIÀFORA 1982) - (CRUANYES 1985) - (FARNÉS 1992) - (ABRIL 1996)
 • Tocar el rebre (DCC 1987)
Equivalents:
 • Borricón [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Borricote [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Pagar los platos rotos [ES] (DCC 1987) - (ABRIL 1996)
 • Pagar el pato [ES] (DCC 1987)
 • Persona sufrida [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Ser un borricón [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació:
 • Ésser la persona que s’emporta totes les culpes, els reganys, els mals tractes, etc. (DIEC2).
 • Carregar les culpes, els reganys, els mals tractes (FERRET 1968).
 • El qui s'emporta la culpa (PERRAMON 1979).
 • El qui s'emporta totes les culpes, encara que sigui sense motiu (POMARES 1997).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • DCC (1987): Diccionari català-castellà castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 3a edició).
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.

dilluns, 20 d’octubre del 2008

Tenir més caps que barrets

Variants i sinònims:
 • Tenir més caps que barrets (PÀMIES 1997a)
 • Tenir molts caps i pocs barrets (PÀMIES 1997a)
Equivalents: El que está en muchos cabos, está en ninguno [ES] (PÀMIES 1997a).

Explicació: Estar algú molt carregat d'obligacions i feines, sense trobar qui el pugui ajudar a acomplir-les totes (PÀMIES 1997a).

Localització: Es diu a València (PÀMIES 1997a).

Nota: Documentat a Martí i Adell (1987), com a «La personalitat i el capteniment» (PÀMIES 1997a).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].

Tenir més fam que un mestre d'escola

Variants i sinònims: Tenir més fam que un mestre d'escola (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Tener más hambre que un maestro de escuela [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Aquesta frase va néixer de la mala retribució que, antigament, s'assignava als d'aquest ofici (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

dissabte, 18 d’octubre del 2008

A la vegada

Variants i sinònims:
 • A l'encop (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)
 • A l'una (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A la vegada (FERRET 1968)
 • Al mateix temps (FERRET 1968)
 • Alhora (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979)
 • Ensems (FERRET 1968)
Equivalents:
 • A la una [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A la vez [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A un tiempo [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A una [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Al mismo tiempo [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la valenta

Variants i sinònims: A la valenta (AMADES 1935) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)

Equivalents: Por la tremenda [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Explicació: Amb gran punya, ardor (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la tarda

Variants i sinònims: A la tarda (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents: Por la tarde [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: Entre migdia i vespre (PERRAMON 1979).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la sortida del sol

Variants i sinònims:
 • A la sortida del sol (DIÀFORA 1982)
 • A punta de sol (DIÀFORA 1982)
 • A sol ixent (DIÀFORA 1982)
Equivalents: Al amanecer [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la saga

Variants i sinònims:
 • A frec (MIRAVITLLES 1989)
 • A l'abast (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A la saga (MIRAVITLLES 1989)
 • A la vora (MIRAVITLLES 1989)
 • A tocar (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A la orilla [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A los alcances [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Al alcance [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la regalada

Variants i sinònims: A la regalada (GALIANA 1767) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A sus (mis, tus, etc.) anchas [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Amb tota comoditat (PERRAMON 1979).

Nota: Ho trobem ja documentat el 1767 a la Rondalla de rondalles de Fra Luis Galiana: «y prenia la fresca á mon plaer, masentava á les fontetes, y llegia á la regalada alguns llibrets de espècies bònes y de gust delicadisim».

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la quieta

Variants i sinònims:
 • A la quieta (BALBASTRE 1977)
 • A la sorda (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A cencerros tapados [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Sigilosamente [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la posta

Variants i sinònims: A la posta (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Al acecho [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la percaça

Variants i sinònims:
 • A la percaça (DIÀFORA 1982)
 • A la percaça de (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A la recerca de (MIRAVITLLES 1989)
 • En cerca de (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A la caza [ES] (DIÀFORA 1982)
 • En busca de [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • En persecución [ES] (DIÀFORA 1982)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la par

Variants i sinònims:
 • A la par (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al corrent d'una cosa (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • À la page [FR] (MIRAVITLLES 1989)
 • A la par [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: Igualtat de valor nominal amb el del mercat (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

Descobrir la sopa d'all

Variants i sinònims:
 • Descobrir (algú) la sopa d'all (POMARES 1997)
 • Descobrir la sopa d'alls (MORET 1995)
 • Ésser l'inventor de la sopa d'all (AMADES 1951a) - (GARCIA SALINES 1994)
 • Haver inventat la sopa d'all (BALBASTRE 1977) - (ABRIL 1996)
 • Inventar la sopa d'all (BALBASTRE 1977) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984)
 • Inventar la sopa d'alls (MORET 1995)
 • L'inventor de la sopa d'all (AMADES 1935)
Equivalents:
 • Descubrir América [ES] (ABRIL 1996)
 • Descubrir el Mediterráneo [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Haber inventado la pólvora [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Retret en sentit indeterminat però sempre poc respectuós, aplicat als fanfarrons i pretensiosos que es creuen posseïts de suficiència. Segons la tradició l'inventor de la sopa d'all fou el gran rei en Jaume I. Explicat amb més detall en l'original (AMADES 1935).
 • Aplicat als fanfarrons i pretensiosos que es creuen posseïts de suficiència. Segons la tradició l'inventor de la sopa d'all fou el gran rei Jaume I (AMADES 1951a).
 • Ésser una persona pretenciosa i posseïda de suficiència (GARCIA SALINES 1994)
 • Presumir d'intel·ligent (MORET 1995) - (ABRIL 1996)
 • Dir com a novetat allò que ja és sabut de gairebé tothom (POMARES 1997)
Etimologia: V. Descobrir la sopa d'all.

Nota1: Hi ha també algun refrany sobre la sopa d'all:
 • La sopa d'all si no fa bé no fa mal (AMADES 1951a)
 • Sopa d'all, per a esperar el tall (AMADES 1951a)
Font:
 • Joan Amades i Gelat (1951a): Refranyer català comentat. Barcelona: Ed. Selecta. || Ed. Selecta - Catalònia, 1990: segona edició dins la col·lecció «Club de Butxaca», núm. 20.
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
Nota2: Dedicada al meu amic pratenc, Joan Puigmalet, atesa la seva amable petició pública. Qui vulgui saber, sabrà; però qui vulgui sapiguer, no sapiguerà res.

dilluns, 13 d’octubre del 2008

A la nostrada

Variants i sinònims:
 • A la nostrada (FERRET 1968) - (DIÀFORA 1982)
 • A la nostra manera (FERRET 1968)
Equivalents: A nuestra manera [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

diumenge, 12 d’octubre del 2008

A la millor

Variants i sinònims:
 • A la millor (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977)
 • Si molt convé (FERRET 1968) - (JANÉ 1973)
Equivalents: A lo mejor [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la menuda

Variants i sinònims:
 • A la menuda (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al detall (FERRET 1968) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A granel [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al menor [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • Al menudeo [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Al por menor [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: Comprant o venent en petita quantitat (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la matinada

Variants i sinònims: A la matinada (BALBASTRE 1977).

Equivalents: De madrugada [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la marinesca

Variants i sinònims:
 • A la marinesca (MIRAVITLLES 1989)
 • A l'estil mariner (MIRAVITLLES 1989)
 • A la manera de la gent de mar (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A la marinera [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la llarga

Variants i sinònims:
 • A la llarga (JANÉ 1973) - (PERRAMON 1979)
 • A llarg termini (RIERA 1985)
Equivalents:
 • A la larga [ES]
 • A largo plazo [ES] (RIERA 1985)
Explicació:
 • Locució temporal que significa més tard o més aviat (JANÉ 1973).
 • A la fi, passat molt temps (PERRAMON 1979).
Font: Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.

A la inversa

Variants i sinònims:
 • A l'inrevés (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)
 • A la inversa (DIÀFORA 1982)
Equivalents:
 • A la inversa [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Al revés [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: En sentit oposat (PERRAMON 1979).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la insabuda

Variants i sinònims: A la insabuda (FERRET 1968) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Sin saberlo [ES] (DIÀFORA 1982).

Explicació: Sense haver-ne coneixement (FERRET 1968).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la geneta

Variants i sinònims: A la geneta (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A la jineta [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Amb els estreps curts (PERRAMON 1979).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

dissabte, 11 d’octubre del 2008

A la gatzoneta

Variants i sinònims:
 • A la gatzoneta (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A la gotzoneta (DCVB 1930)
 • Ajupit (MIRAVITLLES 1989)
 • Aponat (DCVB 1930)
 • Emponnat (DCVB 1930)
Equivalents:
 • Agachado [ES] (DCVB 1930)
 • En cuclillas [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: Ajocat, tocant amb els talons a les natges (PERRAMON 1979).

Font:
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la garjola

Variants i sinònims: A la garjola (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
 • A la sombra [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En chirona [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Entre rejas [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Empresonat.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la funerala

Variants i sinònims: A la funerala (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A la funerala [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la folla

Variants i sinònims:
 • A la folla (DIÀFORA 1982)
 • Amb brutalitat (MIRAVITLLES 1989)
 • Anar de bòlit (MIRAVITLLES 1989)
 • D'un cantó a l'altre (MIRAVITLLES 1989)
 • Sense miraments (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A lo loco [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Font:
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

Tocar ferro

Variants i sinònims:
 • Tocar ferro (DCVB 1930) - (AMADES 1951) - (ABRIL 1996) - (POMARES 1997) - (COT-FOLIA-ESPINOSA 1998)
 • Tocar ferro i fusta
 • Tocar fusta (POMARES 1997)
Equivalents:
 • Bate în lemn [RO] (Qüestionem 2006)
 • Knock on wood [EN] (Qüestionem 2006)
 • Tocar madera [ES] (ABRIL 1996) - (COT-FOLIA-ESPINOSA 1998)
 • Toucher du bois [FR] (Qüestionem 2006)
Explicació:
 • Es general la superstició de creure que tocar ferro o qualsevol objecte metàl·lic és eficaç per a evitar un malefici. Per això, en tenir por d'alguna persona o cosa que porta mala sort, la gent supersticiosa procura «tocar ferro». (DCVB s. v. 'ferro').
 • Conjurar un malefici (POMARES 1997).
 • Quan una persona vol impedir que li passi una desgràcia (COT-FOLIA-ESPINOSA 1998).
 • Com a superstició, quan s'ha parlat d'una cosa o succés que no volem que ens passi.
 • Gest supersticiós per desfer un malefici o malestrugança.
Font:
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 • Cot, Diana; Folia, Marta; Espinoza, Pedro - Cop d'ull (mira com es diu en castellà). Barcelona: La Galera. Col·lecció «El Bagul», núm. 5.
 • Qüestionem (2006). Consulta 'Tocar fusta o ferro', del 20 de gener de 2004 i subsegüents respostes.

dimecres, 8 d’octubre del 2008

A la falç

Variants i sinònims: A la falç (DIÀFORA 1982).

Equivalents: A punto de segar [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la descarada

Variants i sinònims: A la descarada (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Con desfachatez [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la darreria

Variants i sinònims: A la darreria (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A las postrimerías [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Fi, darrer període de la durada d'una cosa (PERRAMON 1979).

Nota: Trobem aquesta locució en un refrany: A la darreria de març, l'hivern és llarg (PARÉS 1999)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la cua

Variants i sinònims: A la cua (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents:
 • A la cola [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Detrás [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la correguda

Variants i sinònims:
Equivalents: Con facilidad [ES] (DIÀFORA 1982).

Nota: D'acord amb el DCVB (1930),

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la clara

Variants i sinònims: A la clara (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A las claras [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Manifestament, sense empatx.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Fer el passarell

Variants i sinònims:
 • Ésser un babau (MIRAVITLLES 1989)
 • Ésser un colomí (MIRAVITLLES 1989)
 • Ésser un llonze (MIRAVITLLES 1989)
 • Fer el passarell (MIRAVITLLES 1989)
 • Fer el préssec (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: Hacer el primo (MIRAVITLLES 1989)

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

dilluns, 6 d’octubre del 2008

Haver-n'hi per llogar-hi cadires

Variants i sinònims:
 • Haver-n'hi per a llogar-hi cadires (FERRET 1968) - (MIRAVITLLES 1989) - (POMARES 1997)
 • Haver-n'hi per a sucar-hi pa (MIRAVITLLES 1989)
 • Haver-n'hi per llogar-hi cadires (ABRIL 1996)
 • N'hi ha per a llogar-hi cadires (BALBASTRE 1977)
 • N'hi ha per a sucar-hi pa i llogar-hi cadires (PERRAMON (1979)
 • N'hi ha per llogar-hi cadires (DIÀFORA 1982) - (FARNÉS 1992)
 • N'hi ha per llogar-hi cadires!
 • No poder més (MIRAVITLLES 1989)
 • Perdre la mesura (MIRAVITLLES 1989)
 • Ser el màxim (MIRAVITLLES 1989)
 • Ser el súmmum (MIRAVITLLES 1989)
 • Ser una barbaritat (MIRAVITLLES 1989)
 • Ser una cosa excel·lent (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • Es como para caerse de culo [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Eso es cosa de alquilar balcones [ES] (ABRIL 1996)
 • ¡Menudo follón! [ES] (BALBASTRE 1977)
 • No tener desperdicio [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • ¡Vaya tomate! [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • De curiós, d'increible, d'inaudit, que és quelcom (FERRET 1968).
 • Ponderar quelcom d'inaudit (PERRAMON 1979).
 • Ser alguna cosa digna de presenciar (ABRIL 1996).
 • Haver-hi motiu de gran entreteniment, diversió, expectació, etc. (POMARES 1997).
 • Expressió que es diu d'una cosa increïble o insòlita (POMARES 1997).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.

dissabte, 20 de setembre del 2008

A la biorxa

Variants i sinònims: A la biorxa (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents:
 • Al revés [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Mal [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Malament, al revés del que voldríem (PERRAMON 1979).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la bestreta

Variants i sinònims:

 • A la bestreta (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Per endavant (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • De antemano [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985)
 • Por adelantado [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Por anticipado [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació:
 • Avançar uns diners.
 • Pagant a l'avançada (PERRAMON 1979).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

diumenge, 14 de setembre del 2008

A hores petites

Variants i sinònims:
 • A hores petites (DIÀFORA 1982)
 • A les (hores) petites (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A altas horas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De madrugada [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: Primeres hores del dia (DIÀFORA 1982).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A hores d'ara

Variants i sinònims: A hores d'ara (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (CONCA 1987) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:

 • A estas alturas [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A estas horas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A la hora de ahora [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicacions: Locució temporal que significa en aquests mateixos moments (JANÉ 1973).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A hora foscant

Variants i sinònims:
 • A entrada de fosc (PERRAMON 1979)
 • A hora foscant (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Equivalents:
 • Al anochecer [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Entre dos luces [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació: Cap a la posta de sol (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A hora baixa

Variants i sinònims: A hora baixa (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Al atardecer [ES] (DIÀFORA 1982).

Explicació: Cap a la posta de sol (PERRAMON 1979).

Nota: A Menorca diuen: a hora baixa cauen es tords (PONS LLUCH 1993) - (PARÉS 1999), que vol dir que cal esperar el moment oportú perquè s'esdevinguin les coses així com pertoca (PONS LLUCH 1993).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A grapades

Variants i sinònims:
 • A faneques (GIMENO-ROURA 1986)
 • A grapades (DIÀFORA 1982)
 • A grapats (PERRAMON 1979) - (GIMENO-ROURA 1986)
 • A munts (BALBASTRE 1977) - (GIMENO-ROURA 1986)
Equivalents:
 • A montones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A puñados [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: En gran quantitat (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A grans trets

Variants i sinònims:
 • A grans trets (RIERA 1985)
 • Amb poques paraules (RIERA 1985)
Equivalents: A grandes rasgos [ES] (RIERA 1985).

Font: Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.

De genolls

Variants i sinònims:
 • A genolls (DIÀFORA 1982)
 • Agenollat (MIRAVITLLES 1989)
 • De genollons (PERRAMON 1979)
 • De genolls (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • De hinojos [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De rodillas [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).
Explicació: Amb els genolls a terra (s.v. de genollons) (PERRAMON 1979).

Nota: hi ha un embarbussament que fa: De genollons, genollons, collia, collia, de genollons, genollons, collia codonys. De genollades, codonyades, i amb els dits, codonys collits (AMADES 1928) - (MILLÀ 1979) - (VINYETS 1990) - (BATLLORI 1997).
Hi ha diverses variants. Amades ho recull sota l'epítet: "jocs de paraules que si ens equivoquem podem caure en paraules de caient malsonant". I Millà, "embarbussament, frases enrevessades, entrebanca-llengües".

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

dissabte, 13 de setembre del 2008

De quatre grapes

Variants i sinònims:
 • A gatameus (ARABIA 1887)
 • De quatre grapes (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De quatre potes (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A cuatro patas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A gatas [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Explicació:
 • Arrossegant-se a terra (POMARES 1997).
 • De peus i mans a terra (POMARES 1997).
Nota: A gatameus ho recull Ramon Arabia i Solanas (1887) a Miscelánea Folk-lorica, en un article titulat "Respostas al interrogatori folk-lorich: 4. Tortosa", publicat en facsímil per l'editorial J. J. de Olañeta (Barcelona).

Font:
 • Ramon Arabia i Solanas (1887): "Respostas al interrogatori folk-lorich: 4. Tortosa", dins Miscelánea Folk-lorica (Barcelona: J. J. de Olañeta).
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A garrotada seca

Variants i sinònims: A garrotada seca (cop de puny, etc.) (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A garrotazo limpio (puñetazo, etc.) [ES] (BALBASTRE 1977).

Font:
Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A galop tirat

Variants i sinònims: A galop tirat (DIÀFORA 1982).

Equivalents: A galope tendido [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A galet

Variants i sinònims: A galet (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A pico de jarro [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A furt

Variants i sinònims:
 • A furt (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)
 • D'amagat (PERRAMON 1979)
 • Il·legalment (PERRAMON 1979)
Equivalents:
 • A escondidas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Ilegalmente [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Al lliure albir

Variants i sinònims:
 • A franc albir (DIÀFORA 1982)
 • Al lliure albir (DIÀFORA 1982)
Equivalents: Al libre albedrío [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A flor de pell

Variants i sinònims: A flor de pell.

Equivalents: A flor de piel [ES].

Explicació:
 • A punt.
 • Gens amagat.
Nota: totes les referències són premsa escrita. No sé si s'ha de considerar un castellanisme.

A flor de

Variants i sinònims: A flor de (DIÀFORA 1982).

Equivalents:
 • A flor de [ES] (DIÀFORA 1982)
 • A ras de [ES] (DIÀFORA 1982)
Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A flor d'aigua

Variants i sinònims:
 • A flor d'aigua (MIRAVITLLES 1989)
 • A nivell d'aigua (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A flor de agua [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A flote [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: En la superfície de l'aigua (DCVB).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A fi de bé

Variants i sinònims: A fi de bé (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Con buena intención [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A fer punyetes!

Variants i sinònims:
 • A fer la mà! (POMARES 1997)
 • A fer punyetes
 • A fer punyetes! (POMARES 1997)
 • A la merda
Equivalents: A hacer puñetas [ES].

Explicació: Expressió despectiva de contrarietat, rebuig o menyspreu (POMARES 1997).

A ensopegades

Variants i sinònims: A ensopegades (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
 • A trompicones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A tropezones [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A coneguda d'algú

Variants i sinònims: A coneguda d'algú (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A sabiendas de alguien [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A compte i risc

Variacions i sinònims: A compte i risc (RIERA 1985).

Equivalents: A cuenta y riesgo [ES] (RIERA 1985).

Font: Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.

A compte

Variants i sinònims:
 • A càrrec (RIERA 1985)
 • A compte (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985)
Equivalents:
 • A cuenta [ES] (DIÀFORA 1982)
 • A expensas [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985)
 • A cargo [ES]
Explicació: D'una manera avantatjosa; part d'una suma a pagar (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.

diumenge, 27 de juliol del 2008

De quan ençà?

Variants i sinònims: De quan ençà? (SAURA 1884).

Equivalents
: De cuando acá (o de cuanto acá Perico, o Marica con guantes)? [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original:
De quant en sá? (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tenir-ne una al pap i una altra al sac

Variants i sinònims: Tenir-ne una al pap i una altra al sac (SAURA 1884).

Equivalents
: decir uno y pensar otro [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original:
Tenirne una en lo pap y una altra en lo sach (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

dissabte, 26 de juliol del 2008

Dir unes vegades santa i altres salve

Variants i sinònims: Dir unes vegades santa i altres salve (SAURA 1884).

Equivalents
: Decir unas veces cesta, y otras ballesta [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original:
Dir unas vegadas santa y altras salve (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

dissabte, 12 de juliol del 2008

A estones

Variants i sinònims:
 • A estonades (PERRAMON 1979)
 • A estones (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)
 • De tant en tant (PERRAMON 1979)
Equivalents:
 • A ratos [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De rato en rato [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A preu fet

Variants i sinònims:
 • A escar (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (RIERA 1985)
 • A escara (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A escarada (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A l'escarada - (PERRAMON 1979)
 • A preu fet (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A destajo [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicacions:
 • A l'escarada, a preu fet (PERRAMON 1979).
 • Al preu convingut (PERRAMON 1979).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A entrada de fosc

Variants i sinònims: A entrada de fosc (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents:
 • Al anochecer [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Entre dos luces [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: En començar a fer-se vespre (PERRAMON 1979).

Font:
Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A enredar a un altre

Variants i sinònims: A enredar a un altre (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A otro perro con ese hueso [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A encesa de llums

Variants i sinònims: A encesa de llums (BALBASTRE 1977).

Equivalents: La hora del atardecer [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A dretcient

Variants i sinònims:
 • A dret (DIÀFORA 1982)
 • A dretcient (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)
 • A dretes (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A gratcient (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A sabuda (MIRAVITLLES 1989)
 • A posta (MIRAVITLLES 1989)
 • Deliberadament (PERRAMON 1979)
 • Exprés (MIRAVITLLES 1989)
 • Expressament (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A drede [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Adrede [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A sabiendas [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Con entero conocimiento (BALBASTRE 1977)
 • Deliberadamente [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Expressament [ES] (FERRET 1968)
 • Exprofeso [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
Explicació:
 • Amb intenció (PERRAMON 1979).
 • Deliberadament (PERRAMON 1979).
 • Expressament, deliberadament (FERRET 1968).
Nota: A ALMIRALL (1887), dins Miscelánea Folk-lórica ja apareix á gratscient: "Y veus' aquí que, no agradantme, com no m'agrada, fer mamarratxadas á gratscient, he volgut examinar la cosa, ab lo propósit de que, si trobava que lo meu traball havía d'estar fora de lloch...".

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A destra i sinistra

Variants i sinònims:
 • A destra i a sinistra (DIÀFORA 1982)
 • A destra i sinistra (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A derecha e izquierda [ES] (DIÀFORA 1982)
 • A diestra y siniestra [ES] (BALBASTRE 1977)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

dissabte, 28 de juny del 2008

A deshora

Variants i sinònims:
 • A deshora (DIÀFORA 1982)
 • A una hora intempestiva (FERRET 1968)
 • Fora d'hora (FERRET 1968)
 • Fora de temps
Equivalents:
 • A deshora [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A deshores [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A destiempo [ES]
Explicació:
 • Locució temporal que significa en una hora no adequada (JANÉ 1973).
 • Locució adverbial de temps (DLC 1993).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A desgrat de

Variants i sinònims: A desgrat de (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents:
 • A despecho de [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A pesar de [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Pese a [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A dentegades

Variants i sinònims: A dentegades (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A dentelladas [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A dalt

Variants i sinònims: A dalt (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)

Equivalents: Arriba [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A mata-degolla

Variants i sinònims: A mata-degolla (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (DIÀFORA 1982) - (DIEC 1996).

Equivalents:
 • A cuchillo [ES] (FERRET 1968) - (MIRAVITLLES 1989) - (DIÀFORA 1982)
 • A degüello [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989) - (DIÀFORA 1982)
 • A sangre y fuego [ES]
Explicació:
 • Degollant (FERRET 1968).
 • Sense donar quarter a l'enemic (PERRAMON 1979).
 • Compost repetitiu i expressiu (DIEC 1996).
Font:
 • Antoni Ferret (1968): Parleu més bé el català. Barcelona: Editorial Claret. Col. «Pompeu Fabra, 4».
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A curt termini

Variants i sinònims:
 • A curt termini
 • A la curta
Equivalents: A corto plazo [ES].

Font: Tret de diversos materials de llenguatge administratiu.

Nota: Amb aquesta locució s'ha format també un refrany: A la curta o a la llarga, el temps tot ho ateny (PUJOL 1999)

A crits

Variants i sinònims: A crits (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
 • A voz en cuello [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A voz en grito [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A creu i a recreu

Variants i sinònims:
 • A creu i a recreu (FARNÉS 1992)
 • A creu i recreu (DIÀFORA 1982)
Equivalents: Por todas partes [ES] (DIÀFORA).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A cos

Variants i sinònims: A cos (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
A cuerpo [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A corrua feta

Variants i sinònims: A corrua feta (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
Sin parar [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

dissabte, 14 de juny del 2008

Voler pujar al cel a despit dels sants

Sinònims i variants: Voler pujar al cel a despit dels sants (SAURA 1884).

Equivalents: arremetió (o arremangóse) Morilla y comieronla los lobos [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Una al mall i una altra a l'enclusa

Variants i sinònims:
 • Una al clau, i cent a la ferradura (SAURA 1884)
 • Una al mall i altra a l'enclusa (SAURA 1884)
 • Una al mall i una altra a l'enclusa (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • Dar una en el clavo y ciento en la herradura [ES] (SAURA 1884)
 • Una en el clavo y ciento en la herradura [ES] (BALBASTRE 1977)
Parèmia segons la font original: Una al mall y altra á la enclusa | Una al clau, y cent á la ferradura (SAURA 1884).

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Donar un aglà per fer cagar un roure

Variants i sinònims:
Equivalents: Dar (o meter) aguja y sacar reja [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Fer caritat al diable

Variants i sinònims: Fer caritat al diable (SAURA 1884).

Equivalents
: Dais por Dios al que tiene más que vos [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

dilluns, 2 de juny del 2008

A cops de mall

Variants i sinònims:

 • A cops (BALBASTRE 1977)
 • A cops de mall (BALBASTRE 1977)
 • A més no poder (BALBASTRE 1977)
Equivalents: A machamartillo [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A cops

Variants i sinònims:

 • A cops (BALBASTRE 1977)
 • A voltes
 • A vegades
 • De vegades
Equivalents:
 • A veces [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En ocasiones [ES] (BALBASTRE 1977)
Nota: Afegeixo l'accepció 'A voltes', que amablement m'ha facilitat la M. Mercè, lectora d'aquest blog.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A cop calent

Variants i sinònims:
 • A cop calent (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)
 • A cop calent, el mal no se sent (MILLÀ 1988) - (FARRÀS 1998) - (PUJOL 1999)
 • A cop calent, no se sent (FARNÉS 1992)
Equivalents:
 • A renglón seguido [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Acto seguido [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • En caliente [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Sin demora [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Sense perdre temps, a l'acte (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A contrapèl

Variants i sinònims: A contrapèl (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MORET 1995).

Equivalents: A contrapelo [ES] (DIÀFORA 1982).

Explicació:
 • Oposat a la direcció del pèl (PERRAMON 1979).
 • Contra la pròpia voluntat (MORET 1995).
Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A contrafur

Variants i sinònims: A contrafur (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Desaforadamente [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A contracor

Variants i sinònims:

 • A contracor (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MIRAVITLLES 1989) - (DLC 1993)
 • A desgrat (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • De mal grat (FERRET 1968)

Equivalents:

 • A regañadientes [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Con desagrado [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Cuesta arriba [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De mal grado [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De mala gana [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Mal de su grado [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • De mal grat, contra el propi sentiment (FERRET 1968).
 • Vencent un sentiment de repugnància (PERRAMON 1979)
 • Locució adverbial de manera (DLC 1993)
 • Contra el propi voler
 • costar de fer
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A contraclaror

Variants i sinònims:
 • A contraclaror (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De besllum (MIRAVITLLES 1989)

Equivalents:

 • A trasluz [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al trasluz [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: Posant l'objecte entre la llum i l'ull (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

divendres, 30 de maig del 2008

A collibè

Variants i sinònims:
 • A be (DCVB 1932)
 • A becoll (DCVB 1932)
 • A coll (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A collbató (DCVB 1932)
 • A collbè (DCVB 1932)
 • A collbitet (DCVB 1932)
 • A collbotet (DCVB 1932)
 • A collbrit (DCVB 1932)
 • A collibè (DCVB 1932) - (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)
 • A collsarró (DCVB 1932)
 • A l'espatlla (BALBASTRE 1977)
 • v. A la xirinxina
 • A mecoll (DCVB 1932)
 • v. A pes de braços (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Anar cametes al coll (Sueca)
 • v. Cama ací, cama allà
 • De les crísties (o A les crísties) (Oristà, Baix Lluçanès).
 • Portar a be borreguet (Sueca)
Equivalents:
 • A cosqueretas [ES] (DCVB 1932)
 • A cuestas [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A hombros [ES] (DCVB 1932) - (MIRAVITLLES 1989) - (DIÀFORA 1982)
 • En hombros [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Eixancat damunt el coll o l'esquena d'algú (DCVB).
 • Cama ací cama allà sobre el coll i les espatlles d'un altre; també sobre els lloms (FERRET 1968).
 • Sobre la regió veïna del coll, espatlles i part d'esquena (PERRAMON 1979).
 • Damunt les espatlles o a mitja esquena (PERRAMON 1979).
Nota: Abans de la reforma de l'IEC dels guionets, la normativa feia escriure-ho "A coll-i-be".

Font:
 • Alcover-Moll (1932): Diccionari català-valencià-balear (DCVB).
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
Mira també:
 • Bernat-Torres (2004): “Collamec-mecoll: estudi dels mots emprats en català per expressar el concepte ‘dur una persona a les espatles i/o l’esquena’”, a Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, Miscel·lània en honor del Dr. Joan Veny/5. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, pàg. 201-231.
 • Solsona (2010): La paraula del dia - A coscoletes, dins el programa El món a RAC1, del divendres, 4 de juny del 2010 (mp3).

A cobert

Variants i sinònims: A cobert (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:

 • A cubierto [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Al abrigo de [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: A l'abric de la intempèrie (PERRAMON 1979).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A ciència certa

Variants i sinònims:

 • A ciència certa (MIRAVITLLES 1989)
 • A fe de Déu
 • Amb certesa
 • Amb seguretat (MIRAVITLLES 1989)
 • Del cert

Equivalents:

 • A ciencia cierta [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • Con seguridad [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Nota: Agraeixo la Maria Mercè, del blog Menta fresca, alfàbrega, maria lluïsa... el comentari que em posa sobre la pista d'A fe de Déu com a sinònim.

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

divendres, 23 de maig del 2008

A cau d'orella

Variants i sinònims:

 • A cau d'orella (SEGURA 1887) - (SERRA I BOLDÚ 1922) - (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (GOMIS 1987) - (MILLÀ 1988) - (MIRAVITLLES 1989) - (SALVÀ 1990) - (VINYETS 1990)
 • En veu baixa (PERRAMON 1979)
 • Tocant l'orella (PERRAMON 1979)

Equivalents:

 • Al oído [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • En voz muy baja [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació: En veu molt baixa, tocant mateix a l'orella (FERRET 1968).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A carrera llarga

Variants i sinònims: A carrera feta (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Con el tiempo [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A carrera feta

Variants i sinònims: A carrera feta (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Sin interrupción [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A capgirells

Variants i sinònims: A capgirells (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Dando tumbos [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

dimecres, 21 de maig del 2008

A can Garlanda

Variants i sinònims:
 • A can Garlanda (MILLÀ 1988) - (BALBASTRE 1977) - (FARNÉS 1992)
 • A can seixanta (MILLÀ 1988) - (BALBASTRE 1977) - (SALVÀ 1990) - (FARNÉS 1992)
Equivalents:
 • Casa de tócame Roque [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Merienda de negros [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A camp ras

Variants i sinònims: A cada moment (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents:
 • A campo raso [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En descampado [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: En plena natura, sense cobert (PERRAMON 1979).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A l'esgarriada

Variants i sinònims:
 • A cames ajudeu-me (MIRAVITLLES 1989)
 • A l'esgarriada (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A la desbandada [ES] (MIRAVITLLES 1989).


Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A cada moment

Variants i sinònims: A cada moment (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: Cada dos por tres [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A ca l'afartapobres

Variants i sinònims: A ca l'afartapobres (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents:

 • Fonducho [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Figón [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Restaurante barato [ES] (DIÀFORA 1982)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A brida abatuda

Variants i sinònims:

 • A brida abatuda (BALBASTRE 1977)
 • A brisa abatuda (MIRAVITLLES 1989)
 • A lloure (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A tesa (MIRAVITLLES 1989)
 • En llibertat (FERRET 1968)
 • Lliurement (FERRET 1968)
Equivalents:
 • A capricho [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A rienda suelta [ES](BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A sus (mis, tus, etc.) anchas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En libertad [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: En llibertat; sense subjecció (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

dilluns, 12 de maig del 2008

A borbollons

Variants i sinònims:
 • A borbollades (PERRAMON 1979)
 • A borbollons (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A borbolls (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Tumultuosament (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979)
Equivalents:
 • A borbotones (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Tumultuosamente (DIÀFORA 1982)
Explicació: A borbolls, tumultuosament (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A bombo i platerets

Variants i sinònims: A bombo i platerets (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MIRAVITLLES 1989) - (POMARES 1997).

Equivalents: A bombo y platillos (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: D'una manera molt ostensible (POMARES 1997).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.