índex - bibliografia

divendres, 18 d’abril del 2008

Afartar-se com un lladre

Variants i sinònims:

 • V. Amb pa i vi es fa camí
 • Ataconar-se (ESPUNYES 2007)
 • Atracar-se (ESPUNYES 2007)
 • Bon plat i fondo! (ESPUNYES 2007)
 • Fer quedar les dents contentes (ESPUNYES 2007)
 • Fotre's fart (o afartar-se) com un tinter (ESPUNYES 2007)
 • Menjar a dos queixos (ESPUNYES 2007)
 • Menjar com un lloc (ESPUNYES 2007)
 • Menjar com una llima (o com una llima nova) (ESPUNYES 2007)
 • Menjar més que una grípia (ESPUNYES 2007)
 • Menjar per quatre (ESPUNYES 2007)
 • Menjar-se un bou amb les banyes (ESPUNYES 2007)
 • Omplir el ventre (o el païdor, o el pap) (ESPUNYES 2007)
 • Posar-se com un bou (ESPUNYES 2007)
 • Treure faves d'olla (ESPUNYES 2007)
 • Treure el ventre de pena (o de mal any) (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • Atiborrarse [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Comer como una lima [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Comer por cuatro [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Darse un atracón [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Llenar (o llenarse) el buche (o la tripa) [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Ponerse las botas [ES] (ESPUNYES 2007)
Nota: L'expressió 'Menjar a dos queixos', diu Espunyes (2007) que és una frase feta ben viva, fins fa pocs anys, en la parla d'un parell de padrins i padrines de Peramola.

Font
: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».