índex - bibliografia

dimarts, 27 d’agost del 2013

Mosca hi ha en l'arròs!

Variants i sinònims: Mosca hi ha en l'arròs! (POPULOGIS 2012)

Equivalents: Aquí hay gato encerrado [ES] (POPULOGIS 2012)

Explicació: Expressió per a indicar que alguna cosa no acaba de quadrar, que hi ha motius fundats per a sospitar (POPULOGIS 2012)

Font: Verbofília. Populogis (2012).