índex - bibliografia

dilluns, 16 de març del 2009

A més

Variants i sinònims:
 • A més (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A més a més (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Així mateix (MIRAVITLLES 1989)
 • De més a més (MIRAVITLLES 1989)
 • Demés (MIRAVITLLES 1989)
 • Endemés (MIRAVITLLES 1989)
 • Encara (MIRAVITLLES 1989)
 • No res menys (MIRAVITLLES 1989)
 • Ultra això (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: Además [ES] (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: Conjuncions consecutives.

Nota: Amades (1951) recull la parèmia: A més a més, no hi ha terra com Granollers ni ciutat com Barcelona. I Joan Santamaria Vinyals, a l'Arxiu de Tradicions Populars, V (1928): A més a més, no hi ha terra com Granollers, i per millor, la de Mataró, i per no haver de fer res, la de Montornès.

Font:
 • Albert Jané (1973): Aclariments lingüístics (3 vol.). Barcelona: Ed. Barcino. Col. «Popular Barcino, 225-227».
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A meravella

Variants i sinònims: A meravella (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
 • A maravilla [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Maravillosamente [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A menys que

Variants i sinònims:
 • A menys que (MIRAVITLLES 1989)
 • Llevat que (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A no ser que [ES] (MIRAVITLLES 1989)

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A mesura que

Variants i sinònims:
 • A mesura que (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Com més (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A medida que [ES] (MIRAVITLLES 1989)

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

dissabte, 14 de març del 2009

A manta

Variants i sinònims: A manta (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MORET 1995).

Equivalents:
 • A granel [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Muchas [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: En abundància (MORET 1995).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A mans salves

Variants i sinònims:
 • A mans salves (BALBASTRE 1977)
 • A mansalva (PERRAMON 1979)
Equivalents: A mansalva [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Sense cap risc (PERRAMON 1979).

Nota: Consulteu l'explicació etimològica de l'origen d'aquesta locució.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Per la tremenda

Variants i sinònims:
 • Amb enemistat (MIRAVITLLES 1989)
 • Per la tremenda (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A malas [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A mal borràs

Variants i sinònims:
 • A mal borràs (PERRAMON 1979)
 • Malament
Equivalents:
 • De mal en peor [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985)
 • Maldadas [ES]
Explicació: De mal en pitjor (PERRAMON 1979).

Nota: Trobem recollida la parèmia A mal borràs, dóna-li pas (FARNÉS 1992).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.

A mà esquerra

Variants i sinònims: A mà esquerra (PERRAMON 1979).

Equivalents: A mano izquierda [ES].

A mà dreta

Variants i sinònims: A mà dreta (PERRAMON 1979).

Equivalents: A mano derecha [ES].

A llarg tret

Variants i sinònims:
 • A llarg tret (FERRET 1968) - (DIÀFORA 1982)
 • Tard o d'hora (FERRET 1968)
Equivalents: Tarde o temprano [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

De viu en viu

Variants i sinònims: De viu en viu (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents: A lo vivo [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

divendres, 13 de març del 2009

A l'instant

Variants i sinònims: A l'instant (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Al instante [ES] (DIÀFORA 1982).

Explicació: Al cap d'un temps brevíssim (PERRAMON 1979).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

dijous, 12 de març del 2009

Anar de vint-i-un botó

Variants i sinònims:
 • Anar de vint-i-un botó (AMADES 1930) - (AMADES 1951) - (PERRAMON 1979) - (VINYETS 1990) - (ABRIL 1996) - (POMARES 1997)
 • Anar de vint-i-un botons (GARCIA SALINES 1994) - (COT-FOLIA-ESPINOSA 1998)
 • De vint-i-un botons (BALBASTRE 1977)
 • De vint-i-un punt (SERRA I BOLDÚ 1922)
Equivalents:
 • Andar de veinticinco alfileres [ES] (ABRIL 1996)
 • De punta en blanco [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • De tiros largos [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De veinticinco alfileres [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Ir de punta en blanco [ES] (COT-FOLIA-ESPINOSA 1998)
Explicació:
 • Molt mudat (PERRAMON 1979).
 • Anar vestit amb el màxim luxe que es pot (GARCIA SALINES 1994).
 • Anar molt empolainat, endiumenjat (ABRIL 1996).
 • Anar molt mudat (POMARES 1997).
 • Anar molt elegant (COT-FOLIA-ESPINOSA 1998).
Nota: vegeu l'origen de la dita a l'article corresponent de les Etimologies paremiològiques.

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 • Cot, Diana; Folia, Marta; Espinoza, Pedro - Cop d'ull (mira com es diu en castellà). Barcelona: La Galera. Col·lecció «El Bagul», núm. 5.