índex - bibliografia

divendres, 18 d’abril del 2008

Quatre i el cabo

Variants i sinònims:
  • Quatre i el cabo (SAURA 1884)
  • Quatre i el petit (SAURA 1884)
Equivalents: Cinco y la garra [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quatre y'l cabo | Quatre y'l petit (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.