índex - bibliografia

divendres, 18 d’abril del 2008

Fer com els ases d'Artà, que en veure es bast ja suen

Variants i sinònims: Fer com els ases d'Artà, que en veure es bast ja suen (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Ser de casta de Pedro Tierno, que se descostilla durmiendo [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Esser molt malfeiner, no voler fer gens de feina (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».