índex - bibliografia

dijous, 17 d’abril del 2008

A bodes (o a festa, o a festa major) em convides!

Variants i sinònims:

 • A bodes em convides (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (FARNÉS 1992) - (CONCA 1993) - (POMARES 1997) - (PARÉS 1999) -
 • A bodes (o a festa, o a festa major) em convides! (ESPUNYES 2007)
 • A festes el convides! (DIÀFORA 1992)
 • A mans besades (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MIRAVITLLES 1989) - (FARNÉS 1992) - (POMARES 1997)
 • Amb molt de gust (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (POMARES 1997) - (ESPUNYES 2007)
 • De bon grat! (ESPUNYES 2007)
 • De bona gana (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • Con mucho gusto [ES] (BALBASTRE 1977) - (ESPUNYES 2007)
 • De mil amores [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989) - (DIÀFORA 1982)
 • ¡De mil amores! [ES] (ESPUNYES 2007)
 • De buena gana [ES] (ESPUNYES 2007)
 • ¡Muy bien se lo pones! [ES] (DIÀFORA 1992)
Explicació:
 • Denota l'alegria que ens produeix una proposició (PARÉS 1999).
 • Frase per a expressar que s'està d'acord a fer una cosa, que es farà amb molt de gust (POMARES 1997).
 • Joia per una proposició acceptada (PERRAMON 1979).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».