índex - bibliografia

dijous, 18 d’abril del 2013

Ploure a bots i barrals

Variants i sinònims:
 • Caure aigua per l'amor de Déu (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (ESPINAL 2004)
 • Ploure a bota canal (GALAN 2003)
 • Ploure a bots i a barrals (MILLÀ 1988) - (FARNÉS 1992) - GARGALLO GREGORI (2008)
 • Ploure a bots i barrals (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÁFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (VINYETS 1990) - (DLC 1993) - (MORET 1995) - (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (ESPINAL 2004) - (GARGALLO GREGORI 2008)
 • Ploure a canalades (GALAN 2003)
 • Ploure a canteres (MORET 1995)
 • Ploure a cànters (SOLERIESTRUCH 1980) - (MARTÍ I ADELL (1987) - (MORET 1995) - (GALAN 2003)
 • Ploure a raig
 • Ploure a semalades (ESPINAL 2004)
 • Ploure a semals (FORGAS 1984)
Equivalents:
 • Caer chuzos de punta [ES]
 • Chover a cântaros [PT] (VIQUILLIBRES 2013)
 • Chover a potes [PT] (VIQUILLIBRES 2013)
 • Llover a cántaros [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÁFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (VIQUILLIBRES 2013)
 • Pleuvoir à verse [FR] (Trad.: Ploure a raig)  (VIQUILLIBRES 2013)
 • Pleuvoir comme vache qui pisse [FR] (vulg.) (Trad.: Ploure com una vaca que pixa) (VIQUILLIBRES 2013)
 • Pleuvoir des hallabardes [FR] (Trad.: Ploure alabardes) (VIQUILLIBRES 2013)
 • Rain cats and dogs [EN] (Trad.: Ploure gats i gossos) (VIQUILLIBRES 2013)
 • Tomber des cordes [FR] (Trad.: Caure cordes) (VIQUILLIBRES 2013)
Explicació: 
 • Amb intensitat (MORET 1995)
 • Fer un gran xàfec (PERRAMON 1979) - (DLC 1993) - (ESPINAL 2004) - (GARGALLO GREGORI 2008)
 • Ploure intensament (GALAN 2003)
 • Ploure molt fort (GARGALLO GREGORI 2008)
Font:
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora. 
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62. 
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10. 
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic. 
 • Sebastià Farnés (1992): Paremiologia catalana comparada. Barcelona: Ed. Columna. 8 volums.
 • Víctor Pàmies i Riudor (2012a): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».
 • Viquillibres (2013): 'Frases fetes en diferents llengües'.