índex - bibliografia

dimecres, 18 de febrer del 2009

A l'igual de

Variants i sinònims:
 • A l'igual de (MIRAVITLLES 1989)
 • De la mateixa manera que (MIRAVITLLES 1989)
 • Igualment que (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: Al igual que [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A l'esqueixada

Variants i sinònims: A l'esqueixada (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Al sesgo [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A les tantes

Variants i sinònims: A les tantes (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A las quinientas [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A les meves costelles

Variants i sinònims: A les meves costelles (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A mi costa [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A les espatlles

Variants i sinònims:
 • A l'esquena (BALBASTRE 1977)
 • A les espatlles (BALBASTRE 1977)
Equivalents: A cuestas [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A les bones

Variants i sinònims: A les bones (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:
 • A buenas [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A las buenas [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Por las buenas [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: Amistosament (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

dimarts, 17 de febrer del 2009

De tres i no res

Variants i sinònims:
 • D'estar per casa (ENC3 1993)
 • De quatre rals (ENC3 1993)
 • De quatre xavos (ENC3 1993)
 • De secà (ENC3 1993)
 • De tres i no res (BALBASTRE 1977)
 • De mala mort (GALIANA 1767) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (POMARES 1997)
Equivalents:
 • De baja estofa [ES] (DIÀFORA 1982)
 • De cuatro cuartos [ES] (ENC3 1993)
 • De ínfima calidad [ES] (DIÀFORA 1982)
 • De pacotilla [ES]
 • De tres al cuarto [ES] (BALBASTRE 1977) - (ENC3 1993).
Explicació:
 • Barat (ENC3 1993).
 • Mediocre (ENC3 1993).
 • Molt pobre, misèrrim, amb males condicions (POMARES 1997).
 • Lloc llunyà, amb males comunicacions, amb pocs habitants, etc. (POMARES 1997).
Nota: Dedicat a la Teresa, que m'ha fet la consulta a través del correu electrònic.

Font:

 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • ENC3 (1993): Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (3a edició).

diumenge, 15 de febrer del 2009

De calent en calent

Variants i sinònims:
Equivalents: Del asador a la boca [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De calent en calent | De bull en bull | Del hort á la olla (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.