índex - bibliografia

dissabte, 2 de gener del 2010

A pesar que

Variants i sinònims:
  • *A pesar de que (cast.) (MIRAVITLLES 1989)
  • A pesar que (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
  • Amb que (MIRAVITLLES 1989)
  • Malgrat que (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
  • A pesar de que [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
  • Con que [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.