índex - bibliografia

divendres, 30 de maig del 2008

A collibè

Variants i sinònims:
 • A be (DCVB 1932)
 • A becoll (DCVB 1932)
 • A coll (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A collbató (DCVB 1932)
 • A collbè (DCVB 1932)
 • A collbitet (DCVB 1932)
 • A collbotet (DCVB 1932)
 • A collbrit (DCVB 1932)
 • A collibè (DCVB 1932) - (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)
 • A collsarró (DCVB 1932)
 • A l'espatlla (BALBASTRE 1977)
 • v. A la xirinxina
 • A mecoll (DCVB 1932)
 • v. A pes de braços (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Anar cametes al coll (Sueca)
 • v. Cama ací, cama allà
 • De les crísties (o A les crísties) (Oristà, Baix Lluçanès).
 • Portar a be borreguet (Sueca)
Equivalents:
 • A cosqueretas [ES] (DCVB 1932)
 • A cuestas [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A hombros [ES] (DCVB 1932) - (MIRAVITLLES 1989) - (DIÀFORA 1982)
 • En hombros [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Eixancat damunt el coll o l'esquena d'algú (DCVB).
 • Cama ací cama allà sobre el coll i les espatlles d'un altre; també sobre els lloms (FERRET 1968).
 • Sobre la regió veïna del coll, espatlles i part d'esquena (PERRAMON 1979).
 • Damunt les espatlles o a mitja esquena (PERRAMON 1979).
Nota: Abans de la reforma de l'IEC dels guionets, la normativa feia escriure-ho "A coll-i-be".

Font:
 • Alcover-Moll (1932): Diccionari català-valencià-balear (DCVB).
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
Mira també:
 • Bernat-Torres (2004): “Collamec-mecoll: estudi dels mots emprats en català per expressar el concepte ‘dur una persona a les espatles i/o l’esquena’”, a Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, Miscel·lània en honor del Dr. Joan Veny/5. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, pàg. 201-231.
 • Solsona (2010): La paraula del dia - A coscoletes, dins el programa El món a RAC1, del divendres, 4 de juny del 2010 (mp3).

A cobert

Variants i sinònims: A cobert (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:

 • A cubierto [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Al abrigo de [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: A l'abric de la intempèrie (PERRAMON 1979).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A ciència certa

Variants i sinònims:

 • A ciència certa (MIRAVITLLES 1989)
 • A fe de Déu
 • Amb certesa
 • Amb seguretat (MIRAVITLLES 1989)
 • Del cert

Equivalents:

 • A ciencia cierta [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • Con seguridad [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Nota: Agraeixo la Maria Mercè, del blog Menta fresca, alfàbrega, maria lluïsa... el comentari que em posa sobre la pista d'A fe de Déu com a sinònim.

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

divendres, 23 de maig del 2008

A cau d'orella

Variants i sinònims:

 • A cau d'orella (SEGURA 1887) - (SERRA I BOLDÚ 1922) - (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (GOMIS 1987) - (MILLÀ 1988) - (MIRAVITLLES 1989) - (SALVÀ 1990) - (VINYETS 1990)
 • En veu baixa (PERRAMON 1979)
 • Tocant l'orella (PERRAMON 1979)

Equivalents:

 • Al oído [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • En voz muy baja [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació: En veu molt baixa, tocant mateix a l'orella (FERRET 1968).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A carrera llarga

Variants i sinònims: A carrera feta (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Con el tiempo [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A carrera feta

Variants i sinònims: A carrera feta (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Sin interrupción [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A capgirells

Variants i sinònims: A capgirells (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Dando tumbos [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

dimecres, 21 de maig del 2008

A can Garlanda

Variants i sinònims:
 • A can Garlanda (MILLÀ 1988) - (BALBASTRE 1977) - (FARNÉS 1992)
 • A can seixanta (MILLÀ 1988) - (BALBASTRE 1977) - (SALVÀ 1990) - (FARNÉS 1992)
Equivalents:
 • Casa de tócame Roque [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Merienda de negros [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A camp ras

Variants i sinònims: A cada moment (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents:
 • A campo raso [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En descampado [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: En plena natura, sense cobert (PERRAMON 1979).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A l'esgarriada

Variants i sinònims:
 • A cames ajudeu-me (MIRAVITLLES 1989)
 • A l'esgarriada (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A la desbandada [ES] (MIRAVITLLES 1989).


Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A cada moment

Variants i sinònims: A cada moment (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: Cada dos por tres [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A ca l'afartapobres

Variants i sinònims: A ca l'afartapobres (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents:

 • Fonducho [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Figón [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Restaurante barato [ES] (DIÀFORA 1982)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A brida abatuda

Variants i sinònims:

 • A brida abatuda (BALBASTRE 1977)
 • A brisa abatuda (MIRAVITLLES 1989)
 • A lloure (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A tesa (MIRAVITLLES 1989)
 • En llibertat (FERRET 1968)
 • Lliurement (FERRET 1968)
Equivalents:
 • A capricho [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A rienda suelta [ES](BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A sus (mis, tus, etc.) anchas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En libertad [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: En llibertat; sense subjecció (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

dilluns, 12 de maig del 2008

A borbollons

Variants i sinònims:
 • A borbollades (PERRAMON 1979)
 • A borbollons (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A borbolls (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Tumultuosament (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979)
Equivalents:
 • A borbotones (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Tumultuosamente (DIÀFORA 1982)
Explicació: A borbolls, tumultuosament (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A bombo i platerets

Variants i sinònims: A bombo i platerets (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MIRAVITLLES 1989) - (POMARES 1997).

Equivalents: A bombo y platillos (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: D'una manera molt ostensible (POMARES 1997).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

De bocaterrosa

Variants i sinònims:
 • Abocons (DCVB 1950) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A bocons (DIÀFORA 1982)
 • Boca avall (FERRET 1968)
 • Boca per avall - (MIRAVITLLES 1989)
 • D'abocons (DCVB 1950)
 • De boca a terra (FERRET 1968)
 • De boca terrosa (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De bocaterrosa (DCVB 1950) - (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De cara a terra (DCVB 1950)
Equivalents:
 • Boca abajo (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De bruces (DCVB 1950) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació:
 • Adv. de bocaterrosa, de cara a terra (DCVB 1950).
 • Amb la cara cap avall (PERRAMON 1979).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A boca de fosc

Variants i sinònims:
 • A boca de fosc (DIÀFORA 1982) - (MIGJORN 2009)
 • A boca de nit (MIGJORN 2009)
 • A boca nit (POMARES 1997)
 • A boqueta de nit (Val.) (MIGJORN 2009)
 • A entrada de fosc (MIGJORN 2009)
 • A hora baixa (MIGJORN 2009)
 • A hora foscant (MIGJORN 2009)
 • A la caiguda del sol (Val. i estàndard) (MIGJORN 2009)
 • A la poca nit (Val.) (MIGJORN 2009)
 • A poca nit (Val.) (MIGJORN 2009)
 • A poqueta nit (MIGJORN 2009)
 • Al capvespre (MIGJORN 2009)
 • Al vespre (MIGJORN 2009)
 • A boca de noche (MIGJORN 2009)
 • Ala caída del sol (MIGJORN 2009)
 • Al anochecer (BALBASTRE 1977) (MIGJORN 2009)
 • Entre dos luces (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació:
 • Quan es comença a fer fosc (POMARES 1997).
 • Aquesta locució, tal com avui la coneixem, és una deformació de la més antiga i ja no usada a boca de nit que amb l'ús continuat es va transformar en a poca nit, segurament perquè a boca de va perdre el seu significat de 'a l'entrada de' i la gent va pensar que el que s'havia de dir era a poca nit perquè encara no era molt de nit. Se sol usar en diminutiu: a poqueta nit (MIGJORN 2009).
Nota:
 • Farnés (1992) també recull el refrany A boca de fosc, les noies a casa.
 • A Vilavella i a Nules Eugeni Reig diu haver sentit el següent refrany: Si el Puntal a poca nit du capell, | pica espart i fes cordell (MIGJORN 2009)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Migjorn (2009): Llista al Google Groups adreçada a professionals, estudiants i gent preocupada per la nostra llengua, el català.

dissabte, 10 de maig del 2008

A boca plena

Variants i sinònims: A boca plena (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents: A dos carrillos (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A bell comtant

Variants i sinònims: A bell comptant (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A toca teja [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A batzegades

Variants i sinònims: A batzegades (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (VINYETS 1990).

Equivalents: A sacudidas [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A bastament

Variants i sinònims:
 • A bastament (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (DLC 1993)
 • A bastança (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (DLC 1993)
 • Bastantment (JANÉ 1973)
 • En quantitat suficient (JANÉ 1973)
 • Prou
 • Suficientment (JANÉ 1973)
Equivalents:
 • Bastante [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • En cantidad suficiente [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació: En quantitat suficient (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (PERRAMON 1979) - (DLC 1993).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A banda i banda

Variants i sinònims:
 • A banda i banda (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (DLC 1993)
 • A tots dos costats
Equivalents:
 • A ambos lados [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A uno y otro lado [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • A cada costat (PERRAMON 1979).
 • A tots dos costats (DLC 1993).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A balquena

Variants i sinònims:
 • A balquena (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 19789) - (DLC 1993) - (BROMERA-IIFV 1995)
 • A betzef (Mallorca) (VENY 1993) - (BROMERA-IIFV 1995)
 • A bondó (BROMERA-IIFV 1995)
 • A cabassades (BROMERA-IIFV 1995)
 • A cabassos (BALBASTRE 1977) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MIRAVITLLES 1989) - (BROMERA-IIFV 1995) - (ESPUNYES 2007)
 • A carretades (BROMERA-IIFV 1995) - (ESPUNYES 2007)
 • A desdir (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A dojo (FERRER 1839) - (SERRA I BOLDÚ 1922) - (FERRET 1968) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (BROMERA-IIFV 1995) - (ESPUNYES 2007)
 • A doll (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (BROMERA-IIFV 1995)
 • A dolls (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (BROMERA-IIFV 1995)
 • A gavadals (BROMERA-IIFV 1995) - (ESPUNYES 2007)
 • A grapats (BROMERA-IIFV 1995) - (ESPUNYES 2007)
 • A la baldor (ESPUNYES 2007)
 • A mans plenes (ESPUNYES 2007)
 • A manta (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (BROMERA-IIFV 1995) - (MORET 1995)
 • A mostes (ESPUNYES 2007)
 • A palades (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) -
 • A panistres (ESPUNYES 2007)
 • A pler (MIRAVITLLES 1989)
 • A puntades de peu (ESPUNYES 2007)
 • A raig (MIRAVITLLES 1989)
 • A tentipotenti (MIRAVITLLES 1989)
 • A trompons (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • Amb abundor
 • En abundància (PERRAMON 1979) - (DLC 1993)
 • En abundor (FERRET 1968)
 • En orri (MIRAVITLLES 1989)
 • Estar-ne ple (ESPUNYES 2007)
 • Haver-hi mig món (ESPUNYES 2007)
 • Haver-n'hi qui-sap-los (ESPUNYES 2007)
 • Haver-n'hi més que formigues (o més que mosques, o més que un foc no en cremaria, o més que un frare no en beneiria) (ESPUNYES 2007)
 • Haver-n'hi per a donar i per a vendre (o per al pare i la mare) (ESPUNYES 2007)
 • Haver-n'hi un bé de Déu (o un eixam, o un fotral, o un fotimer, o un reguitzell, o un requetè, o un sac, o un faraó, o una munió, o una rècua) (ESPUNYES 2007)
 • Haver-n'hi una pesta (ESPUNYES 2007)
 • No en vulgueu més (ESPUNYES 2007)
 • No tenir ni fi ni compte (ESPUNYES 2007)
 • Pel broc gros (MIRAVITLLES 1989)
 • Profusament (FERRET 1968)
 • Ser la bóta de sant Ferriol, que n'hi surt tant com se'n vol (ESPUNYES 2007)
 • Ser la llonganissa de la tia Porrera (ESPUNYES 2007)
 • Una mà de (ESPUNYES 2007)
 • Un pet de (ESPUNYES 2007)
 • Un ramat de (ESPUNYES 2007)
 • Un sens fi de (ESPUNYES 2007)
 • Una infinitat de (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • A boca de costal [ES] (FERRER 1839)
 • A carretadas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A chorro [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A espuertas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A gogó [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A granel [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A manojos [ES] (FERRER 1839)
 • A manos llenas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A manta [ES] (FERRER 1839)
 • A patadas [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A pico de jarro [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A pote [ES] (FERRER 1939)
 • A porrillo [ES] (FERRER 1839) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (ESPUNYES 2007)
 • A punta de pala [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A tutiplén [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • Colmadamente [ES] (FERRER 1839)
 • En abundancia [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Infinidad de [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Largo [ES] (FERRER 1839)
 • Largo y tendido [ES] (FERRER 1839)
 • Muchas [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Un mogollón de [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Un sinfín de [ES] (ESPUNYES 2007)
Parèmia segons la font original: Á pote | Á Manojos | Á manta | Á porrillo | Á boca de costal | Colmadamente | Largo | Largo y tendido (FERRER 1839)

Explicació:

 • En gran abundància (MIRAVITLLES 1989).
 • En abundància (PERRAMON 1979) - (DLC 1993) - (BROMERA-IIFV 2005) - (MORET 1995).
Localització:
 • La locució adverbial 'A betzef' és pròpia de Mallorca (VENY 1993).
 • L'expressió 'Ser la llonganissa de la tia Porrera' és dita a Oliana (ESPUNYES 2007).
Nota: En un comentari anònim sota l'article corresponent a "A manta", he vist que ambdues entrades anaven relacionades i he mogut cap aquí les informacions que hi havia. Reprodueixo aquí també els dos comentaris, perquè no es perdin.

L'autor anònim m'aporta informació d'equivalents i sinònims de la Gramàtica valenciana publicada per Bromera i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana l'any 1995 (BROMERA-IIFV 1995).
Font:
 • Fra Magí Ferrer (1839): Diccionario catalán-castellano. Barcelona: Imprenta y Librería de Pablo Riera.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Saber de quin mal s'ha de morir

Variants i sinònims:
 • A aquest no li hem d'ensenyar res (MIRAVITLLES 1989)
 • Saber de quin mal s'ha de morir (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: Estar al cabo de la calle [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

divendres, 9 de maig del 2008

A aferra-pilla

Variants i sinònims: A aferra-pilla (DCVB 1930).

Equivalents: A la arrebatiña [ES] (DCVB 1930).

Localització: Es diu a Mallorca (DCVB 1930).

Explicació: Lluitant i empentejant-se molts per apoderar-se de qualque cosa (DCVB 1930).

Font: Alcover-Moll (1930): Diccionari català-valencià-balear (en línia) (DCVB). Palma de Mallorca: Ed. Moll.

Com anell al dit

Variants i sinònims:
 • A tomb! (MIRAVITLLES 1989)
 • Com anell al dit! (MIRAVITLLES 1989)
 • Com l'anell al dit (SAURA 1884) - (BALBASTRE 1977)
 • De primera! (MIRAVITLLES 1989)
 • Just! (MIRAVITLLES 1989)
 • Oli en un cresol (POPULOGIS 2012)
Equivalents:
 • Al pelo [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • Bien [ES] (ABRIL ESPAÑOL 1996)
 • Como anillo al dedo [ES] (BALBASTRE 1977) - (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (POPULOGIS 2012)
 • Como pedrada en ojo de boticario [ES] (SAURA 1884) - (BALBASTRE 1977)
 • Que ni pintado [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Explicació:
 • Ser una cosa molt oportuna o adequada per a allò a què es fa referència. (ABRIL ESPAÑOL 1996)
 • Expressió que indica la idoneïtat d'un remei o d'una solució. (POPULOGIS 2012)
Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.  
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62. 
 • Verbofília. Populogis (2012).

dimecres, 7 de maig del 2008

... ni quins romanços!

Variants i sinònims:  ... ni quins romanços! (BALBASTRE 1977)


Equivalents:
 • ¡... ni que narices! [ES] (BALBASTRE 1977)
 • ¡... ni que niño muerto! [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

... i tots altres

Variants i sinònims:  ... i tots altres (BALBASTRE 1977).


Equivalents: ... y demás [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

... i tota la pesca

Variants i sinònims: ... i tota la pesca (POMARES 1997)

Equivalents:

 • ... y lo que cuelga [ES] (BALBASTRE 1977)
 • ... y otras zarandajas [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: ... i tota la resta (POMARES 1997).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

... i els dies que durarà

Variants i sinònims:  ... i els dies que durarà (BALBATRE 1977)


Equivalents: ... y lo que te rondaré, morena [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

... i cop de tornar-hi

Variants i sinònims:  ... i cop de tornar-hi (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
 • ... y dale que dale [ES] (BALBASTRE 1977)
 • ... y dale que te pego [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

... i avall que fa baixada

Variants i sinònims:  ... i avall que fa baixada (BALBASTRE 1977).

Equivalents: ... y arriba con los faroles [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

... i altres galindaines

Variants i sinònims:  ... i altres galindaines (BALBASTRE 1977).


Equivalents: ... y otras hierbas [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

diumenge, 4 de maig del 2008

Ali i volta'l

Variants i sinònims: Ali i volta'l (ESPUNYES 2007).

Equivalents:
Acoso y derribo [ES] (ESPUNYES 2007).

Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Al comptat

Variants i sinònims:
 • A manvés
 • Bitllo-bitllo (ESPUNYES 2007)
 • En efectiu (ESPUNYES 2007)
 • En metàl·lic (ESPUNYES 2007)
 • Toquet a toquet (ESPUNYES 2007)
 • Trinco-trinco (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • Al contado
 • A toca teja [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Dinero contante y sonante [ES] (ESPUNYES 2007)
 • En efectivo [ES] (ESPUNYES 2007)
 • En metálico [ES] (ESPUNYES 2007)
Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Al capdavall

Variants i sinònims:
 • A l'últim (MIRAVITLLES 1989)
 • A la fi (SERRA I BOLDÚ 1922) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al cap i a l'últim (ESPUNYES 2007)
 • Al cap i a la fi (ESPUNYES 2007)
 • Al capdavall (MIRAVITLLES 1989)
 • Com a cosa darrera (MIRAVITLLES 1989)
 • Com a última cosa (MIRAVITLLES 1989)
 • Comptat i debatut (JANÉ 1973) - (ESPUNYES 2007)
 • En conclusió (JANÉ 1973)
 • En definitiva (ESPUNYES 2007)
 • En poques paraules (ESPUNYES 2007)
 • En resum (ESPUNYES 2007)
 • En suma (JANÉ 1973)
 • Fet i fet (ESPUNYES 2007)
 • Finalment (MIRAVITLLES 1989)
 • Per fi (MIRAVITLLES 1989)
 • Tot plegat (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • A fin de cuentas [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A la postre [ES] (JANÉ 1973) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al fin [ES] (JANÉ 1973)
 • Al fin y al cabo [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Al final [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Después de todo [ES] (ESPUNYES 2007)
 • En definitiva [ES] (ESPUNYES 2007)
 • En resumidas cuentas [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Por fin [ES] (JANÉ 1973)
 • Por último [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: Expressen resum o conclusió (JANÉ 1973).

Font
:
 • Albert Jané (1973): Aclariments lingüístics, II. Barcelona. Ed. Barcino.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Ser més variable que el temps (o que el vent)

Variants i sinònims:
Equivalents: Donde digo digo no digo digo, que digo Diego [ES] (ESPUNYES 2007).

Font
: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

divendres, 2 de maig del 2008

Acabar-se en un no res

Variants i sinònims:
 • Acabar-se en un no res (ESPUNYES 2007)
 • Anar-se'n tot en fum (ESPUNYES 2007)
 • Durar d'avui a demà (o de Nadal a Sant Esteve) (ESPUNYES 2007)
 • V. Pluja d'estiu i flor de bagassa, aviat passa
 • Ser foc d'encenalls (ESPUNYES 2007)
 • Vist i no vist (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • Agua de borrajas [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Irse en humo [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Visto y no visto [ES] (ESPUNYES 2007)
Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Abocar-les pel broc gros

Variants i sinònims:
 • Abocar-les pel broc gros (ESPUNYES 2007)
 • V. Al pa pa i al vi vi, i l'aigua clara
 • Anar al dret (o sense embuts) (ESPUNYES 2007)
 • Anar al gra (ESPUNYES 2007)
 • Cantar les veritats (ESPUNYES 2007)
 • Cantar-les clares (ESPUNYES 2007)
 • Cantar-li les quaranta (ESPUNYES 2007)
 • Dir les coses pel seu nom (ESPUNYES 2007)
 • Dir les coses tal com són (ESPUNYES 2007)
 • Dir quatre coses ben dites (ESPUNYES 2007)
 • Dir tal com sona (ESPUNYES 2007)
 • Dir tot el que ve a la llengua (ESPUNYES 2007)
 • Dir-ne quatre (o unes quantes) de fresques (ESPUNYES 2007)
 • Fer retret (ESPUNYES 2007)
 • Fotre barres avall (ESPUNYES 2007)
 • Fotre pels morros (ESPUNYES 2007)
 • No mossegar-se la llengua (ESPUNYES 2007)
 • No tenir parents ni amics (ESPUNYES 2007)
 • No tenir pèls a la llengua (ESPUNYES 2007)
 • Parlar clar (ESPUNYES 2007)
 • Parlar clar i català (o clar i net) (ESPUNYES 2007)
 • Posar els punts sobre les is (ESPUNYES 2007)
 • Posar les coses al seu lloc (ESPUNYES 2007)
 • Refrescar la memòria (ESPUNYES 2007)
 • Sense encomanar-se a Déu ni al diable (ESPUNYES 2007)
 • Si no t'agrada, no t'hi casis (ESPUNYES 2007)
 • Tirar la cavalleria per sobre (ESPUNYES 2007)
 • Tirar (o engegar-les) sense engaltar (ESPUNYES 2007)
 • Treure els drapets al sol (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • A las claras [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Cantarle las cuarenta [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Cantarle las verdades del barquero(o cuatro verdades) [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Echar en cara [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Hablar en plata [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Ir al grano [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Leerle a uno la cartilla [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Llamar las cosas por su nombre [ES] (ESPUNYES 2007)
 • No andarse por las ramas [ES] (ESPUNYES 2007)
 • No morderse la lengua [ES] (ESPUNYES 2007)
 • No tener pelos en la lengua [ES] (ESPUNYES 2007)
 • No tener reparos [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Poner los puntos sobre las íes [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Sacar a relucir los trapos sucios [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Sin encomendarse a Dios ni al diablo [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Sin tapujos (o rodeos) [ES] (ESPUNYES 2007)
Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A truca de

Variants i equivalents:

 • A cop de (ESPUNYES 2007)
 • A còpia de (ESPUNYES 2007)
 • A truca de (ESPUNYES 2007)
 • Força de (ESPUNYES 2007)
Equivalents: A fuerza de [ES] (ESPUNYES 2007).

Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A tort i a dret

Variants i equivalents:
 • A l'un costat i a l'altre (ESPUNYES 2007)
 • A tort i a dret (ESPUNYES 2007)
 • Per totes bandes (ESPUNYES 2007)
 • Per tots costats (ESPUNYES 2007)
Equivalents: A diestro y siniestro [ES] (ESPUNYES 2007).

Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».