índex - bibliografia

dissabte, 12 de juliol del 2008

A preu fet

Variants i sinònims:
  • A escar (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (RIERA 1985)
  • A escara (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
  • A escarada (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
  • A l'escarada - (PERRAMON 1979)
  • A preu fet (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A destajo [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicacions:
  • A l'escarada, a preu fet (PERRAMON 1979).
  • Al preu convingut (PERRAMON 1979).
Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.