índex - bibliografia

dissabte, 20 de setembre del 2008

A la biorxa

Variants i sinònims: A la biorxa (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents:
 • Al revés [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Mal [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Malament, al revés del que voldríem (PERRAMON 1979).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A la bestreta

Variants i sinònims:

 • A la bestreta (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Per endavant (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • De antemano [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985)
 • Por adelantado [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • Por anticipado [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació:
 • Avançar uns diners.
 • Pagant a l'avançada (PERRAMON 1979).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

diumenge, 14 de setembre del 2008

A hores petites

Variants i sinònims:
 • A hores petites (DIÀFORA 1982)
 • A les (hores) petites (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A altas horas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De madrugada [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: Primeres hores del dia (DIÀFORA 1982).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A hores d'ara

Variants i sinònims: A hores d'ara (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (CONCA 1987) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:

 • A estas alturas [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A estas horas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A la hora de ahora [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicacions: Locució temporal que significa en aquests mateixos moments (JANÉ 1973).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A hora foscant

Variants i sinònims:
 • A entrada de fosc (PERRAMON 1979)
 • A hora foscant (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Equivalents:
 • Al anochecer [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Entre dos luces [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació: Cap a la posta de sol (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A hora baixa

Variants i sinònims: A hora baixa (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Al atardecer [ES] (DIÀFORA 1982).

Explicació: Cap a la posta de sol (PERRAMON 1979).

Nota: A Menorca diuen: a hora baixa cauen es tords (PONS LLUCH 1993) - (PARÉS 1999), que vol dir que cal esperar el moment oportú perquè s'esdevinguin les coses així com pertoca (PONS LLUCH 1993).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A grapades

Variants i sinònims:
 • A faneques (GIMENO-ROURA 1986)
 • A grapades (DIÀFORA 1982)
 • A grapats (PERRAMON 1979) - (GIMENO-ROURA 1986)
 • A munts (BALBASTRE 1977) - (GIMENO-ROURA 1986)
Equivalents:
 • A montones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A puñados [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: En gran quantitat (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A grans trets

Variants i sinònims:
 • A grans trets (RIERA 1985)
 • Amb poques paraules (RIERA 1985)
Equivalents: A grandes rasgos [ES] (RIERA 1985).

Font: Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.

De genolls

Variants i sinònims:
 • A genolls (DIÀFORA 1982)
 • Agenollat (MIRAVITLLES 1989)
 • De genollons (PERRAMON 1979)
 • De genolls (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • De hinojos [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De rodillas [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).
Explicació: Amb els genolls a terra (s.v. de genollons) (PERRAMON 1979).

Nota: hi ha un embarbussament que fa: De genollons, genollons, collia, collia, de genollons, genollons, collia codonys. De genollades, codonyades, i amb els dits, codonys collits (AMADES 1928) - (MILLÀ 1979) - (VINYETS 1990) - (BATLLORI 1997).
Hi ha diverses variants. Amades ho recull sota l'epítet: "jocs de paraules que si ens equivoquem podem caure en paraules de caient malsonant". I Millà, "embarbussament, frases enrevessades, entrebanca-llengües".

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

dissabte, 13 de setembre del 2008

De quatre grapes

Variants i sinònims:
 • A gatameus (ARABIA 1887)
 • De quatre grapes (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De quatre potes (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • A cuatro patas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A gatas [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Explicació:
 • Arrossegant-se a terra (POMARES 1997).
 • De peus i mans a terra (POMARES 1997).
Nota: A gatameus ho recull Ramon Arabia i Solanas (1887) a Miscelánea Folk-lorica, en un article titulat "Respostas al interrogatori folk-lorich: 4. Tortosa", publicat en facsímil per l'editorial J. J. de Olañeta (Barcelona).

Font:
 • Ramon Arabia i Solanas (1887): "Respostas al interrogatori folk-lorich: 4. Tortosa", dins Miscelánea Folk-lorica (Barcelona: J. J. de Olañeta).
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A garrotada seca

Variants i sinònims: A garrotada seca (cop de puny, etc.) (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A garrotazo limpio (puñetazo, etc.) [ES] (BALBASTRE 1977).

Font:
Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A galop tirat

Variants i sinònims: A galop tirat (DIÀFORA 1982).

Equivalents: A galope tendido [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A galet

Variants i sinònims: A galet (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A pico de jarro [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A furt

Variants i sinònims:
 • A furt (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)
 • D'amagat (PERRAMON 1979)
 • Il·legalment (PERRAMON 1979)
Equivalents:
 • A escondidas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Ilegalmente [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Al lliure albir

Variants i sinònims:
 • A franc albir (DIÀFORA 1982)
 • Al lliure albir (DIÀFORA 1982)
Equivalents: Al libre albedrío [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A flor de pell

Variants i sinònims: A flor de pell.

Equivalents: A flor de piel [ES].

Explicació:
 • A punt.
 • Gens amagat.
Nota: totes les referències són premsa escrita. No sé si s'ha de considerar un castellanisme.

A flor de

Variants i sinònims: A flor de (DIÀFORA 1982).

Equivalents:
 • A flor de [ES] (DIÀFORA 1982)
 • A ras de [ES] (DIÀFORA 1982)
Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A flor d'aigua

Variants i sinònims:
 • A flor d'aigua (MIRAVITLLES 1989)
 • A nivell d'aigua (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A flor de agua [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A flote [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: En la superfície de l'aigua (DCVB).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

A fi de bé

Variants i sinònims: A fi de bé (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Con buena intención [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

A fer punyetes!

Variants i sinònims:
 • A fer la mà! (POMARES 1997)
 • A fer punyetes
 • A fer punyetes! (POMARES 1997)
 • A la merda
Equivalents: A hacer puñetas [ES].

Explicació: Expressió despectiva de contrarietat, rebuig o menyspreu (POMARES 1997).

A ensopegades

Variants i sinònims: A ensopegades (BALBASTRE 1977).

Equivalents:
 • A trompicones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A tropezones [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A coneguda d'algú

Variants i sinònims: A coneguda d'algú (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A sabiendas de alguien [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

A compte i risc

Variacions i sinònims: A compte i risc (RIERA 1985).

Equivalents: A cuenta y riesgo [ES] (RIERA 1985).

Font: Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.

A compte

Variants i sinònims:
 • A càrrec (RIERA 1985)
 • A compte (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985)
Equivalents:
 • A cuenta [ES] (DIÀFORA 1982)
 • A expensas [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985)
 • A cargo [ES]
Explicació: D'una manera avantatjosa; part d'una suma a pagar (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.