índex - bibliografia

dimecres, 8 d’abril del 2009

A mig pal

Variants i sinònims: A mig pal (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A media asta [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A mig matí

Variants i sinònims: A mig matí (DIÀFORA 1982).

Equivalents: A media mañana [ES] (DIÀFORA 982).

Font: Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A mitjan

Variants i sinònims:
 • A mig
 • A mitjan (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985)
 • Cap al
Equivalents: A mediados de [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985)

Nota: Anna Parés (1999) recull la parèmia següent: A mitjan gener els ous a diner, perquè comença la posta de l'aviram.

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.

A mida

Variants i sinònims: A mida (DIÀFORA 1982)

Equivalents: A medida [ES] (DIÀFORA 1982)

Font: Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora.

A més córrer

Variants i sinònims: A més córrer (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A porfía [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Corrent al més ràpidament possible (PERRAMON 1979).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

dissabte, 4 d’abril del 2009

Bona nit i tapa't

Variants i sinònims:
 • Bona nit i tapa't (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (GIMENO-ROURA 1986) - (ABRIL ESPAÑOL 1996)
 • Bona nit, viola! (ABRIL ESPAÑOL 1996)
 • Bona nit, Cargol, que per mi ja és vespre (AMADES 1935)
 • Bona nit, Viola, que per mi ja és vespre (AMADES 1935)
Equivalents:
 • Adiós a las penas [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Anda y que te zurzan [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Apaga y vámonos [ES] (ABRIL ESPAÑOL 1996)
 • Sanseacabó [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Exclamació quan una cosa s'ha resolt satisfactòriament.
 • Frase que ha quedat com a proverbial en produir-se una incidència o quan passa una cosa que hom no pot remeiar (AMADES 1935).
 • Salutació en to mofeta (PERRAMON 1979).
 • Ja ha volat; ja està fet! (PERRAMON 1979).
 • Expressió de resignació quan ja s'han exhaurit totes les possibilitats de fer o aconseguir alguna cosa (ABRIL ESPAÑOL 1996).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora, 1082.
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.