índex - bibliografia

divendres, 31 d’octubre del 2008

A la xirinxina

Equivalents i sinònims:
 • V. A collibè
 • A la xinxirinxina (PERRAMON 1979)
 • A la xirinxina (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A cuestas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A horcajadas sobre los hombros (de otro) [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En hombros [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: A coll-botet, a coll-i-be (PERRAMON 1979).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la vora del foc

Variants i sinònims: A la vora del foc (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Al amor de la lumbre.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la vora de

Variants i sinònims:
 • A la vora de (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977)
 • Vora de (JANÉ 1973)
Equivalents: Junto a [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Loc. prep. per expressar proximitat (preposicions i loc. prep introdueixen grups nominals o anàlegs) (JANÉ 1973).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la vora

Variants i sinònims: A la vora (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:
 • A la orilla [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • Al borde [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Loc. adv. per expressar proximitat (adverbis i loc. adv. modifiquen el sentit del verb) (JANÉ 1973)
 • Prop, al costat (PERRAMON 1979)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A les envistes

Variants i sinònims: A les envistes (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:
 • A la vista [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A vista de [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Un lloc des del qual veiem l'indret on anem (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la ventura

Variants i sinònims:
 • A la ventura (SERRA I BOLDÚ 1922)
 • A risc marítim (SERRA I BOLDÚ 1922)
Equivalents: A la gruesa [ES].

Explicació: És terminologia de Llenguatge Administratiu. Es refereix a préstec a la ventura.

Font: He connectat diversos registres de la meva base de dades, però no hi ha cap repertori bilingüe que ho reculli directament.

dissabte, 25 d’octubre del 2008

Ser l'ase dels cops

Variants i sinònims:
 • Ase dels cops (BALBASTRE 1977) - (POMARES 1987)
 • Carregar el mort (DCC 1987)
 • Carregar els neulers (DCC 1987)
 • Carregar-se-la (DCC 1987)
 • Ésser l'ase dels cops (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979) - (BUSQUETS 1987) - (DCC 1987) - (MILLÀ 1988) - (DLC 1993) - (LAGARDA-MATA 1997)
 • Pagar els plats trencats (DCC 1987) - (LAGARDA-MATA 1997)
 • Pagar al festa (DCC 1987)
 • Ser l'ase dels cops (GRIÑÓ 1981) - (DIÀFORA 1982) - (CRUANYES 1985) - (FARNÉS 1992) - (ABRIL 1996)
 • Tocar el rebre (DCC 1987)
Equivalents:
 • Borricón [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Borricote [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Pagar los platos rotos [ES] (DCC 1987) - (ABRIL 1996)
 • Pagar el pato [ES] (DCC 1987)
 • Persona sufrida [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Ser un borricón [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació:
 • Ésser la persona que s’emporta totes les culpes, els reganys, els mals tractes, etc. (DIEC2).
 • Carregar les culpes, els reganys, els mals tractes (FERRET 1968).
 • El qui s'emporta la culpa (PERRAMON 1979).
 • El qui s'emporta totes les culpes, encara que sigui sense motiu (POMARES 1997).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • DCC (1987): Diccionari català-castellà castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 3a edició).
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.

dilluns, 20 d’octubre del 2008

Tenir més caps que barrets

Variants i sinònims:
 • Tenir més caps que barrets (PÀMIES 1997a)
 • Tenir molts caps i pocs barrets (PÀMIES 1997a)
Equivalents: El que está en muchos cabos, está en ninguno [ES] (PÀMIES 1997a).

Explicació: Estar algú molt carregat d'obligacions i feines, sense trobar qui el pugui ajudar a acomplir-les totes (PÀMIES 1997a).

Localització: Es diu a València (PÀMIES 1997a).

Nota: Documentat a Martí i Adell (1987), com a «La personalitat i el capteniment» (PÀMIES 1997a).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].

Tenir més fam que un mestre d'escola

Variants i sinònims: Tenir més fam que un mestre d'escola (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Tener más hambre que un maestro de escuela [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Aquesta frase va néixer de la mala retribució que, antigament, s'assignava als d'aquest ofici (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

dissabte, 18 d’octubre del 2008

A la vegada

Variants i sinònims:
 • A l'encop (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)
 • A l'una (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A la vegada (FERRET 1968)
 • Al mateix temps (FERRET 1968)
 • Alhora (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979)
 • Ensems (FERRET 1968)
Equivalents:
 • A la una [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A la vez [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A un tiempo [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A una [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Al mismo tiempo [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la valenta

Variants i sinònims: A la valenta (AMADES 1935) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)

Equivalents: Por la tremenda [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Explicació: Amb gran punya, ardor (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la tarda

Variants i sinònims: A la tarda (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents: Por la tarde [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: Entre migdia i vespre (PERRAMON 1979).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la sortida del sol

Variants i sinònims:
 • A la sortida del sol (DIÀFORA 1982)
 • A punta de sol (DIÀFORA 1982)
 • A sol ixent (DIÀFORA 1982)
Equivalents: Al amanecer [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la saga

Variants i sinònims:
 • A frec (MIRAVITLLES 1989)
 • A l'abast (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A la saga (MIRAVITLLES 1989)
 • A la vora (MIRAVITLLES 1989)
 • A tocar (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A la orilla [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A los alcances [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Al alcance [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la regalada

Variants i sinònims: A la regalada (GALIANA 1767) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A sus (mis, tus, etc.) anchas [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Amb tota comoditat (PERRAMON 1979).

Nota: Ho trobem ja documentat el 1767 a la Rondalla de rondalles de Fra Luis Galiana: «y prenia la fresca á mon plaer, masentava á les fontetes, y llegia á la regalada alguns llibrets de espècies bònes y de gust delicadisim».

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la quieta

Variants i sinònims:
 • A la quieta (BALBASTRE 1977)
 • A la sorda (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A cencerros tapados [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Sigilosamente [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la posta

Variants i sinònims: A la posta (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Al acecho [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la percaça

Variants i sinònims:
 • A la percaça (DIÀFORA 1982)
 • A la percaça de (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A la recerca de (MIRAVITLLES 1989)
 • En cerca de (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A la caza [ES] (DIÀFORA 1982)
 • En busca de [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • En persecución [ES] (DIÀFORA 1982)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la par

Variants i sinònims:
 • A la par (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al corrent d'una cosa (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • À la page [FR] (MIRAVITLLES 1989)
 • A la par [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: Igualtat de valor nominal amb el del mercat (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

Descobrir la sopa d'all

Variants i sinònims:
 • Descobrir (algú) la sopa d'all (POMARES 1997)
 • Descobrir la sopa d'alls (MORET 1995)
 • Ésser l'inventor de la sopa d'all (AMADES 1951a) - (GARCIA SALINES 1994)
 • Haver inventat la sopa d'all (BALBASTRE 1977) - (ABRIL 1996)
 • Inventar la sopa d'all (BALBASTRE 1977) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984)
 • Inventar la sopa d'alls (MORET 1995)
 • L'inventor de la sopa d'all (AMADES 1935)
Equivalents:
 • Descubrir América [ES] (ABRIL 1996)
 • Descubrir el Mediterráneo [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Haber inventado la pólvora [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Retret en sentit indeterminat però sempre poc respectuós, aplicat als fanfarrons i pretensiosos que es creuen posseïts de suficiència. Segons la tradició l'inventor de la sopa d'all fou el gran rei en Jaume I. Explicat amb més detall en l'original (AMADES 1935).
 • Aplicat als fanfarrons i pretensiosos que es creuen posseïts de suficiència. Segons la tradició l'inventor de la sopa d'all fou el gran rei Jaume I (AMADES 1951a).
 • Ésser una persona pretenciosa i posseïda de suficiència (GARCIA SALINES 1994)
 • Presumir d'intel·ligent (MORET 1995) - (ABRIL 1996)
 • Dir com a novetat allò que ja és sabut de gairebé tothom (POMARES 1997)
Etimologia: V. Descobrir la sopa d'all.

Nota1: Hi ha també algun refrany sobre la sopa d'all:
 • La sopa d'all si no fa bé no fa mal (AMADES 1951a)
 • Sopa d'all, per a esperar el tall (AMADES 1951a)
Font:
 • Joan Amades i Gelat (1951a): Refranyer català comentat. Barcelona: Ed. Selecta. || Ed. Selecta - Catalònia, 1990: segona edició dins la col·lecció «Club de Butxaca», núm. 20.
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
Nota2: Dedicada al meu amic pratenc, Joan Puigmalet, atesa la seva amable petició pública. Qui vulgui saber, sabrà; però qui vulgui sapiguer, no sapiguerà res.

dilluns, 13 d’octubre del 2008

A la nostrada

Variants i sinònims:
 • A la nostrada (FERRET 1968) - (DIÀFORA 1982)
 • A la nostra manera (FERRET 1968)
Equivalents: A nuestra manera [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

diumenge, 12 d’octubre del 2008

A la millor

Variants i sinònims:
 • A la millor (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977)
 • Si molt convé (FERRET 1968) - (JANÉ 1973)
Equivalents: A lo mejor [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la menuda

Variants i sinònims:
 • A la menuda (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al detall (FERRET 1968) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A granel [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al menor [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • Al menudeo [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Al por menor [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: Comprant o venent en petita quantitat (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la matinada

Variants i sinònims: A la matinada (BALBASTRE 1977).

Equivalents: De madrugada [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la marinesca

Variants i sinònims:
 • A la marinesca (MIRAVITLLES 1989)
 • A l'estil mariner (MIRAVITLLES 1989)
 • A la manera de la gent de mar (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A la marinera [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la llarga

Variants i sinònims:
 • A la llarga (JANÉ 1973) - (PERRAMON 1979)
 • A llarg termini (RIERA 1985)
Equivalents:
 • A la larga [ES]
 • A largo plazo [ES] (RIERA 1985)
Explicació:
 • Locució temporal que significa més tard o més aviat (JANÉ 1973).
 • A la fi, passat molt temps (PERRAMON 1979).
Font: Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.

A la inversa

Variants i sinònims:
 • A l'inrevés (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)
 • A la inversa (DIÀFORA 1982)
Equivalents:
 • A la inversa [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Al revés [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: En sentit oposat (PERRAMON 1979).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la insabuda

Variants i sinònims: A la insabuda (FERRET 1968) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Sin saberlo [ES] (DIÀFORA 1982).

Explicació: Sense haver-ne coneixement (FERRET 1968).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la geneta

Variants i sinònims: A la geneta (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A la jineta [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Amb els estreps curts (PERRAMON 1979).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

dissabte, 11 d’octubre del 2008

A la gatzoneta

Variants i sinònims:
 • A la gatzoneta (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A la gotzoneta (DCVB 1930)
 • Ajupit (MIRAVITLLES 1989)
 • Aponat (DCVB 1930)
 • Emponnat (DCVB 1930)
Equivalents:
 • Agachado [ES] (DCVB 1930)
 • En cuclillas [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: Ajocat, tocant amb els talons a les natges (PERRAMON 1979).

Font:
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A la garjola

Variants i sinònims: A la garjola (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
 • A la sombra [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En chirona [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Entre rejas [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Empresonat.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la funerala

Variants i sinònims: A la funerala (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A la funerala [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la folla

Variants i sinònims:
 • A la folla (DIÀFORA 1982)
 • Amb brutalitat (MIRAVITLLES 1989)
 • Anar de bòlit (MIRAVITLLES 1989)
 • D'un cantó a l'altre (MIRAVITLLES 1989)
 • Sense miraments (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A lo loco [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Font:
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

Tocar ferro

Variants i sinònims:
 • Tocar ferro (DCVB 1930) - (AMADES 1951) - (ABRIL 1996) - (POMARES 1997) - (COT-FOLIA-ESPINOSA 1998)
 • Tocar ferro i fusta
 • Tocar fusta (POMARES 1997)
Equivalents:
 • Bate în lemn [RO] (Qüestionem 2006)
 • Knock on wood [EN] (Qüestionem 2006)
 • Tocar madera [ES] (ABRIL 1996) - (COT-FOLIA-ESPINOSA 1998)
 • Toucher du bois [FR] (Qüestionem 2006)
Explicació:
 • Es general la superstició de creure que tocar ferro o qualsevol objecte metàl·lic és eficaç per a evitar un malefici. Per això, en tenir por d'alguna persona o cosa que porta mala sort, la gent supersticiosa procura «tocar ferro». (DCVB s. v. 'ferro').
 • Conjurar un malefici (POMARES 1997).
 • Quan una persona vol impedir que li passi una desgràcia (COT-FOLIA-ESPINOSA 1998).
 • Com a superstició, quan s'ha parlat d'una cosa o succés que no volem que ens passi.
 • Gest supersticiós per desfer un malefici o malestrugança.
Font:
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 • Cot, Diana; Folia, Marta; Espinoza, Pedro - Cop d'ull (mira com es diu en castellà). Barcelona: La Galera. Col·lecció «El Bagul», núm. 5.
 • Qüestionem (2006). Consulta 'Tocar fusta o ferro', del 20 de gener de 2004 i subsegüents respostes.

dimecres, 8 d’octubre del 2008

A la falç

Variants i sinònims: A la falç (DIÀFORA 1982).

Equivalents: A punto de segar [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la descarada

Variants i sinònims: A la descarada (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Con desfachatez [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la darreria

Variants i sinònims: A la darreria (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A las postrimerías [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Fi, darrer període de la durada d'una cosa (PERRAMON 1979).

Nota: Trobem aquesta locució en un refrany: A la darreria de març, l'hivern és llarg (PARÉS 1999)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la cua

Variants i sinònims: A la cua (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents:
 • A la cola [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Detrás [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la correguda

Variants i sinònims:
Equivalents: Con facilidad [ES] (DIÀFORA 1982).

Nota: D'acord amb el DCVB (1930),

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A la clara

Variants i sinònims: A la clara (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A las claras [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Manifestament, sense empatx.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Fer el passarell

Variants i sinònims:
 • Ésser un babau (MIRAVITLLES 1989)
 • Ésser un colomí (MIRAVITLLES 1989)
 • Ésser un llonze (MIRAVITLLES 1989)
 • Fer el passarell (MIRAVITLLES 1989)
 • Fer el préssec (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: Hacer el primo (MIRAVITLLES 1989)

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

dilluns, 6 d’octubre del 2008

Haver-n'hi per llogar-hi cadires

Variants i sinònims:
 • Haver-n'hi per a llogar-hi cadires (FERRET 1968) - (MIRAVITLLES 1989) - (POMARES 1997)
 • Haver-n'hi per a sucar-hi pa (MIRAVITLLES 1989)
 • Haver-n'hi per llogar-hi cadires (ABRIL 1996)
 • N'hi ha per a llogar-hi cadires (BALBASTRE 1977)
 • N'hi ha per a sucar-hi pa i llogar-hi cadires (PERRAMON (1979)
 • N'hi ha per llogar-hi cadires (DIÀFORA 1982) - (FARNÉS 1992)
 • N'hi ha per llogar-hi cadires!
 • No poder més (MIRAVITLLES 1989)
 • Perdre la mesura (MIRAVITLLES 1989)
 • Ser el màxim (MIRAVITLLES 1989)
 • Ser el súmmum (MIRAVITLLES 1989)
 • Ser una barbaritat (MIRAVITLLES 1989)
 • Ser una cosa excel·lent (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • Es como para caerse de culo [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Eso es cosa de alquilar balcones [ES] (ABRIL 1996)
 • ¡Menudo follón! [ES] (BALBASTRE 1977)
 • No tener desperdicio [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • ¡Vaya tomate! [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • De curiós, d'increible, d'inaudit, que és quelcom (FERRET 1968).
 • Ponderar quelcom d'inaudit (PERRAMON 1979).
 • Ser alguna cosa digna de presenciar (ABRIL 1996).
 • Haver-hi motiu de gran entreteniment, diversió, expectació, etc. (POMARES 1997).
 • Expressió que es diu d'una cosa increïble o insòlita (POMARES 1997).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.