índex - bibliografia

dimecres, 18 de febrer de 2009

A l'igual de

Variants i sinònims:
  • A l'igual de (MIRAVITLLES 1989)
  • De la mateixa manera que (MIRAVITLLES 1989)
  • Igualment que (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: Al igual que [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.