índex - bibliografia

divendres, 18 d’abril del 2008

A sol i serena

Variants i sinònims:

  • A camp ras (ESPUNYES 2007)
  • A la intempèrie (ESPUNYES 2007)
  • A la serena (BALBASTRE 1977)
  • Al ras (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
  • A campo raso [ES] (ESPUNYES 2007)
  • A la intemperie [ES] (ESPUNYES 2007)
  • Al fresco [ES] (BALBASTRE 1977)
  • En descampado [ES] (ESPUNYES 2007)
Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».