índex - bibliografia

divendres, 18 d’abril del 2008

Fer-se'n deu pedretes

Variants i sinònims: Fer-se'n deu pedretes (SAURA 1884).

Equivalents
: Costar la torta un pan [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Férsen deu pedretas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.