índex - bibliografia

dimecres, 22 d’octubre de 2014

Fer la fi d'en Camot

Parèmia: Fer la fi d'en Camot

Variants i equivalents:
 • Acabar com Camot (FARNÉS 1992) - (ALZAMORA 2008) - (GARGALLO GREGORI 2008)
 • Fer la fi d'en Becaina (AMADES 1935) - (AMADES 1951
 • Fer la fi d'en Cagacalces (FARELL 1989)
 • Fer la fi d'en Cagaelàstics (AMADES 1935) - (PERRAMON 1979) - (ESPINAL 2004) - (PINTER 2010) 
 • Fer la fi d'en Caga-elàstics (MILLÀ 1988)
 • Fer la fi d'en Cagalàstics (BALBASTRE 1977)
 • Fer la fi d'en Pocarroba (AMADES 1935) - (PINTER 2010)
 • Fer la fi del Cagaelàstics (ABRIL-ESPAÑOL 1996) - (RASPALL-MARTÍ 1996) - (GARGALLO GREGORI 2008) - (PUIGMALET 2013)
 • Fer la fi des gat d’en Bascu (SOLA 1999)
 • Passar-ne més que en Camot (AMADES 1935)
 • Quedar com Camot (APARICIO 1999) - (SANCHIS CARBONELL 2007)
 • V. Anar a mal borràs
Equivalents: Acabar como el gallo de Morón [ES] (BALBASTRE 1977) - (ABRIL ESPAÑOL 1996)

Explicació: Acabar malament.

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.   
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.

dimarts, 27 d’agost de 2013

Passar ànsia

Variants i sinònims: 

 • Delir-se (BALBASTRE 1977)
 • Estar en punxes (POPULOGIS 2012)
 • Estar frisós (BALBASTRE 1977)
 • Estar molt neguitós (BALBASTRE 1977)
 • Passar ànsia (ENC 1994) - (ABRIL ESPAÑOL 1996)
 • Passar neguit (ENC 1994)
 • Tenir cucs (ABRIL ESPAÑOL 1996)
Equivalents:  
 • Arrugarsele a alguien el ombligo [ES] (ABRIL ESPAÑOL 1996)
 • Estar en ascuas [ES] (BALBASTRE 1977) - (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (ENC 1994)
 • Estar sobre ascuas [ES] (BALBASTRE 1977) - (ENC 1994)
 • Pasar cuidado [ES] (ABRIL ESPAÑOL 1996)
Explicació:
Anguniejar-se (ABRIL ESPAÑOL 1996)
Escagarrinar-se, acovardir-se (ABRIL ESPAÑOL 1996)
Estar impacient, pendent d'alguna cosa (POPULOGIS 2012).

Font:  

 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.   
 • Diccionari català-castellà (1994), d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 • Verbofília. Populogis (2012).

Entre bolquerets

Variants i sinònims: 
 • Com un tou (BALBASTRE 1977)
 • Entre bolquerets (POPULOGIS 2012)
Equivalents: Entre algodones [ES] (BALBASTRE 1977) - (POPULOGIS 2012)

Explicació: Dit de qui està ben mirat i ben cuidat: «El tenen tot el dia entre bolquerets, sempre ha sigut molt dèbil» (POPULOGIS 2012).

Font:  
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.  
 • Verbofília. Populogis (2012).

Parlar foradat

Variants i sinònims: Parlar foradat (POPULOGIS 2012)

Equivalents: Diálogo para besugos [ES] (POPULOGIS 2012)

Explicació: Es diu per a indicar que s'està parlant per parlar, res d'importància i generalment poc relacionat amb el tema real de la conversa: «Això és parlar foradat» (POPULOGIS 2012).

Font: Verbofília. Populogis (2012).

Mosca hi ha en l'arròs!

Variants i sinònims: Mosca hi ha en l'arròs! (POPULOGIS 2012)

Equivalents: Aquí hay gato encerrado [ES] (POPULOGIS 2012)

Explicació: Expressió per a indicar que alguna cosa no acaba de quadrar, que hi ha motius fundats per a sospitar (POPULOGIS 2012)

Font: Verbofília. Populogis (2012).

Fes-te fotre!

Variants i sinònims: Fes-te fotre! (GALÁN 2003) - (POPULOGIS 2012)

Equivalents: ¡Jódete! [ES] (POPULOGIS 2012)

Explicació: Locució emprada per a indicar que algú es mereix el que li passa. (POPULOGIS 2012)

Font: Verbofília. Populogis (2012).

dijous, 18 d’abril de 2013

Ploure a bots i barrals

Variants i sinònims:
 • Caure aigua per l'amor de Déu (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (ESPINAL 2004)
 • Ploure a bota canal (GALAN 2003)
 • Ploure a bots i a barrals (MILLÀ 1988) - (FARNÉS 1992) - GARGALLO GREGORI (2008)
 • Ploure a bots i barrals (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÁFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (VINYETS 1990) - (DLC 1993) - (MORET 1995) - (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (ESPINAL 2004) - (GARGALLO GREGORI 2008)
 • Ploure a canalades (GALAN 2003)
 • Ploure a canteres (MORET 1995)
 • Ploure a cànters (SOLERIESTRUCH 1980) - (MARTÍ I ADELL (1987) - (MORET 1995) - (GALAN 2003)
 • Ploure a raig
 • Ploure a semalades (ESPINAL 2004)
 • Ploure a semals (FORGAS 1984)
Equivalents:
 • Caer chuzos de punta [ES]
 • Chover a cântaros [PT] (VIQUILLIBRES 2013)
 • Chover a potes [PT] (VIQUILLIBRES 2013)
 • Llover a cántaros [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÁFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (VIQUILLIBRES 2013)
 • Pleuvoir à verse [FR] (Trad.: Ploure a raig)  (VIQUILLIBRES 2013)
 • Pleuvoir comme vache qui pisse [FR] (vulg.) (Trad.: Ploure com una vaca que pixa) (VIQUILLIBRES 2013)
 • Pleuvoir des hallabardes [FR] (Trad.: Ploure alabardes) (VIQUILLIBRES 2013)
 • Rain cats and dogs [EN] (Trad.: Ploure gats i gossos) (VIQUILLIBRES 2013)
 • Tomber des cordes [FR] (Trad.: Caure cordes) (VIQUILLIBRES 2013)
Explicació: 
 • Amb intensitat (MORET 1995)
 • Fer un gran xàfec (PERRAMON 1979) - (DLC 1993) - (ESPINAL 2004) - (GARGALLO GREGORI 2008)
 • Ploure intensament (GALAN 2003)
 • Ploure molt fort (GARGALLO GREGORI 2008)
Font:
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora. 
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62. 
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10. 
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic. 
 • Sebastià Farnés (1992): Paremiologia catalana comparada. Barcelona: Ed. Columna. 8 volums.
 • Víctor Pàmies i Riudor (2012a): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».
 • Viquillibres (2013): 'Frases fetes en diferents llengües'.

dilluns, 27 d’agost de 2012

Abans de no gaire

Variants i sinònims: 
 • Abans de gaire (RASPALL-MARTÍ 1995)
 • Abans de no gaire (BALBASTRE 1977) - (RASPALL-MARTÍ 1995) - (RIERA 1985) - (PÀMIES 2012a).
 • Com aviat - (RASPALL-MARTÍ 1995).
 • D'aquí a poc temps (RIERA 1985) - (PÀMIES 2012a) - (RASPALL-MARTÍ 1995).
 • Dins de poc temps - (RASPALL-MARTÍ 1995).
Equivalents: Dentro de poco [ES] (PÀMIES 2012a).

Explicació: Aviat (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (PÀMIES 2012a).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1995): Diccionari de locucions. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris, 173».
 • Víctor Pàmies i Riudor (2012a): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».

Prendre la a per la be

Variants i sinònims: 
 • Confondre els ous amb els caragols (POMARES (1997) - (GARGALLO GREGORI 2008)
 • Contestar glòries a matines - (RASPALL-MARTÍ 1984).
 • Prendre la a per la b (DCVB 1926-68) - (FARNÉS 1992-98) - (DLC 1993) - (ABRIL 1996) - (PÀMIES 2012a).
Equivalents:
 • Confundir la gimnasia con la magnesia [ES] (ABRIL 1996) - (PÀMIES 2012a).
 • Confundir la velocidad con el tocino [ES] (PÀMIES 2012a).
 • Tomar una cosa por otra [ES] (ABRIL 1996).
Explicació:
 • Confondre les coses o les idees (DCVB 1926-68)
 • Prendre una cosa per altra (DLC 1993)
 • Prendre una cosa per una altra (PÀMIES 2012a).
Font:
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62. 
 • Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1984): Diccionari de locucions i de frases fetes. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «Cultura Catalana Contemporània, 16».
 • Víctor Pàmies i Riudor (2012a): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».

dilluns, 2 d’abril de 2012

No saber ni la a

Variants i sinònims:
 • No saber ni la a (DCVB 1926-68) - (DLC 1993) - (GALAN 2003) - (PÀMIES 2012a)
 • No saber nienyar-se - (RASPALL-MARTÍ 1984).
 • No saber on es té la cara - (RASPALL-MARTÍ 1984).
 • No saber quants dits té a la mà (PÀMIES 2012a).
 • No saber-ne ni un borrall (PÀMIES 2012a).
 • Ser analfabet - (RASPALL-MARTÍ 1984).
 • Ser molt ignorant - (RASPALL-MARTÍ 1984).
 • Ser un ase - (RASPALL-MARTÍ 1984).
Equivalents: No saber (o entender) ni jota [ES] (PÀMIES 2012a).

Explicació:
 • Ser molt ignorant (DCVB 1926-68) (PÀMIES 2012a).
 • No saber ni els rudiments d'una cosa (DLC 1993)
 • Ser un complet ignorant (GALAN 2003)
Font:
 • Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1984): Diccionari de locucions i de frases fetes. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «Cultura Catalana Contemporània, 16».
 • Víctor Pàmies i Riudor (2012a): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».

dijous, 5 d’agost de 2010

Cama ací, cama allà

Variants i sinònims:
V. A collibè
Cama açà cama allà (ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ 1803)

Equivalents:
 • A horcajadas [ES] (ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ 1803)
 • A horcajadillas [ES] (ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ 1803)
Font: Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I. Barcelona, 1803.

dimecres, 30 de juny de 2010

Sense pensar-s'hi gaire

Variants i equivalents:
 • A boca de carro (Sant Miquel de Cladells, al terme de Santa Coloma de Farners, a les Guilleries)
 • Com aquell qui res  (DCC 1993)
 • Sense pensar-s'hi gaire (DCC 1993)
 • Sense pensar-s'ho dues vegades (DCC 1993)
Equivalents: Ni corto ni perezoso [ES] (DCC 1993)

Font: A través de les fitxes de l'Optimot. Diccionari català-castellà castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (1993)

dissabte, 2 de gener de 2010

A petita escala

Variants i sinònims: A petita escala (BALBASTRE 1977).

Equivalents: En escala reducida [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A pesar que

Variants i sinònims:
 • *A pesar de que (cast.) (MIRAVITLLES 1989)
 • A pesar que (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Amb que (MIRAVITLLES 1989)
 • Malgrat que (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A pesar de que [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Con que [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A pesar de

Variants i sinònims:
 • A pesar de (MIRAVITLLES 1989)
 • Així i tot (MIRAVITLLES 1989)
 • Això no obstant (MIRAVITLLES 1989)
 • Amb tot (MIRAVITLLES 1989)
 • Malgrat (MIRAVITLLES 1989)
 • Malgrat tot (MIRAVITLLES 1989)
 • Nogensmenys (MIRAVITLLES 1989)
 • Tanmateix (MIRAVITLLES 1989)
 • Tot i (MIRAVITLLES 1989)
 • No obstant això (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A pesar de [ES] (MIRAVITLLES 1989)

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A pes de braços

Variants i sinònims:
 • V. A coll
 • A pes de braç (MORET 1995)
 • A pes de braços (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A pols
Equivalents:
 • En brazos [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En volandas [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Amb la força dels braços.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

dissabte, 7 de novembre de 2009

A penes

Variants i sinònims:
 • A penes (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • V. A empentes i rodolons
 • Gairebé no (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: Apenas [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: gairebé no; tot seguit que... (PERRAMON 1979).

Font:
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A part això

Variants i sinònims:
 • A part això (MIRAVITLLES 1989)
 • Això a part (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A parte de esto [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Nota: La forma *A part d'això és un castellanisme (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A part

Variants i sinònims: A part (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)

Equivalents: Aparte [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: Separadament (PERRAMON 1979)

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A parells i senars

Variants i sinònims: A parells i senars (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A pares y nones [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A pams

Variants i sinònims: A pams (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)

Equivalents:
 • Asegurándose [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Cuidadosamente [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Examinando bien [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Examinant-ho bé (PERRAMON 1979)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

diumenge, 18 d’octubre de 2009

Costar Poblet i Santes Creus

Variants i sinònims:
 • Caldre Poblet i Santes Creus (FARNÉS 1913)
 • Costar Poblet i Santes Creus (FARNÉS 1913) - (AMADES 1951)
 • Necessitar Poblet i Santes Creus (BALBASTRE 1977)
 • Remoure Poblet i Santes Creus (VICIOSO 1997)
Equivalents:
 • Asini mandibula [LL] (FARNÉS 1913)
 • Charibdis est barathrum, et etiam Batillum devoveret, bovem in faucibus portas [LL] (FARNÉS 1913)
 • Costar Dios y ayuda [ES] (BALBASTRE 1977)
 • El oro y el moro [ES] (FARNÉS 1913)
 • Il faut avoir la croix et la bannière pour l'avoir [FR] (FARNÉS 1913)
 • I lfaut avoir la croix et l'eau bénite pour l'avoir [FR] (FARNÉS 1913)
 • Il faut la croix et la bannière [FR] (FARNÉS 1913)
 • Mangeria'l beu d'set cese [OC] (FARNÉS 1913)
 • N'ha pas Momas e Larreule [OC] (FARNÉS 1913)
 • Prometer el oro y el moro [ES] (FARNÉS 1913)
 • Quand ils auraient les biens de Grolée et de Gadagne il les mangeraient [FR] (FARNÉS 1913)
 • Que's minyaré lous bees de Mons de Gassiou [OC] (FARNÉS 1913)
 • Ser menester la cruz y los ciriales [ES] (FARNÉS 1913)
Explicació: Es diu per ponderar un gran esforç per aconseguir algun intent. Vergara (1923) la comenta d'aquesta manera: «Se emplea para indicar que una cosa o acto cualquiera costó mucho el conseguirlo, mas bien que dinero, dificultades y tiempo, recordando a los dos famosos monasterios catalanes que cita esta frase» (FARNÉS 1913).

Origen: Trobareu l'explicació etimològica de la citació a les Etimologies paremiològiques, s.v. Remoure Poblet i Santes Creus.

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Sebastià Farnés (1992): Paremiologia catalana comparada. Barcelona: Ed. Columna. 7 volums.

dissabte, 17 d’octubre de 2009

A pagès

Variants i sinònims: A pagès (DIÀFORA 1982) - (FORGAS 1992) - (DLC 1993).

Equivalents: En el campo [ES] (DIÀFORA 1992).

Mira també:
 • A pagès endarrerit (o aconseguit), cap anyada (no) li és bona (DCVB 1930) - (AMADES 1951) - (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MARTÍ I ADELL 1987) - (CONCA 1993) - (PUJOL 1999)
 • A pagès endarrerit, sou no li val malla (AMADES 1951)
 • A pagès endeutat bon (o tot) any li és fallat (AMADES 1951) - (FORGAS 1992) - (PONS LLUCH 1993)
 • A pagès i ase, no li ensenyis ta casa (AMADES 1951)
 • A pagès qui primer hi és, a ciutat, urbanitzat (FORGAS 1992)
Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A orelles

Variants i sinònims: A orelles (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents: A oídas [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A nivell de

Variants i sinònims: A nivell de (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A la altura de [ES] (BALBASTRE 1977).

Nota: A nivell de alguns repertoris ho marquen com a castellanisme, quan és equivalent a Amb. En lloc de dir *"Ho va comentar «a nivell de col·legues i col·laboradors»", hem de dir "Ho va comentar amb col·legues i col·laboradors".

Balbastre (1977) també dóna l'equivalència següent: A nivell de les circumstàncies, per A la altura de las circunstancias.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.