índex - bibliografia

dissabte, 12 de juliol del 2008

A dretcient

Variants i sinònims:
 • A dret (DIÀFORA 1982)
 • A dretcient (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)
 • A dretes (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A gratcient (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A sabuda (MIRAVITLLES 1989)
 • A posta (MIRAVITLLES 1989)
 • Deliberadament (PERRAMON 1979)
 • Exprés (MIRAVITLLES 1989)
 • Expressament (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A drede [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Adrede [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A sabiendas [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Con entero conocimiento (BALBASTRE 1977)
 • Deliberadamente [ES] (DIÀFORA 1982)
 • Expressament [ES] (FERRET 1968)
 • Exprofeso [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
Explicació:
 • Amb intenció (PERRAMON 1979).
 • Deliberadament (PERRAMON 1979).
 • Expressament, deliberadament (FERRET 1968).
Nota: A ALMIRALL (1887), dins Miscelánea Folk-lórica ja apareix á gratscient: "Y veus' aquí que, no agradantme, com no m'agrada, fer mamarratxadas á gratscient, he volgut examinar la cosa, ab lo propósit de que, si trobava que lo meu traball havía d'estar fora de lloch...".

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.