índex - bibliografia

divendres, 18 d’abril del 2008

La cançó de l'enfadós

Variants i sinònims: La cançó de l'enfadós (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents
: El cuento de nunca acabar [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.