índex - bibliografia

dijous, 5 d’agost del 2010

Cama ací, cama allà

Variants i sinònims:
V. A collibè
Cama açà cama allà (ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ 1803)

Equivalents:
 • A horcajadas [ES] (ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ 1803)
 • A horcajadillas [ES] (ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ 1803)
Font: Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I. Barcelona, 1803.

dimecres, 30 de juny del 2010

Sense pensar-s'hi gaire

Variants i equivalents:
 • A boca de carro (Sant Miquel de Cladells, al terme de Santa Coloma de Farners, a les Guilleries)
 • Com aquell qui res  (DCC 1993)
 • Sense pensar-s'hi gaire (DCC 1993)
 • Sense pensar-s'ho dues vegades (DCC 1993)
Equivalents: Ni corto ni perezoso [ES] (DCC 1993)

Font: A través de les fitxes de l'Optimot. Diccionari català-castellà castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (1993)

dissabte, 2 de gener del 2010

A petita escala

Variants i sinònims: A petita escala (BALBASTRE 1977).

Equivalents: En escala reducida [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A pesar que

Variants i sinònims:
 • *A pesar de que (cast.) (MIRAVITLLES 1989)
 • A pesar que (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Amb que (MIRAVITLLES 1989)
 • Malgrat que (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A pesar de que [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Con que [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A pesar de

Variants i sinònims:
 • A pesar de (MIRAVITLLES 1989)
 • Així i tot (MIRAVITLLES 1989)
 • Això no obstant (MIRAVITLLES 1989)
 • Amb tot (MIRAVITLLES 1989)
 • Malgrat (MIRAVITLLES 1989)
 • Malgrat tot (MIRAVITLLES 1989)
 • Nogensmenys (MIRAVITLLES 1989)
 • Tanmateix (MIRAVITLLES 1989)
 • Tot i (MIRAVITLLES 1989)
 • No obstant això (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A pesar de [ES] (MIRAVITLLES 1989)

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A pes de braços

Variants i sinònims:
 • V. A coll
 • A pes de braç (MORET 1995)
 • A pes de braços (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A pols
Equivalents:
 • En brazos [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En volandas [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Amb la força dels braços.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.