índex - bibliografia

divendres, 18 d’abril del 2008

Fonts i bibliografia utilitzada

Llistat de les diferents fonts bibliogràfiques o en línia referenciades en aquesta obra.

 1. ABRIL (1996) - Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 2. ALADERN (1904) - Josep Aladern (1904): Diccionari Popular de la Llengua Catalana.
 3. ALZAMORA (2008) - Jaume Alzamora Bisbal (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra. Palma de Mallorca: Ed. Moll. Col·lecció «Els treballs i els dies, núm. 53». Ressenya.
 4. AMADES (1951a) - Joan Amades i Gelats (1951a): Refranyer català comentat. Barcelona: Ed. Selecta. || Ed. Selecta - Catalònia, 1990: segona edició dins la col·lecció «Club de Butxaca», núm. 20. Ressenya.
 5. BALBASTRE (1977) - Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic. Ressenya.
 6. BELLMUNT I FIGUERAS (1992) - Joan Bellmunt i Figueras (1992): Fets, costums i llegendes. Vall d'Aran. Refranys. Lleida: Ed. Virgili i Pàges. Ressenya.
 7. CDLPV - Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià (CDLPV): Fitxes (en línia).
 8. CORREAS (1992) - Gonzalo Correas (1992): Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Madrid: Visor Libros. [ES].
 9. COT-FOLIA-ESPINOSA (1998) - Cot, Diana; Folia, Marta; Espinoza, Pedro - Cop d'ull (mira com es diu en castellà). Barcelona: La Galera. Col·lecció «El Bagul», núm. 5.
 10. DABAN - Àngel Daban (2006): Dites i refranys (en línia).
 11. DCVB - Alcover-Moll (1926-68): Diccionari català-valencià-balear (en línia) (DCVB). Palma de Mallorca: Ed. Moll.
 12. DIÀFORA (1982) - Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora. Ressenya.
 13. DICCIONARI MULTILINGÜE (1999) - Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany, d'Enciclopèdia Catalana. Barcelona.(en línia)
 14. DLC (1993) - Diccionari català-castellà castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993. 3a. edició.
 15. ESPINAL (2004) - M. Teresa Espinal (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes. Barcelona-València: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions - Publicacions de la Universitat de València - Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Conté CD-ROM. [PDF]
 16. ESPUNYES (1996) - Josep Espunyes i Esteve (1996): Dites, locucions i frases fetes de Tresponts Avall. Tremp: Garsineu Editors.
 17. ESPUNYES (2007) - Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49». Ressenya.
 18. ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ (1803) - Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I. Barcelona, 1803.
 19. FARNÉS (1992-98) - Sebastià Farnés i Badó (1992-98): Paremiologia catalana comparada. Barcelona: Ed. Columna. 8 volums. Edició a cura de Jaume Vidal Alcover, Magí Sunyer i Josep Lluís Savall, amb la col·laboració de Josep M. Pujol. Ressenya.
 20. FERRER (1839) - Fra Magí Ferrer (1839): Diccionario catalán-castellano. Barcelona: Imprenta y Librería de Pablo Riera.
 21. FERRET (1968) - Antoni Ferret (1968): Parleu més bé el català. Barcelona: Editorial Claret. Col. «Pompeu Fabra, 4».
 22. GARCÍA SALINAS (1994) - Jordi García Salinas (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes. Barcelona: Avui.
 23. GONZÁLEZ (1998) - José Luis González Díaz (1998): Dichos y proverbios populares. Madrid: Edimat Libros. [ES]
 24. GRIERA (1935) - Antoni Griera Gaja (1935-47): Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya. Barcelona. Ed. Catalunya. 14 vol. Ressenya.
 25. JANÉ (1973) - Albert Jané (1973): Aclariments lingüístics (3 vol.). Barcelona: Ed. Barcino. Col. «Popular Barcino, 225-227».
 26. LABÈRNIA (1840) - Pere Labèrnia i Esteller (1840): Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina. Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla
 27. MILLÀ (1965) - Lluís Millà i Reig (1965): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars. Barcelona: Editorial Millà. Col·lecció «Vell i nou», núm. 3.
 28. MIRAVITLLES (1989) - Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 29. MONJO (1994) - Eugeni-Adolf Monjo i Pasqual (1994): Saba vella. Pedreguer: Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA). Ressenya.
 30. MORET (1995) - Hèctor Moret Cosso (1995): Lo molinar: Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. 3. Gèneres menors de la literatura popular. Calaceit (Terol): Instituto de Estudios Turolenses. Col·lecció «Lo Trill, 3».
 31. PÀMIES (1997) - Víctor Pàmies i Riudor (1997). Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (manuscrit). [En línia Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (pròleg i 50 primeres entrades)].
 32. PÀMIES (1997a) - Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].
 33. PÀMIES (2007) - Víctor Pàmies i Riudor (2007): Refranyer català-castellà (blog en línia).
 34. PÀMIES (2011) - Víctor Pàmies i Riudor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. (Vallromanes: autopublicació). Col. «Enciclopèdia paremiològica del cos humà», 1.  
 35. PÀMIES (2012a) - Víctor Pàmies i Riudor (2012): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».
 36. PÀMIES (2012b) - Víctor Pàmies i Riudor (2011): En cap cap cap. Diccionari de dites i refranys sobre el cap. (Vallromanes: autopublicació). Col. «Enciclopèdia paremiològica del cos humà», 2. 
 37. PASTOR (1908) - Federico Pastor i Lluís (1908): Refrans i modismes tortosins. Edició en línia a cura d'Albert Aragonés Salvat. Tortosa, 2003.
 38. PERIS (2001) - Antoni Peris i Joan (2001): Diccionari de locucions i frases llatines. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. Col·lecció «El Calidoscopi». Ressenya.
 39. PERRAMON (1979) - Sever Perramon i Barnadas (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana. Barcelona; Editorial Millà. Col·lecció «Llengua viva», núm. 2. Ressenya.
 40. RASPALL-MARTÍ (1984) - Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1984): Diccionari de locucions i de frases fetes. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «Cultura Catalana Contemporània, 16». Ressenya.
 41. RASPALL-MARTÍ (1995) - Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1995): Diccionari de locucions. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris, 173». Ressenya.
 42. RASPALL-MARTÍ (1996) - Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1996): Diccionari de frases fetes. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris, 196». Ressenya.
 43. RIERA (1985) - Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 44. ROIG (1997) - Francesc Roig i Feliu (1997): Recull de dites populars catalanes (en línia). Ressenya.
 45. SALVAT (1930) - Salvat (1930): Diccionari Enciclopèdic de la Llengua Catalana. Barcelona: Salvat Editors.
 46. SÁNCHEZ LADERO (1983) - Lázaro Sánchez Ladero (1983): Refranes Iter 2000. Refranes y frases populares. Barcelona: Ed. Sopena. [ES]
 47. VIQUIDITES (2004) - Viquidites.
 48. VIQUILLIBRES (2013) - 'Frases fetes en diferents llengües'.
 49. ZÈFIR - Zèfir - Llista de professionals de la llengua catalana.

__________
1: En els casos d'obres antigues, he actualitzat el text a la normativa actual, tret, generalment, del títol de l'obra, que el mantinc inalterable.
2: En els casos d'obres marcadament dialectals o amb ús d'argot, mantinc les expressions pròpies, però entre cometes («» o "").
3: En els casos d'obres que incorporen algun barbarisme o estrangerisme, mantinc l'expressió, però en cursiva.
4: Podeu consultar la ressenya d'aquestes obres (quan consta) a la Biblioteca paremiològica.