índex - bibliografia

diumenge, 18 d’octubre del 2009

Costar Poblet i Santes Creus

Variants i sinònims:
 • Caldre Poblet i Santes Creus (FARNÉS 1913)
 • Costar Poblet i Santes Creus (FARNÉS 1913) - (AMADES 1951)
 • Necessitar Poblet i Santes Creus (BALBASTRE 1977)
 • Remoure Poblet i Santes Creus (VICIOSO 1997)
Equivalents:
 • Asini mandibula [LL] (FARNÉS 1913)
 • Charibdis est barathrum, et etiam Batillum devoveret, bovem in faucibus portas [LL] (FARNÉS 1913)
 • Costar Dios y ayuda [ES] (BALBASTRE 1977)
 • El oro y el moro [ES] (FARNÉS 1913)
 • Il faut avoir la croix et la bannière pour l'avoir [FR] (FARNÉS 1913)
 • I lfaut avoir la croix et l'eau bénite pour l'avoir [FR] (FARNÉS 1913)
 • Il faut la croix et la bannière [FR] (FARNÉS 1913)
 • Mangeria'l beu d'set cese [OC] (FARNÉS 1913)
 • N'ha pas Momas e Larreule [OC] (FARNÉS 1913)
 • Prometer el oro y el moro [ES] (FARNÉS 1913)
 • Quand ils auraient les biens de Grolée et de Gadagne il les mangeraient [FR] (FARNÉS 1913)
 • Que's minyaré lous bees de Mons de Gassiou [OC] (FARNÉS 1913)
 • Ser menester la cruz y los ciriales [ES] (FARNÉS 1913)
Explicació: Es diu per ponderar un gran esforç per aconseguir algun intent. Vergara (1923) la comenta d'aquesta manera: «Se emplea para indicar que una cosa o acto cualquiera costó mucho el conseguirlo, mas bien que dinero, dificultades y tiempo, recordando a los dos famosos monasterios catalanes que cita esta frase» (FARNÉS 1913).

Origen: Trobareu l'explicació etimològica de la citació a les Etimologies paremiològiques, s.v. Remoure Poblet i Santes Creus.

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Sebastià Farnés (1992): Paremiologia catalana comparada. Barcelona: Ed. Columna. 7 volums.

dissabte, 17 d’octubre del 2009

A pagès

Variants i sinònims: A pagès (DIÀFORA 1982) - (FORGAS 1992) - (DLC 1993).

Equivalents: En el campo [ES] (DIÀFORA 1992).

Mira també:
 • A pagès endarrerit (o aconseguit), cap anyada (no) li és bona (DCVB 1930) - (AMADES 1951) - (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MARTÍ I ADELL 1987) - (CONCA 1993) - (PUJOL 1999)
 • A pagès endarrerit, sou no li val malla (AMADES 1951)
 • A pagès endeutat bon (o tot) any li és fallat (AMADES 1951) - (FORGAS 1992) - (PONS LLUCH 1993)
 • A pagès i ase, no li ensenyis ta casa (AMADES 1951)
 • A pagès qui primer hi és, a ciutat, urbanitzat (FORGAS 1992)
Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A orelles

Variants i sinònims: A orelles (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents: A oídas [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A nivell de

Variants i sinònims: A nivell de (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A la altura de [ES] (BALBASTRE 1977).

Nota: A nivell de alguns repertoris ho marquen com a castellanisme, quan és equivalent a Amb. En lloc de dir *"Ho va comentar «a nivell de col·legues i col·laboradors»", hem de dir "Ho va comentar amb col·legues i col·laboradors".

Balbastre (1977) també dóna l'equivalència següent: A nivell de les circumstàncies, per A la altura de las circunstancias.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A mossegades

Variants i sinònims: A mossegades (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A dentelladas [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A mitges

Variants i sinònims: A mitges (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents: A medias [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Explicació:
 • Repartir-se les coses entre dues persones.
 • Tant a l'un com a l'altre (PERRAMON 1982).
Nota: Hi ha el refrany A mitges no omplen sitges (FORGAS 1992). La sitja era el graner tradicional format per uns dipòsits cilíndrics excavats en la terra.

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.