índex - bibliografia

dimecres, 30 d’abril del 2008

A poc a poc i bona lletra

Variants i sinònims:
 • V. A poc a poc anirem lluny
 • Anem a pams (ESPUNYES 2007)
 • Anem per parts (ESPUNYES 2007)
 • Com més de pressa, més a poc a poc (ESPUNYES 2007)
 • Menjar poc i pair bé (ESPUNYES 2007)
 • Poques paraules i ben dites (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • ¡Despacito y buena letra! [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Lo bueno, si breve, dos veces bueno [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Poco a poco hila la vieja el copo [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Vayamos por partes [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Vísteme despacio, que tengo prisa [ES] (ESPUNYES 2007)
Nota: Humorísticament, sobretot en castellà, també es diu "Vayamos por partes, como Jack el Destripador".

Font:
Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A la babalà

Variants i sinònims:

 • A la babalà (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (VINYETS 1990) - (DLC 1993) - (ESPUNYES 2007)
 • Á la bobalá (GALIANA 1767)
 • A la lleugera (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (ESPUNYES 2007)
 • Barrim-barram (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • De qualsevol manera (ESPUNYES 2007)
 • De sobtada (MIRAVITLLES 1989)
 • V. El meló i el casament són coses d'encertament
 • Per damunt (MIRAVITLLES 1989)
 • Sense solta ni volta (MIRAVITLLES 1989)
 • Sense trellat (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A bulto [ES] (BALBASTRE 1977) - (ESPUNYES 2007)
 • A la buena de Dios [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A la ligera [ES] (DIÀFORA 1982)
 • A la tun tun [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A lo loco [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A lo que salga [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A tontas y a locas [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) (ESPUNYES 2007)
 • Al (o al buen) tuntún [ES] (ESPUNYES 2007)
Explicació:
 • Sense posar-hi la deguda atenció (FERRET 1968).
 • Sense posar atenció al que hom fa (PERRAMON 1979).
 • Sense haver-ho passat bé (PERRAMON 1979).
 • Loc. adv. sense posar l'atenció, el seny, necessaris en allò que hom fa, irreflexivament (DLC 1993).
Nota1: Aquesta expressió ja surt documentada a (GALIANA 1767), a la Rondalla de rondalles: "Y ara que parlim de escopetes, no es rahó que vostés vixquen á la bobalá, y ques queden dejuns com á bitsòcs".

Nota2: Amb aquesta expressió trobem també un palíndrom: a la bala, a la babalà alaba-la, proposta de Jesús Lladó al seu lloc web Ailifilia.

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A l'engròs

Variants i sinònims:
 • A l'engròs (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989) - (DLC 1993) - (ESPUNYES 2007)
 • En gran quantitat (FERRET 1968)
Equivalents:
 • Al mayor [ES] (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • Al por mayor [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • De por junto [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Per oposició a 'a la menuda', 'al detall' (FERRET 1968).
 • Venent o comprant en gran quantitat (PERRAMON 1979).
 • Locució adverbial de manera (DLC 1993).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A frec de

Variants i sinònims:
 • A boca de canó (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A dos dits (ESPUNYES 2007)
 • A frec (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A frec de roba (BALBASTRE 1977)
 • A la vora (MIRAVITLLES 1989)
 • A punt (PERRAMON 1979)
 • A quatre passes (ESPUNYES 2007)
 • A toc d'espardenya (ESPUNYES 2007)
 • A tocar (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A tocar-tocar (ESPUNYES 2007)
 • A un cop de roc (ESPUNYES 2007)
 • A un dit (ESPUNYES 2007)
 • A un través de dit (ESPUNYES 2007)
 • Aquí mateix (ESPUNYES 2007)
 • Arran de (ESPUNYES 2007)
 • Frec a frec (ESPUNYES 2007)
 • Molt a la vora (PERRAMON 1979)
Equivalents:
 • A bocajarro [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A boca de jarro [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (ESPUNYES 2007)
 • A dos pasos [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A la orilla [ES] (BALBASTRE 1977)- (MIRAVITLLES 1989)
 • A los alcances [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A quemarropa [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A tiro de piedra [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Al alcance [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • Al borde [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Muy cerca [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

dijous, 24 d’abril del 2008

Aguantar l'espelma

Sinònims i variants:
 • Aguantar l'espelma (ESPUNYES 2007)
 • Fer d'espelma (ESPUNYES 2007)
Equivalents: Ir de carabina [ES] (ESPUNYES 2007).

Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

divendres, 18 d’abril del 2008

Tretze són tretze

Variants i sinònims: Tretze són tretze (BALBASTRE 1977).

Equivalents
: Erre que erre [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Tret de Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Quatre i el cabo

Variants i sinònims:
 • Quatre i el cabo (SAURA 1884)
 • Quatre i el petit (SAURA 1884)
Equivalents: Cinco y la garra [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quatre y'l cabo | Quatre y'l petit (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Puja aquí dalt!

Sinònims i variants:
 • Demà m'afaitaràs! (ABRIL 1996)
 • Puja aquí dalt! (ABRIL 1996)
Equivalents:
 • ¡A otro perro con ese hueso! [ES] (ABRIL 1996)
 • ¡Naranjas de la China! [ES] (ABRIL 1996)
Explicació: Dit per significar que no creiem algú que ens vol enredar.

Font: Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.

La cançó de l'enfadós

Variants i sinònims: La cançó de l'enfadós (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents
: El cuento de nunca acabar [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

Haver-hi més dies que llangonisses

Variants i sinònims:
 • Haver-hi més dies que llonganisses (DCVB 1930, s. v. 'llonganissa') - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MARTÍ I ADELL 1987) - (MILLÀ 1988) - (SALVÀ 1990) - (BELLMUNT 1992) - (FARNÉS 1992) - (CONCA 1993) - (HÈCTOR MORET 1995) - (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (RASPALL-MARTÍ 1996) - (PUJOL 1999) - (ESPINAL 2004) - (ENC, s. v. 'dia')
 • Haver-hi més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans (AMADES 1951) - (GIMENO-ROURA 1986) - (PARÉS 1999)
 • Hi ha més anys que capellans i més dies que llonganisses (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
 • Hi ha més dies que llonganisses i més setmanes que botifarres (DCVB 1930) - (PARÉS 1999)
 • Hi ha més dies que xirivies (MARTÍ I ADELL 1987)
 • L'any té més dies que llonganisses (CRUANYES 1985)
Equivalents:
 • Haber más días que longanizas [ES] (ABRIL ESPAÑOL 1996)
 • Más son los días que las morcillas [ES] (PONS LLUCH 1993)
 • Todo se andará [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Es diu per indicar que hi ha molt de temps disponible o sobrer (DCVB 1930).
 • Saber compaginar el que un hom té per a viure (PERRAMON 1979).
 • Diuen llangonisses per llonganisses. Es diu per significar que encara queda temps per a fer una cosa de llarga execució (PONS LLUCH 1993).
 • Sobrar temps per fer alguna cosa (HÈCTOR MORET 1995) - (ABRIL ESPAÑOL 1996).
 • Sobrar temps per a fer quelcom (RASPALL-MARTÍ 1996) - (ESPINAL 2004).
 • No cal tenir pressa. Consell per als impacients (PARÉS 1999).
 • Frase que hom diu per significar que encara queda temps per a fer una cosa de llarga durada (ENC).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.

Fer-se'n deu pedretes

Variants i sinònims: Fer-se'n deu pedretes (SAURA 1884).

Equivalents
: Costar la torta un pan [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Férsen deu pedretas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Fer com els ases d'Artà, que en veure es bast ja suen

Variants i sinònims: Fer com els ases d'Artà, que en veure es bast ja suen (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Ser de casta de Pedro Tierno, que se descostilla durmiendo [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Esser molt malfeiner, no voler fer gens de feina (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Entre Tots Sants i Manresa

Variants i sinònims:
 • Entre Tots Sants i Manresa (AMADES 1951a)
 • Entre Tots Sants i Penaila (AMADES 1951a)
Equivalents: Entre Pinto y Valdemoro [ES] (AMADES 1951a).

Explicació: Entre aquests dos punts es donen com a succeïdes totes les coses inversemblants i que es volen reputar com a impossibles o falses (AMADES 1951a).

Comentaris: Pinto i Valdemoro són dues poblacions limítrofes de la província de Toledo. Penaila és la pronunciació local de Penàguila, a l'Alcoià (Alacant).

Etimologia: Vegeu el blog Etimologies paremiològiques, s. v. Entre Tots Sants i Manresa.

Font: Joan Amades i Gelats (1951a): Refranyer català comentat. Barcelona: Ed. Selecta.

Endavant les atxes

Variants i sinònims: Endavant les atxes (SAURA 1884).

Equivalents
: Adelante con la cruz [ES] (SAURA 1884)

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Com ara plouen figues

Variants i sinònims: Com ara plouen figues (SAURA 1884).

Equivalents: como ahora llueven albardas [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: com are plouhen figas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Atrapar amb les mans a la pastera

Variants i sinònims: Atrapar amb les mans a la pastera (SAURA 1884).

Equivalents: Coger a alguno en el garlito [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Atrapar ab las mans á la pastera (SAURA 1884).

Nota
: El 'garlito' és una xarxa de pesca, que en català es diu 'bertrol'. Així, figuradament, també es diu Caure al bertrol (o al parany, o a la trampa) [cast. caer en el garlito], amb el sentit de caure-hi de quatre potes.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Anar per llana i tornar tos

Variants i sinònims:
 • Anar per llana i tornar tos
 • Anar per llana i sortir «trasquilat» (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Ir a por lana y volver trasquilado [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Intentar enganyar els altres o lucrar-se damunt ells, però resultar enganyat (PONS LLUCH 1993).

Nota: la segona variant que proposa Pons Lluch (1993) és un castellanisme flagrant, malgrat que el DCVB apunta que "trasquilar", si és castellanisme, és antic, atès que ja es troba documentat al s. XIV. Tos -sa, adj., és el participi passat del verb «tondre», 'Pelat arran'; cast. trasquilado, esquilado.

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Anar fet un carnestoltes

Variants i sinònims:
 • Anar fet un carnestoltes (PERRAMON 1979) - (ABRIL 1996)
 • Anar desmanegat (ABRIL 1996)
Equivalents:
 • Andar hecho un carnaval [ES] (GONZÁLEZ 1983)
 • Ir hecho un adefesio [ES] (ABRIL 1996)
Explicació: Vestit amb molt mal gust (PERRAMON 1979).

Nota: He trobat l'equivalència a partir de comparar jo diverses fonts, en bases de dades (per al català i per al castellà). la frase feta en català l'he trobat documentada a PERRAMON (1979) - ABRIL (1996). La frase feta castellana l'he trobat en un llibre de Francisco González González (1983): El habla de Toreno.

Altre gall li cantaria

Variants i sinònims:
 • Altra cosa seria (Zèfir)
 • Canviaria del tot la situació (Zèfir)
 • Ens lluiria més el pèl (Manel Aljama, en comentari)
 • Estaríem ben frescos (Zèfir)
 • Llavors rai (Zèfir)
 • Més bé aniríem! (Zèfir)
 • Que en seria de diferent! (Zèfir)
 • Seria tota una altra cosa (Zèfir)
 • Serien figues d'un altre paner (Zèfir)
 • Tant de bo ho tinguéssim nosaltres! (Zèfir)
 • Un altre gall ens cantaria (Zèfir)
Equivalents: Otro gallo nos cantaría [ES] (Zèfir). 

Explicació: S'usa per explicitar la convicció que en determinada circumstància, que no s'ha produït a hores d'ara, les conseqüències canviarien d'allò més. 

Nota: A les Etimologies paremiològiques hi trobareu l'explicació de l'origen d'aquesta expressió.

Comentaris: El quart volum de "Paremiologia catalana comparada" de Sebastià Farnés (publicat per Columna) recull la frase altre gall li cantaria (G 36, p. 646)."Llegendari es refereix, penso que equivocadament, al gall de la passió, que canta per tres vegades, advertint així a Sant Pere de sa caiguda en defalt envers Jesús, son Mestre. A 1894 C.L., 2 de setembre (Blanes), trobem: "Be se pot assegurar que nostre poble té ulls y no hi veu; que si hi vegés altre gall nos cantaria." 

Font: Zèfir (desembre 2004) - Llista de professionals de la llengua catalana.

Amagar l'ou

Variants i sinònims:

 • A la quieta (ESPUNYES 2007)
 • A la callada (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (ESPUNYES 2007)
 • Amagar l'ou (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (ABRIL 1996) - (POMARES 1997)
 • Anar a la seva (o per les seves) (ESPUNYES 2007)
 • Calladament (PERRAMON 1979)
 • Fer el dissimulat (ESPUNYES 2007)
 • Fer la nyeu-nyeu (ESPUNYES 2007)
 • Per sota mà (ESPUNYES 2007)
 • Secretament (PERRAMON 1979)
 • Sense fer soroll (ESPUNYES 2007)
 • Tot callandet (ESTEVE-BELVITGES-JUGLÀ 1803)
Equivalents:
 • A la chita callando [ES] (BALBASTRE 1977) - (ESPUNYES 2007)
 • Calla callando [ES] (ESTEVE-BELVITGES-JUGLÀ 1803)
 • Calladamente [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Darle camelo (a alguien) (ABRIL 1996)
 • Dársela (a uno) con queso [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (ABRIL 1996)
 • Guardar la cara [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Ir a lo suyo (o a la suya) [ES] (ESPUNYES 2007)
Explicació:
 • Ocultament, amb dissimulo (ESTEVE-BELVITGES-JUGLÀ 1803)
 • Calladament, secretament (PERRAMON 1979).
 • Dissimular amb intenció d'enganyar (ABRIL 1996)
 • Enganyar (POMARES 1997).
 • No dir tota la veritat (POMARES 1997).
Font:
 • Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I. Barcelona, 1803.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Índex alfabètic de les entrades en català

Si no trobes el refrany que cerques amb el cercador o amb l'índex de paraules clau, és possible que el puguis trobar en aquest índex alfabètic:

 1. ... i altres galindaines
 2. ... i avall que fa baixada
 3. ... i cop de tornar-hi
 4. ... i els dies que durarà
 5. ... i tota la pesca
 6. ... i tots altres
 7. ... ni quins romanços!
 8. A aferra-pilla
 9. A balquena
 10. A banda i banda
 11. A bastament
 12. A batzegades
 13. A bell comptant
 14. A boca de fosc
 15. A boca plena
 16. A bodes (o a festa, o a festa major) em convides!
 17. A bombo i platerets
 18. A borbollons
 19. A brida abatuda
 20. A ca l'afartapobres
 21. A cada moment
 22. A camp ras
 23. A can Garlanda
 24. A capgirells
 25. A carrera feta
 26. A carrera llarga
 27. A cau d'orella
 28. A ciència certa
 29. A cobert
 30. A collibè
 31. A compte
 32. A compte i risc
 33. A coneguda d'algú
 34. A contraclaror
 35. A contracor
 36. A contrafur
 37. A contrapèl
 38. A cop calent
 39. A cops
 40. A cops de mall
 41. A cor què vols, cor què desitges
 42. A corrua feta
 43. A cos
 44. A creu i a recreu
 45. A crits
 46. A curt termini
 47. A dalt
 48. A dentegades
 49. A desgrat de
 50. A deshora
 51. A destra i sinistra
 52. A dretcient
 53. A empentes i rodolons
 54. A encesa de llums
 55. A enredar a un altre
 56. A ensopegades
 57. A entrada de fosc
 58. A estones
 59. A fer punyetes!
 60. A fi de bé
 61. A flor d'aigua
 62. A flor de
 63. A flor de pell
 64. A frec de
 65. A furt
 66. A galet
 67. A galop tirat
 68. A garrotada seca
 69. A grans trets
 70. A grapades
 71. A hora baixa
 72. A hora foscant
 73. A hores d'ara
 74. A hores petites
 75. A l'abric
 76. A l'acte
 77. A l'aguait
 78. A l'aire lliure
 79. A l'antiga
 80. A l'encalç
 81. A l'engròs
 82. A l'entorn
 83. A l'entrant
 84. A l'esgarriada
 85. A l'esqueixada
 86. A l'igual de
 87. A l'instant
 88. A la babalà
 89. A la bestreta
 90. A la biorxa
 91. A la clara
 92. A la correguda
 93. A la cua
 94. A la darreria
 95. A la descarada
 96. A la falç
 97. A la folla
 98. A la funerala
 99. A la garjola
 100. A la gatzoneta
 101. A la geneta
 102. A la insabuda
 103. A la inversa
 104. A la llarga
 105. A la marinesca
 106. A la matinada
 107. A la menuda
 108. A la millor
 109. A la nostrada
 110. A la par
 111. A la percaça
 112. A la posta
 113. A la quieta
 114. A la regalada
 115. A la saga
 116. A la sortida del sol
 117. A la tarda
 118. A la valenta
 119. A la vegada
 120. A la ventura
 121. A la vora
 122. A la vora de
 123. A la vora del foc
 124. A la xirinxina
 125. A les bones
 126. A les envistes
 127. A les espatlles
 128. A les meves costelles
 129. A les tantes
 130. A llarg tret
 131. A mà dreta
 132. A mà esquerra
 133. A mal borràs
 134. A mans besades
 135. A mans salves
 136. A manta
 137. A mata-degolla
 138. A menys que
 139. A meravella
 140. A mesura que
 141. A més
 142. A més córrer
 143. A mida
 144. A mig matí
 145. A mig pal
 146. A mitges
 147. A mitjan
 148. A mossegades
 149. A nivell de
 150. A orelles
 151. A pagès
 152. A pams
 153. A parells i senars
 154. A part
 155. A part això
 156. A pèl
 157. A penes
 158. A pes de braços
 159. A pesar de
 160. A pesar que
 161. A petita escala
 162. A poc a poc i bona lletra
 163. A preu fet
 164. A sol i serena
 165. A toc de campana (o de corneta, o d'esquella)
 166. A tort i a dret
 167. A tot vent
 168. A truca de
 169. A ull
 170. A ulls clucs
 171. Abans de no gaire
 172. Abocar-les pel broc gros
 173. Acabar-se en un no res
 174. Afartar-se com un lladre
 175. Agafar (o prendre) pel costat que punxa (o que crema)
 176. Aguantar l'espelma
 177. Això rai
 178. Al capdavall
 179. Al comptat
 180. Al lliure albir
 181. Ali i volta'l
 182. Altre gall li cantaria
 183. Amagar l'ou
 184. Anar de vint-i-un botó
 185. Anar fet un carnestoltes
 186. Anar per llana i tornar tos
 187. Atrapar amb les mans a la pastera
 188. Bona nit i tapa't
 189. Cama ací, cama allà
 190. Com anell al dit
 191. Com ara plouen figues
 192. Costar Poblet i Santes Creus
 193. De bocaterrosa
 194. De calent en calent
 195. De genolls
 196. De quan en ça?
 197. De quatre grapes
 198. De tres i no res
 199. De viu en viu
 200. Descobrir la sopa d'all
 201. Deixar-lo amb el morro untat
 202. Dir unes vegades santa i altres salve
 203. Donar un aglà per fer cagar un roure
 204. Endavant les atxes
 205. Entre bolquerets
 206. Entre Tots Sants i Manresa
 207. Fer caritat al diable
 208. Fer com els ases d'Artà, que en veure es bast ja suen
 209. Fer el passarell
 210. Fer el petarrell
 211. Fer-se'n deu pedretes
 212. Fes-te fotre!
 213. Haver-hi més dies que llangonisses
 214. Haver-n'hi per llogar-hi cadires
 215. La cançó de l'enfadós
 216. Lligar els gossos amb llonganisses
 217. Mosca hi ha en l'arròs!
 218. Nedar entre dues aigües
 219. No saber ni la a
 220. Només faltaria!
 221. Parlar foradat
 222. Passar ànsia
 223. Per la tremenda
 224. Ploure a bots i barrals
 225. Prendre la a per la be
 226. Puja aquí dalt!
 227. Quan les cabres tindran llana
 228. Quatre i el cabo
 229. Què n'és es cul de ses témpores?
 230. Quin cap per portar una casa!
 231. Saber de quin mal s'ha de morir
 232. Semblar el mercat de Calaf
 233. Sense pensar-s'hi gaire
 234. Ser l'ase dels cops
 235. Ser més variable que el temps (o que el vent)
 236. Tenir més caps que barrets
 237. Tenir més fam que un mestre d'escola
 238. Tenir-ne una al pap i una altra al sac
 239. Tocar ferro
 240. Tirar-les sense engaltar
 241. Treure-s'ho del cap i posar-s'ho als peus
 242. Tretze són tretze
 243. Una al mall i una altra a l'enclusa
 244. Una cosa va per l'altra
 245. Una de freda i una de calenta
 246. Vés on canta la sardina!
 247. Voler pujar al cel a despit dels sants

Fonts i bibliografia utilitzada

Llistat de les diferents fonts bibliogràfiques o en línia referenciades en aquesta obra.

 1. ABRIL (1996) - Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 2. ALADERN (1904) - Josep Aladern (1904): Diccionari Popular de la Llengua Catalana.
 3. ALZAMORA (2008) - Jaume Alzamora Bisbal (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra. Palma de Mallorca: Ed. Moll. Col·lecció «Els treballs i els dies, núm. 53». Ressenya.
 4. AMADES (1951a) - Joan Amades i Gelats (1951a): Refranyer català comentat. Barcelona: Ed. Selecta. || Ed. Selecta - Catalònia, 1990: segona edició dins la col·lecció «Club de Butxaca», núm. 20. Ressenya.
 5. BALBASTRE (1977) - Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic. Ressenya.
 6. BELLMUNT I FIGUERAS (1992) - Joan Bellmunt i Figueras (1992): Fets, costums i llegendes. Vall d'Aran. Refranys. Lleida: Ed. Virgili i Pàges. Ressenya.
 7. CDLPV - Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià (CDLPV): Fitxes (en línia).
 8. CORREAS (1992) - Gonzalo Correas (1992): Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Madrid: Visor Libros. [ES].
 9. COT-FOLIA-ESPINOSA (1998) - Cot, Diana; Folia, Marta; Espinoza, Pedro - Cop d'ull (mira com es diu en castellà). Barcelona: La Galera. Col·lecció «El Bagul», núm. 5.
 10. DABAN - Àngel Daban (2006): Dites i refranys (en línia).
 11. DCVB - Alcover-Moll (1926-68): Diccionari català-valencià-balear (en línia) (DCVB). Palma de Mallorca: Ed. Moll.
 12. DIÀFORA (1982) - Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora. Ressenya.
 13. DICCIONARI MULTILINGÜE (1999) - Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany, d'Enciclopèdia Catalana. Barcelona.(en línia)
 14. DLC (1993) - Diccionari català-castellà castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993. 3a. edició.
 15. ESPINAL (2004) - M. Teresa Espinal (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes. Barcelona-València: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions - Publicacions de la Universitat de València - Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Conté CD-ROM. [PDF]
 16. ESPUNYES (1996) - Josep Espunyes i Esteve (1996): Dites, locucions i frases fetes de Tresponts Avall. Tremp: Garsineu Editors.
 17. ESPUNYES (2007) - Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49». Ressenya.
 18. ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ (1803) - Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I. Barcelona, 1803.
 19. FARNÉS (1992-98) - Sebastià Farnés i Badó (1992-98): Paremiologia catalana comparada. Barcelona: Ed. Columna. 8 volums. Edició a cura de Jaume Vidal Alcover, Magí Sunyer i Josep Lluís Savall, amb la col·laboració de Josep M. Pujol. Ressenya.
 20. FERRER (1839) - Fra Magí Ferrer (1839): Diccionario catalán-castellano. Barcelona: Imprenta y Librería de Pablo Riera.
 21. FERRET (1968) - Antoni Ferret (1968): Parleu més bé el català. Barcelona: Editorial Claret. Col. «Pompeu Fabra, 4».
 22. GARCÍA SALINAS (1994) - Jordi García Salinas (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes. Barcelona: Avui.
 23. GONZÁLEZ (1998) - José Luis González Díaz (1998): Dichos y proverbios populares. Madrid: Edimat Libros. [ES]
 24. GRIERA (1935) - Antoni Griera Gaja (1935-47): Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya. Barcelona. Ed. Catalunya. 14 vol. Ressenya.
 25. JANÉ (1973) - Albert Jané (1973): Aclariments lingüístics (3 vol.). Barcelona: Ed. Barcino. Col. «Popular Barcino, 225-227».
 26. LABÈRNIA (1840) - Pere Labèrnia i Esteller (1840): Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina. Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla
 27. MILLÀ (1965) - Lluís Millà i Reig (1965): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars. Barcelona: Editorial Millà. Col·lecció «Vell i nou», núm. 3.
 28. MIRAVITLLES (1989) - Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 29. MONJO (1994) - Eugeni-Adolf Monjo i Pasqual (1994): Saba vella. Pedreguer: Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA). Ressenya.
 30. MORET (1995) - Hèctor Moret Cosso (1995): Lo molinar: Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. 3. Gèneres menors de la literatura popular. Calaceit (Terol): Instituto de Estudios Turolenses. Col·lecció «Lo Trill, 3».
 31. PÀMIES (1997) - Víctor Pàmies i Riudor (1997). Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (manuscrit). [En línia Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (pròleg i 50 primeres entrades)].
 32. PÀMIES (1997a) - Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].
 33. PÀMIES (2007) - Víctor Pàmies i Riudor (2007): Refranyer català-castellà (blog en línia).
 34. PÀMIES (2011) - Víctor Pàmies i Riudor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. (Vallromanes: autopublicació). Col. «Enciclopèdia paremiològica del cos humà», 1.  
 35. PÀMIES (2012a) - Víctor Pàmies i Riudor (2012): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».
 36. PÀMIES (2012b) - Víctor Pàmies i Riudor (2011): En cap cap cap. Diccionari de dites i refranys sobre el cap. (Vallromanes: autopublicació). Col. «Enciclopèdia paremiològica del cos humà», 2. 
 37. PASTOR (1908) - Federico Pastor i Lluís (1908): Refrans i modismes tortosins. Edició en línia a cura d'Albert Aragonés Salvat. Tortosa, 2003.
 38. PERIS (2001) - Antoni Peris i Joan (2001): Diccionari de locucions i frases llatines. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. Col·lecció «El Calidoscopi». Ressenya.
 39. PERRAMON (1979) - Sever Perramon i Barnadas (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana. Barcelona; Editorial Millà. Col·lecció «Llengua viva», núm. 2. Ressenya.
 40. RASPALL-MARTÍ (1984) - Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1984): Diccionari de locucions i de frases fetes. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «Cultura Catalana Contemporània, 16». Ressenya.
 41. RASPALL-MARTÍ (1995) - Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1995): Diccionari de locucions. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris, 173». Ressenya.
 42. RASPALL-MARTÍ (1996) - Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1996): Diccionari de frases fetes. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris, 196». Ressenya.
 43. RIERA (1985) - Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 44. ROIG (1997) - Francesc Roig i Feliu (1997): Recull de dites populars catalanes (en línia). Ressenya.
 45. SALVAT (1930) - Salvat (1930): Diccionari Enciclopèdic de la Llengua Catalana. Barcelona: Salvat Editors.
 46. SÁNCHEZ LADERO (1983) - Lázaro Sánchez Ladero (1983): Refranes Iter 2000. Refranes y frases populares. Barcelona: Ed. Sopena. [ES]
 47. VIQUIDITES (2004) - Viquidites.
 48. VIQUILLIBRES (2013) - 'Frases fetes en diferents llengües'.
 49. ZÈFIR - Zèfir - Llista de professionals de la llengua catalana.

__________
1: En els casos d'obres antigues, he actualitzat el text a la normativa actual, tret, generalment, del títol de l'obra, que el mantinc inalterable.
2: En els casos d'obres marcadament dialectals o amb ús d'argot, mantinc les expressions pròpies, però entre cometes («» o "").
3: En els casos d'obres que incorporen algun barbarisme o estrangerisme, mantinc l'expressió, però en cursiva.
4: Podeu consultar la ressenya d'aquestes obres (quan consta) a la Biblioteca paremiològica.

Agafar (o prendre) pel costat que punxa (o que crema)

Variants i sinònims:
 • Agafar (o prendre) pel costat que punxa (o que crema) (ESPUNYES 2007)
 • Agafar el rave per les fulles (ESPUNYES 2007)
Equivalents: Coger el rábano por las hojas [ES] (ESPUNYES 2007).

Font
: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Afartar-se com un lladre

Variants i sinònims:

 • V. Amb pa i vi es fa camí
 • Ataconar-se (ESPUNYES 2007)
 • Atracar-se (ESPUNYES 2007)
 • Bon plat i fondo! (ESPUNYES 2007)
 • Fer quedar les dents contentes (ESPUNYES 2007)
 • Fotre's fart (o afartar-se) com un tinter (ESPUNYES 2007)
 • Menjar a dos queixos (ESPUNYES 2007)
 • Menjar com un lloc (ESPUNYES 2007)
 • Menjar com una llima (o com una llima nova) (ESPUNYES 2007)
 • Menjar més que una grípia (ESPUNYES 2007)
 • Menjar per quatre (ESPUNYES 2007)
 • Menjar-se un bou amb les banyes (ESPUNYES 2007)
 • Omplir el ventre (o el païdor, o el pap) (ESPUNYES 2007)
 • Posar-se com un bou (ESPUNYES 2007)
 • Treure faves d'olla (ESPUNYES 2007)
 • Treure el ventre de pena (o de mal any) (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • Atiborrarse [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Comer como una lima [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Comer por cuatro [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Darse un atracón [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Llenar (o llenarse) el buche (o la tripa) [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Ponerse las botas [ES] (ESPUNYES 2007)
Nota: L'expressió 'Menjar a dos queixos', diu Espunyes (2007) que és una frase feta ben viva, fins fa pocs anys, en la parla d'un parell de padrins i padrines de Peramola.

Font
: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A ulls clucs

Variants i sinònims:

 • A cegues (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (ESPUNYES 2007)
 • A l'endeví (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A les fosques (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A les palpes (ESPUNYES 2007)
 • A les palpentes (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (MORET 1995) - (ESPUNYES 2007)
 • A palpes (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (CONCA 1993)
 • A ulls clucs (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • A ciegas [ES] (BALBASTRE 1977) - (ESPUNYES 2007)
 • A ojos cerrados [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A oscuras [ES] (BALBASTRE 1977)- (MIRAVITLLES 1989)
 • A pies juntillas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A tientas [ES] (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A tiento [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Dar palos de ciego [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Por el tiento [ES] (BALBASTRE 1977)
Mira també:
 • A les fosques no es veu res (MILLÀ 1988)
 • A les fosques són iguals totes les dones (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
 • A les fosques tothom va vestit d'un color (FARNÉS 1992)
 • A les fosques tots som iguals (FARNÉS 1992)
 • A les fosques... no s'hi veu (FARNÉS 1992)
Explicació:
 • Ajudant-se de les mans en lloc dels ulls per evitar de tocar, ensopegar, caure, a palpes (FERRET 1968).
 • No sabent on hom es troba en un afer (PERRAMON 1979).
 • Sense llum; perdut en un afer (PERRAMON 1979).
 • Servint-se del tacte, sense veure-hi (MORET 1995).
 • A l'atzar (POMARES 1997).
 • Sense veure-hi bé (POMARES 1997).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A ull

Variants i sinònims:

 • A barrisc (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (DLC 1993)
 • A bell ull (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A cop d'ull (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A l'entorn de (RIERA 1985)
 • A la ratlla de (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (ESPUNYES 2007)
 • A ull (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (DLC 1993) - (ESPUNYES 2007)
 • A ull nu (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al voltant de (RIERA 1985)
 • Més o menys
 • Pam amunt pam avall (ESPUNYES 2007)
 • Pam per aquí pam per allà (ESPUNYES 2007)
 • Sense comptar (PERRAMON 1979) - (DLC 1993)
 • Sense mesurar (DLC 1993)
 • Sense mirar prim (ESPUNYES 2007)
 • Sense pesar (DLC 1993)
 • Tal com raja (ESPUNYES 2007)
 • Tirar (o fotre-li'n) a l'ample (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • A bulto [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A ojo [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A ojo de buen cubero [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A primera vista [ES] (DIÀFORA 1982)
 • A simple vista [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A voleo [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Alrededor de [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985)
 • Más o menos [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Loc. adv. a ull, sense mesurar, sense pesar, sense comptar (DLC 1993).
 • Sense comptar, pesar o mesurar [a ull] | sense servir-se d'ulleres [a ull nu] (PERRAMON 1979).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A tot vent

Variants i sinònims:
 • A cent per hora (ESPUNYES 2007)
 • A corre-corrents (PERRAMON 1979)
 • A corre-cuita (FERRET 1968) - (PEY 1970) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A cremadent (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007) - (RODAMOTS 2013)
 • V. A la correguda
 • A la desesperada (MIRAVITLLES 1989)
 • A no poder més (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A passos de gegant (FRANQUESA 1970)
 • A tot drap (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A tot estrop (ESPUNYES 2007)
 • A tot gas (ESPUNYES 2007)
 • A tot vent (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A tota brida (ESPUNYES 2007)
 • A tota hòstia (o màquina) (ESPUNYES 2007)
 • A tota marxa (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A tota velocitat (MIRAVITLLES 1989)
 • Afuat (Mall.) (DCVB 1930)
 • Amb una esgarrapada (o dues, o quatre esgarrapades) (RODAMOTS 2013)
 • Amb promptitud (MIRAVITLLES 1989)
 • Anar (o passar) a carrera feta (ESPUNYES 2007)
 • Anar amb presses (o amb un misto al cul) (ESPUNYES 2007)
 • Anar com el vent (o com si portés un coet al cul, o com si tingués cagarines, o com una bala, o com un esperitat, o com un llamp, o com una llebre) (ESPUNYES 2007)
 • Anar cremat (o escopetejat, o llampat) (ESPUNYES 2007)
 • Anar de pressa i corrents (ESPUNYES 2007)
 • Anar-se'n com la vista (ESPUNYES 2007)
 • Atropelladament (MIRAVITLLES 1989)
 • Cames ajudeu-me (FRANQUESA 1970)- (PEY 1970)
 • Com un llamp (FRANQUESA 1970)
 • Com una exhalació (FRANQUESA 1970)
 • Com una reguera de pólvora (FRANQUESA 1970)
 • Com una taca d'oli (FRANQUESA 1970)
 • Corrents (PEY 1970)
 • Córrer més que el vent (ESPUNYES 2007)
 • Cuita-corrents (MIRAVITLLES 1989)
 • D'arrapa i fuig (o d'arrapa-i-fuig, o d'arrapa-fuig) (E S REIG 2005) - (RODAMOTS 2013)
 • D'una revolada (FRANQUESA 1970)
 • De llampada (FRANQUESA 1970) - (PEY 1970)
 • De pressa (FRANQUESA 1970)- (PEY 1970)
 • De rapafuig (RODAMOTS 2013)
 • En un salt (o quatre salts) (FRANQUESA 1970)
 • Escapat (MIRAVITLLES 1989)
 • Fent fues (Mall.)
 • Llampant (FRANQUESA 1970)- (PEY 1970)
 • Passar de llampada (ESPUNYES 2007)
 • Passar volant (ESPUNYES 2007)
 • Ràpidament (FRANQUESA 1970) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Rapidíssimament (FRANQUESA 1970)
 • Sallar (ESPUNYES 2007)
 • Tallar el vent (ESPUNYES 2007)
 • Volant (FRANQUESA 1970) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A carta cabal [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A escape [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A la desesperada [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A marchas dobles [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A mata caballo [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • A rienda suelta [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A toda máquina [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A toda marcha [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A toda mecha (o leche) [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A toda pastilla [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A toda prisa [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A todo gas [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A todo taco [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • Atropelladamente [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Correr alguien que se las pela [ES] (ESPUNYES 2007)
 • De prisa y corriendo [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • Pasar (o salir) echando (o cagando) leches (o hostias) [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Volando [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Explicació:
 • Normalment, s'usa «tan» davant de locucions adverbials (JANÉ 1973)
 • Amb presses (PERRAMON 1979)
 • Compost repetitiu i expressiu
 • Corrents, de pressa
Nota: És més o menys habitual veure també escrit *A correcuita, sense guionet. De fet només sortia al DLC (La tercera edició del Diccionari de la llengua catalana d'Enciclopèdia Catalana, de 1993). Però ja ho han esmenat en la versió en línia actual.

Nota: En comentaris em proposen altres formes, més vulgars o d'argot, que em semblen bastant deutores del castellà: Cagant llets o Anar follat. Em caldrà cercar-ne més informació.

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A toc de campana (o de corneta, o d'esquella)

Variants i sinònims:
 • A toc de campana (o de corneta, o d'esquella) (ESPUNYES 2007)
 • Com un clau (ESPUNYES 2007)
 • Com un rellotge (ESPUNYES 2007)
 • Pixar quarts i cagar hores (ESPUNYES 2007)
 • Tenir-ho tot al punt i al so (ESPUNYES 2007)
Equivalents: Como un reloj [ES] (ESPUNYES 2007).

Font
: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A sol i serena

Variants i sinònims:

 • A camp ras (ESPUNYES 2007)
 • A la intempèrie (ESPUNYES 2007)
 • A la serena (BALBASTRE 1977)
 • Al ras (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • A campo raso [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A la intemperie [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Al fresco [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En descampado [ES] (ESPUNYES 2007)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A mans besades

Variants i sinònims:

 • A mans besades (ESPUNYES 2007)
 • Com pa beneït (ESPUNYES 2007)
Equivalents: Como el pan bendito [ES] (ESPUNYES 2007).

Font
: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

dijous, 17 d’abril del 2008

A empentes i rodolons

Variants i sinònims:

 • A empentes (BALBASTRE 1977)
 • A empentes i rodolons (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MILLÀ 1988) - (MIRAVITLLES 1989) - (SALVÀ 1990) - (ESPUNYES 2007)
 • A ensopegades (BALBASTRE 1977)
 • V. A penes
 • Amb penes i treballs (ESPUNYES 2007)
 • Amb prou feines (ESPUNYES 2007)
 • Anar a bursades (o a batzegades, o a ratxes) (ESPUNYES 2007)
 • V. Aquí caic, allà m'aixeco
Equivalents:
 • A duras penas [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A empellones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A empujones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • V. A penes
 • A trancas y barrancas [ES] (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A trompicones [ES] (BALBASTRE 1977) - (ESPUNYES 2007)
 • A trompón [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A tropezones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De trompón [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: A la força, per força (PERRAMON 1979).

Font
:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

A cor què vols, cor què desitges

Variants i sinònims:

 • A boca què vols (MIRAVITLLES 1989)
 • A cor què vols (MIRAVITLLES 1989) - (VINYETS 1990)
 • A cor què vols, boca què desitges (MIRAVITLLES 1989)
 • A cor què vols, cor què desitges (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-ROURA 1984) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Com a ca la sogra (POPULOGIS 2012)
 • Com a cal sogre (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • D'allò més bé (MIRAVITLLES 1989)
 • D'allò millor (MIRAVITLLES 1989)
 • Menjat i begut (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A cuerpo de rey [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A pan y cuchillo [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A pedir de boca [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Como Pedro por su casa [ES] (BALBASTRE 1977) - (POPULOGIS 2012)
Explicació:
 • A plena satisfacció (PERRAMON 1979).
 • S'aplica a aquell que se sent molt còmode en un lloc i fa el que vol (POPULOGIS 2012).
Nota: És habitual el castellanisme *A cos de rei, que hem d'evitar.

Font
:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Verbofília. Populogis (2012). 

A bodes (o a festa, o a festa major) em convides!

Variants i sinònims:

 • A bodes em convides (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (FARNÉS 1992) - (CONCA 1993) - (POMARES 1997) - (PARÉS 1999) -
 • A bodes (o a festa, o a festa major) em convides! (ESPUNYES 2007)
 • A festes el convides! (DIÀFORA 1992)
 • A mans besades (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MIRAVITLLES 1989) - (FARNÉS 1992) - (POMARES 1997)
 • Amb molt de gust (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (POMARES 1997) - (ESPUNYES 2007)
 • De bon grat! (ESPUNYES 2007)
 • De bona gana (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • Con mucho gusto [ES] (BALBASTRE 1977) - (ESPUNYES 2007)
 • De mil amores [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989) - (DIÀFORA 1982)
 • ¡De mil amores! [ES] (ESPUNYES 2007)
 • De buena gana [ES] (ESPUNYES 2007)
 • ¡Muy bien se lo pones! [ES] (DIÀFORA 1992)
Explicació:
 • Denota l'alegria que ens produeix una proposició (PARÉS 1999).
 • Frase per a expressar que s'està d'acord a fer una cosa, que es farà amb molt de gust (POMARES 1997).
 • Joia per una proposició acceptada (PERRAMON 1979).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Això rai

Variants i sinònims:
 • Això rai (espunyes 2007)
 • Això no és res (ESPUNYES 2007)
Equivalents: Esto es lo de menos [ES] (ESPUNYES 2007).

Font: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».