índex - bibliografia

diumenge, 27 de juliol del 2008

De quan ençà?

Variants i sinònims: De quan ençà? (SAURA 1884).

Equivalents
: De cuando acá (o de cuanto acá Perico, o Marica con guantes)? [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original:
De quant en sá? (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tenir-ne una al pap i una altra al sac

Variants i sinònims: Tenir-ne una al pap i una altra al sac (SAURA 1884).

Equivalents
: decir uno y pensar otro [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original:
Tenirne una en lo pap y una altra en lo sach (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

dissabte, 26 de juliol del 2008

Dir unes vegades santa i altres salve

Variants i sinònims: Dir unes vegades santa i altres salve (SAURA 1884).

Equivalents
: Decir unas veces cesta, y otras ballesta [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original:
Dir unas vegadas santa y altras salve (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

dissabte, 12 de juliol del 2008

A estones

Variants i sinònims:
 • A estonades (PERRAMON 1979)
 • A estones (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)
 • De tant en tant (PERRAMON 1979)
Equivalents:
 • A ratos [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De rato en rato [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A preu fet

Variants i sinònims:
 • A escar (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (RIERA 1985)
 • A escara (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A escarada (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A l'escarada - (PERRAMON 1979)
 • A preu fet (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A destajo [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicacions:
 • A l'escarada, a preu fet (PERRAMON 1979).
 • Al preu convingut (PERRAMON 1979).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A entrada de fosc

Variants i sinònims: A entrada de fosc (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents:
 • Al anochecer [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Entre dos luces [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: En començar a fer-se vespre (PERRAMON 1979).

Font:
Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A enredar a un altre

Variants i sinònims: A enredar a un altre (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A otro perro con ese hueso [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A encesa de llums

Variants i sinònims: A encesa de llums (BALBASTRE 1977).

Equivalents: La hora del atardecer [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A dretcient

Variants i sinònims:
 • A dret (DIÀFORA 1982)
 • A dretcient (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)
 • A dretes (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A gratcient (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A sabuda (MIRAVITLLES 1989)
 • A posta (MIRAVITLLES 1989)
 • Deliberadament (PERRAMON 1979)
 • Exprés (MIRAVITLLES 1989)
 • Expressament (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A drede [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Adrede [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A sabiendas [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Con entero conocimiento (BALBASTRE 1977)
 • Deliberadamente [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Expressament [ES] (FERRET 1968)
 • Exprofeso [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
Explicació:
 • Amb intenció (PERRAMON 1979).
 • Deliberadament (PERRAMON 1979).
 • Expressament, deliberadament (FERRET 1968).
Nota: A ALMIRALL (1887), dins Miscelánea Folk-lórica ja apareix á gratscient: "Y veus' aquí que, no agradantme, com no m'agrada, fer mamarratxadas á gratscient, he volgut examinar la cosa, ab lo propósit de que, si trobava que lo meu traball havía d'estar fora de lloch...".

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A destra i sinistra

Variants i sinònims:
 • A destra i a sinistra (DIÀFORA 1982)
 • A destra i sinistra (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A derecha e izquierda [ES] (DIÀFORA 1982)
 • A diestra y siniestra [ES] (BALBASTRE 1977)
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.