índex - bibliografia

divendres, 18 d’abril del 2008

Anar per llana i tornar tos

Variants i sinònims:
  • Anar per llana i tornar tos
  • Anar per llana i sortir «trasquilat» (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Ir a por lana y volver trasquilado [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Intentar enganyar els altres o lucrar-se damunt ells, però resultar enganyat (PONS LLUCH 1993).

Nota: la segona variant que proposa Pons Lluch (1993) és un castellanisme flagrant, malgrat que el DCVB apunta que "trasquilar", si és castellanisme, és antic, atès que ja es troba documentat al s. XIV. Tos -sa, adj., és el participi passat del verb «tondre», 'Pelat arran'; cast. trasquilado, esquilado.

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».