índex - bibliografia

dissabte, 10 de maig del 2008

A bastament

Variants i sinònims:
  • A bastament (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (DLC 1993)
  • A bastança (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (DLC 1993)
  • Bastantment (JANÉ 1973)
  • En quantitat suficient (JANÉ 1973)
  • Prou
  • Suficientment (JANÉ 1973)
Equivalents:
  • Bastante [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
  • En cantidad suficiente [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació: En quantitat suficient (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (PERRAMON 1979) - (DLC 1993).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.