índex - bibliografia

dilluns, 27 d’agost del 2012

Abans de no gaire

Variants i sinònims: 
 • Abans de gaire (RASPALL-MARTÍ 1995)
 • Abans de no gaire (BALBASTRE 1977) - (RASPALL-MARTÍ 1995) - (RIERA 1985) - (PÀMIES 2012a).
 • Com aviat - (RASPALL-MARTÍ 1995).
 • D'aquí a poc temps (RIERA 1985) - (PÀMIES 2012a) - (RASPALL-MARTÍ 1995).
 • Dins de poc temps - (RASPALL-MARTÍ 1995).
Equivalents: Dentro de poco [ES] (PÀMIES 2012a).

Explicació: Aviat (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (PÀMIES 2012a).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1995): Diccionari de locucions. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris, 173».
 • Víctor Pàmies i Riudor (2012a): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».

Prendre la a per la be

Variants i sinònims: 
 • Confondre els ous amb els caragols (POMARES (1997) - (GARGALLO GREGORI 2008)
 • Contestar glòries a matines - (RASPALL-MARTÍ 1984).
 • Prendre la a per la b (DCVB 1926-68) - (FARNÉS 1992-98) - (DLC 1993) - (ABRIL 1996) - (PÀMIES 2012a).
Equivalents:
 • Confundir la gimnasia con la magnesia [ES] (ABRIL 1996) - (PÀMIES 2012a).
 • Confundir la velocidad con el tocino [ES] (PÀMIES 2012a).
 • Tomar una cosa por otra [ES] (ABRIL 1996).
Explicació:
 • Confondre les coses o les idees (DCVB 1926-68)
 • Prendre una cosa per altra (DLC 1993)
 • Prendre una cosa per una altra (PÀMIES 2012a).
Font:
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62. 
 • Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1984): Diccionari de locucions i de frases fetes. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «Cultura Catalana Contemporània, 16».
 • Víctor Pàmies i Riudor (2012a): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».