índex - bibliografia

dijous, 17 d’abril del 2008

A cor què vols, cor què desitges

Variants i sinònims:

 • A boca què vols (MIRAVITLLES 1989)
 • A cor què vols (MIRAVITLLES 1989) - (VINYETS 1990)
 • A cor què vols, boca què desitges (MIRAVITLLES 1989)
 • A cor què vols, cor què desitges (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-ROURA 1984) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Com a ca la sogra (POPULOGIS 2012)
 • Com a cal sogre (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • D'allò més bé (MIRAVITLLES 1989)
 • D'allò millor (MIRAVITLLES 1989)
 • Menjat i begut (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A cuerpo de rey [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A pan y cuchillo [ES] (MIRAVITLLES 1989)
 • A pedir de boca [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Como Pedro por su casa [ES] (BALBASTRE 1977) - (POPULOGIS 2012)
Explicació:
 • A plena satisfacció (PERRAMON 1979).
 • S'aplica a aquell que se sent molt còmode en un lloc i fa el que vol (POPULOGIS 2012).
Nota: És habitual el castellanisme *A cos de rei, que hem d'evitar.

Font
:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Verbofília. Populogis (2012).