índex - bibliografia

dimecres, 7 de maig del 2008

... i altres galindaines

Variants i sinònims:  ... i altres galindaines (BALBASTRE 1977).


Equivalents: ... y otras hierbas [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.