índex - bibliografia

divendres, 18 d’abril del 2008

A ulls clucs

Variants i sinònims:

 • A cegues (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (ESPUNYES 2007)
 • A l'endeví (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A les fosques (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A les palpes (ESPUNYES 2007)
 • A les palpentes (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (MORET 1995) - (ESPUNYES 2007)
 • A palpes (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989) - (CONCA 1993)
 • A ulls clucs (FERRET 1968) - (JANÉ 1973) - (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • A ciegas [ES] (BALBASTRE 1977) - (ESPUNYES 2007)
 • A ojos cerrados [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A oscuras [ES] (BALBASTRE 1977)- (MIRAVITLLES 1989)
 • A pies juntillas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A tientas [ES] (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A tiento [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Dar palos de ciego [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Por el tiento [ES] (BALBASTRE 1977)
Mira també:
 • A les fosques no es veu res (MILLÀ 1988)
 • A les fosques són iguals totes les dones (AMADES 1951) - (PARÉS 1999)
 • A les fosques tothom va vestit d'un color (FARNÉS 1992)
 • A les fosques tots som iguals (FARNÉS 1992)
 • A les fosques... no s'hi veu (FARNÉS 1992)
Explicació:
 • Ajudant-se de les mans en lloc dels ulls per evitar de tocar, ensopegar, caure, a palpes (FERRET 1968).
 • No sabent on hom es troba en un afer (PERRAMON 1979).
 • Sense llum; perdut en un afer (PERRAMON 1979).
 • Servint-se del tacte, sense veure-hi (MORET 1995).
 • A l'atzar (POMARES 1997).
 • Sense veure-hi bé (POMARES 1997).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».