índex - bibliografia

dimarts, 27 d’agost del 2013

Passar ànsia

Variants i sinònims: 

 • Delir-se (BALBASTRE 1977)
 • Estar en punxes (POPULOGIS 2012)
 • Estar frisós (BALBASTRE 1977)
 • Estar molt neguitós (BALBASTRE 1977)
 • Passar ànsia (ENC 1994) - (ABRIL ESPAÑOL 1996)
 • Passar neguit (ENC 1994)
 • Tenir cucs (ABRIL ESPAÑOL 1996)
Equivalents:  
 • Arrugarsele a alguien el ombligo [ES] (ABRIL ESPAÑOL 1996)
 • Estar en ascuas [ES] (BALBASTRE 1977) - (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (ENC 1994)
 • Estar sobre ascuas [ES] (BALBASTRE 1977) - (ENC 1994)
 • Pasar cuidado [ES] (ABRIL ESPAÑOL 1996)
Explicació:
Anguniejar-se (ABRIL ESPAÑOL 1996)
Escagarrinar-se, acovardir-se (ABRIL ESPAÑOL 1996)
Estar impacient, pendent d'alguna cosa (POPULOGIS 2012).

Font:  

 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.   
 • Diccionari català-castellà (1994), d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 • Verbofília. Populogis (2012).

Entre bolquerets

Variants i sinònims: 
 • Com un tou (BALBASTRE 1977)
 • Entre bolquerets (POPULOGIS 2012)
Equivalents: Entre algodones [ES] (BALBASTRE 1977) - (POPULOGIS 2012)

Explicació: Dit de qui està ben mirat i ben cuidat: «El tenen tot el dia entre bolquerets, sempre ha sigut molt dèbil» (POPULOGIS 2012).

Font:  
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.  
 • Verbofília. Populogis (2012).

Parlar foradat

Variants i sinònims: Parlar foradat (POPULOGIS 2012)

Equivalents: Diálogo para besugos [ES] (POPULOGIS 2012)

Explicació: Es diu per a indicar que s'està parlant per parlar, res d'importància i generalment poc relacionat amb el tema real de la conversa: «Això és parlar foradat» (POPULOGIS 2012).

Font: Verbofília. Populogis (2012).

Mosca hi ha en l'arròs!

Variants i sinònims: Mosca hi ha en l'arròs! (POPULOGIS 2012)

Equivalents: Aquí hay gato encerrado [ES] (POPULOGIS 2012)

Explicació: Expressió per a indicar que alguna cosa no acaba de quadrar, que hi ha motius fundats per a sospitar (POPULOGIS 2012)

Font: Verbofília. Populogis (2012).

Fes-te fotre!

Variants i sinònims: Fes-te fotre! (GALÁN 2003) - (POPULOGIS 2012)

Equivalents: ¡Jódete! [ES] (POPULOGIS 2012)

Explicació: Locució emprada per a indicar que algú es mereix el que li passa. (POPULOGIS 2012)

Font: Verbofília. Populogis (2012).