índex - bibliografia

diumenge, 30 de novembre del 2008

Deixar-lo amb el morro untat

Variants i sinònims: Deixar-lo amb el morro untat (SAURA 1884).

Equivalents: Dejar a uno con la miel en los labios [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original:
Deixarlo ab lo morro untat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

dissabte, 1 de novembre del 2008

A l'entrant

Variants i sinònims:
 • A l'entrada (PERRAMON 1979)
 • A l'entrant (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)
Equivalents: A la entrada [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A l'entorn

Variants i sinònims:
 • A l'entorn (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES (1989)
 • Al voltant (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES (1989)
 • Entorn (MIRAVITLLES (1989)
Equivalents:
 • Alrededor [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES (1989)
 • Derredor [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En torno [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Rededor [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Al voltant (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A l'encalç

Variants i sinònims: A l'encalç (BALBASTRE 1977).

Equivalents: En pos [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A pèl

Variants i sinònims:
 • A l'empèl (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A pèl (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989) - (VINYETS 1990)
 • A pèl i a repèl (MILLÀ 1979) - (MILLÀ 1988)
 • A pèl nu (PERRAMON 1979)
 • Al pèl (DIÀFORA 1982)
Equivalents:
 • A pelo [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De perlas [ES] (DIÀFORA 1982)
 • En carnes [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En vivas carnes [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Muntant a cavall sense sella; en la direcció en què el pèl s'inclina; ben nu (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A l'antiga

Variants i sinònims:
 • A l'antiga (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (POMARES 1997) - (DLC 1993)
 • A l'antigalla (PERRAMON 1979) - (POMARES 1997) - (DLC 1993)
 • A l'antigor (BALBASTRE 1977) - (DLC 1993)
 • A la manera antiga (PERRAMON 1979) - (DLC 1993)
Equivalents: A la antigua [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Explicació:
 • A la manera antiga; a la moda de l'antigor (PERRAMON 1979).
 • Loc. adv. a la manera antiga (DLC 1993).
 • Com es feia en temps passats (POMARES 1997).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A l'aire lliure

Variants i sinònims:
 • A cel descobert (DLC 1993)
 • A l'aire lliure (DIÀFORA 1982)
 • A ple aire (PERRAMON 1979) - (DLC 1993)
Equivalents: Al aire libre [ES] (DIÀFORA 1982).

Explicació:
 • A ple aire (PERRAMON 1979)
 • Loc. adv. a cel descobert (DLC 1993)
Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A l'aguait

Variants i sinònims: A l'aguait (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
 • En acecho [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Ojo avizor [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Sobre aviso [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A l'acte

Variants i sinònims:
 • A l'acte (DCVB 1932) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al mateix moment (PERRAMON 1979)
 • De cop i volta (MIRAVITLLES 1989)
 • De seguida (DLC 1993)
 • Immediatament (DCVB 1932)
 • Tot seguit (DCVB 1932) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: En el acto [ES] (DCVB 1932) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació:
 • Adv. tot seguit, immediatament (DCVB 1932)
 • Al mateix moment (PERRAMON 1979)
 • Loc. adv. de seguida (DLC 1993)
Font:
 • DCVB (1930) - Alcover-Moll (1930): Diccionari català-valencià-balear (en línia) (DCVB). Palma de Mallorca: Ed. Moll.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A l'abric

Variants i sinònims:
 • A l'abric (DCVB 1932) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (DLC 1993)
 • A cobert (DLC 1993)
Equivalents:
 • A cubierto [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Al abrigo [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Al socaire [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació:
 • A lloc abrigat (DCVB 1932).
 • A cobert (PERRAMON 1979).
 • Loc. adv. a cobert (DLC 1993).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.