índex - bibliografia

diumenge, 4 de maig del 2008

Al capdavall

Variants i sinònims:
 • A l'últim (MIRAVITLLES 1989)
 • A la fi (SERRA I BOLDÚ 1922) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al cap i a l'últim (ESPUNYES 2007)
 • Al cap i a la fi (ESPUNYES 2007)
 • Al capdavall (MIRAVITLLES 1989)
 • Com a cosa darrera (MIRAVITLLES 1989)
 • Com a última cosa (MIRAVITLLES 1989)
 • Comptat i debatut (JANÉ 1973) - (ESPUNYES 2007)
 • En conclusió (JANÉ 1973)
 • En definitiva (ESPUNYES 2007)
 • En poques paraules (ESPUNYES 2007)
 • En resum (ESPUNYES 2007)
 • En suma (JANÉ 1973)
 • Fet i fet (ESPUNYES 2007)
 • Finalment (MIRAVITLLES 1989)
 • Per fi (MIRAVITLLES 1989)
 • Tot plegat (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • A fin de cuentas [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A la postre [ES] (JANÉ 1973) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al fin [ES] (JANÉ 1973)
 • Al fin y al cabo [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Al final [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Después de todo [ES] (ESPUNYES 2007)
 • En definitiva [ES] (ESPUNYES 2007)
 • En resumidas cuentas [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Por fin [ES] (JANÉ 1973)
 • Por último [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: Expressen resum o conclusió (JANÉ 1973).

Font
:
 • Albert Jané (1973): Aclariments lingüístics, II. Barcelona. Ed. Barcino.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».