índex - bibliografia

dissabte, 28 de juny del 2008

A deshora

Variants i sinònims:
 • A deshora (DIÀFORA 1982)
 • A una hora intempestiva (FERRET 1968)
 • Fora d'hora (FERRET 1968)
 • Fora de temps
Equivalents:
 • A deshora [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A deshores [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A destiempo [ES]
Explicació:
 • Locució temporal que significa en una hora no adequada (JANÉ 1973).
 • Locució adverbial de temps (DLC 1993).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A desgrat de

Variants i sinònims: A desgrat de (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents:
 • A despecho de [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A pesar de [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Pese a [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A dentegades

Variants i sinònims: A dentegades (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A dentelladas [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A dalt

Variants i sinònims: A dalt (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)

Equivalents: Arriba [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A mata-degolla

Variants i sinònims: A mata-degolla (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (DIÀFORA 1982) - (DIEC 1996).

Equivalents:
 • A cuchillo [ES] (FERRET 1968) - (MIRAVITLLES 1989) - (DIÀFORA 1982)
 • A degüello [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989) - (DIÀFORA 1982)
 • A sangre y fuego [ES]
Explicació:
 • Degollant (FERRET 1968).
 • Sense donar quarter a l'enemic (PERRAMON 1979).
 • Compost repetitiu i expressiu (DIEC 1996).
Font:
 • Antoni Ferret (1968): Parleu més bé el català. Barcelona: Editorial Claret. Col. «Pompeu Fabra, 4».
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A curt termini

Variants i sinònims:
 • A curt termini
 • A la curta
Equivalents: A corto plazo [ES].

Font: Tret de diversos materials de llenguatge administratiu.

Nota: Amb aquesta locució s'ha format també un refrany: A la curta o a la llarga, el temps tot ho ateny (PUJOL 1999)

A crits

Variants i sinònims: A crits (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
 • A voz en cuello [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A voz en grito [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A creu i a recreu

Variants i sinònims:
 • A creu i a recreu (FARNÉS 1992)
 • A creu i recreu (DIÀFORA 1982)
Equivalents: Por todas partes [ES] (DIÀFORA).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A cos

Variants i sinònims: A cos (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
A cuerpo [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A corrua feta

Variants i sinònims: A corrua feta (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
Sin parar [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

dissabte, 14 de juny del 2008

Voler pujar al cel a despit dels sants

Sinònims i variants: Voler pujar al cel a despit dels sants (SAURA 1884).

Equivalents: arremetió (o arremangóse) Morilla y comieronla los lobos [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Una al mall i una altra a l'enclusa

Variants i sinònims:
 • Una al clau, i cent a la ferradura (SAURA 1884)
 • Una al mall i altra a l'enclusa (SAURA 1884)
 • Una al mall i una altra a l'enclusa (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • Dar una en el clavo y ciento en la herradura [ES] (SAURA 1884)
 • Una en el clavo y ciento en la herradura [ES] (BALBASTRE 1977)
Parèmia segons la font original: Una al mall y altra á la enclusa | Una al clau, y cent á la ferradura (SAURA 1884).

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Donar un aglà per fer cagar un roure

Variants i sinònims:
Equivalents: Dar (o meter) aguja y sacar reja [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Fer caritat al diable

Variants i sinònims: Fer caritat al diable (SAURA 1884).

Equivalents
: Dais por Dios al que tiene más que vos [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

dilluns, 2 de juny del 2008

A cops de mall

Variants i sinònims:

 • A cops (BALBASTRE 1977)
 • A cops de mall (BALBASTRE 1977)
 • A més no poder (BALBASTRE 1977)
Equivalents: A machamartillo [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A cops

Variants i sinònims:

 • A cops (BALBASTRE 1977)
 • A voltes
 • A vegades
 • De vegades
Equivalents:
 • A veces [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En ocasiones [ES] (BALBASTRE 1977)
Nota: Afegeixo l'accepció 'A voltes', que amablement m'ha facilitat la M. Mercè, lectora d'aquest blog.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A cop calent

Variants i sinònims:
 • A cop calent (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)
 • A cop calent, el mal no se sent (MILLÀ 1988) - (FARRÀS 1998) - (PUJOL 1999)
 • A cop calent, no se sent (FARNÉS 1992)
Equivalents:
 • A renglón seguido [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Acto seguido [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • En caliente [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Sin demora [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Sense perdre temps, a l'acte (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A contrapèl

Variants i sinònims: A contrapèl (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MORET 1995).

Equivalents: A contrapelo [ES] (DIÀFORA 1982).

Explicació:
 • Oposat a la direcció del pèl (PERRAMON 1979).
 • Contra la pròpia voluntat (MORET 1995).
Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A contrafur

Variants i sinònims: A contrafur (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Desaforadamente [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A contracor

Variants i sinònims:

 • A contracor (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MIRAVITLLES 1989) - (DLC 1993)
 • A desgrat (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • De mal grat (FERRET 1968)

Equivalents:

 • A regañadientes [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Con desagrado [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Cuesta arriba [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De mal grado [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De mala gana [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Mal de su grado [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • De mal grat, contra el propi sentiment (FERRET 1968).
 • Vencent un sentiment de repugnància (PERRAMON 1979)
 • Locució adverbial de manera (DLC 1993)
 • Contra el propi voler
 • costar de fer
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A contraclaror

Variants i sinònims:
 • A contraclaror (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De besllum (MIRAVITLLES 1989)

Equivalents:

 • A trasluz [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al trasluz [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: Posant l'objecte entre la llum i l'ull (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.