índex - bibliografia

dissabte, 10 de maig del 2008

A boca plena

Variants i sinònims: A boca plena (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents: A dos carrillos (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.