índex - bibliografia

dissabte, 7 de novembre del 2009

A penes

Variants i sinònims:
 • A penes (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • V. A empentes i rodolons
 • Gairebé no (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: Apenas [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: gairebé no; tot seguit que... (PERRAMON 1979).

Font:
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A part això

Variants i sinònims:
 • A part això (MIRAVITLLES 1989)
 • Això a part (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A parte de esto [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Nota: La forma *A part d'això és un castellanisme (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A part

Variants i sinònims: A part (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)

Equivalents: Aparte [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: Separadament (PERRAMON 1979)

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A parells i senars

Variants i sinònims: A parells i senars (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A pares y nones [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A pams

Variants i sinònims: A pams (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)

Equivalents:
 • Asegurándose [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Cuidadosamente [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Examinando bien [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Examinant-ho bé (PERRAMON 1979)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.