índex - bibliografia

dissabte, 1 de novembre del 2008

A l'entorn

Variants i sinònims:
  • A l'entorn (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES (1989)
  • Al voltant (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES (1989)
  • Entorn (MIRAVITLLES (1989)
Equivalents:
  • Alrededor [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES (1989)
  • Derredor [ES] (BALBASTRE 1977)
  • En torno [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Rededor [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Al voltant (PERRAMON 1979).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.