índex - bibliografia

dimecres, 30 d’abril del 2008

A la babalà

Variants i sinònims:

 • A la babalà (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (VINYETS 1990) - (DLC 1993) - (ESPUNYES 2007)
 • Á la bobalá (GALIANA 1767)
 • A la lleugera (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (ESPUNYES 2007)
 • Barrim-barram (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • De qualsevol manera (ESPUNYES 2007)
 • De sobtada (MIRAVITLLES 1989)
 • V. El meló i el casament són coses d'encertament
 • Per damunt (MIRAVITLLES 1989)
 • Sense solta ni volta (MIRAVITLLES 1989)
 • Sense trellat (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A bulto [ES] (BALBASTRE 1977) - (ESPUNYES 2007)
 • A la buena de Dios [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A la ligera [ES] (DIÀFORA 1982)
 • A la tun tun [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A lo loco [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A lo que salga [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A tontas y a locas [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) (ESPUNYES 2007)
 • Al (o al buen) tuntún [ES] (ESPUNYES 2007)
Explicació:
 • Sense posar-hi la deguda atenció (FERRET 1968).
 • Sense posar atenció al que hom fa (PERRAMON 1979).
 • Sense haver-ho passat bé (PERRAMON 1979).
 • Loc. adv. sense posar l'atenció, el seny, necessaris en allò que hom fa, irreflexivament (DLC 1993).
Nota1: Aquesta expressió ja surt documentada a (GALIANA 1767), a la Rondalla de rondalles: "Y ara que parlim de escopetes, no es rahó que vostés vixquen á la bobalá, y ques queden dejuns com á bitsòcs".

Nota2: Amb aquesta expressió trobem també un palíndrom: a la bala, a la babalà alaba-la, proposta de Jesús Lladó al seu lloc web Ailifilia.

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

1 comentari:

Unknown ha dit...

Em sembla molt útil! No està fet a la babalà.👌