índex - bibliografia

dissabte, 1 de novembre del 2008

A l'acte

Variants i sinònims:
 • A l'acte (DCVB 1932) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Al mateix moment (PERRAMON 1979)
 • De cop i volta (MIRAVITLLES 1989)
 • De seguida (DLC 1993)
 • Immediatament (DCVB 1932)
 • Tot seguit (DCVB 1932) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: En el acto [ES] (DCVB 1932) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació:
 • Adv. tot seguit, immediatament (DCVB 1932)
 • Al mateix moment (PERRAMON 1979)
 • Loc. adv. de seguida (DLC 1993)
Font:
 • DCVB (1930) - Alcover-Moll (1930): Diccionari català-valencià-balear (en línia) (DCVB). Palma de Mallorca: Ed. Moll.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.