índex - bibliografia

dissabte, 14 de març del 2009

A mal borràs

Variants i sinònims:
  • A mal borràs (PERRAMON 1979)
  • Malament
Equivalents:
  • De mal en peor [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985)
  • Maldadas [ES]
Explicació: De mal en pitjor (PERRAMON 1979).

Nota: Trobem recollida la parèmia A mal borràs, dóna-li pas (FARNÉS 1992).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.