índex - bibliografia

dissabte, 2 de gener del 2010

A pesar de

Variants i sinònims:
  • A pesar de (MIRAVITLLES 1989)
  • Així i tot (MIRAVITLLES 1989)
  • Això no obstant (MIRAVITLLES 1989)
  • Amb tot (MIRAVITLLES 1989)
  • Malgrat (MIRAVITLLES 1989)
  • Malgrat tot (MIRAVITLLES 1989)
  • Nogensmenys (MIRAVITLLES 1989)
  • Tanmateix (MIRAVITLLES 1989)
  • Tot i (MIRAVITLLES 1989)
  • No obstant això (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A pesar de [ES] (MIRAVITLLES 1989)

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.