índex - bibliografia

diumenge, 14 de setembre del 2008

De genolls

Variants i sinònims:
  • A genolls (DIÀFORA 1982)
  • Agenollat (MIRAVITLLES 1989)
  • De genollons (PERRAMON 1979)
  • De genolls (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
  • De hinojos [ES] (BALBASTRE 1977)
  • De rodillas [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).
Explicació: Amb els genolls a terra (s.v. de genollons) (PERRAMON 1979).

Nota: hi ha un embarbussament que fa: De genollons, genollons, collia, collia, de genollons, genollons, collia codonys. De genollades, codonyades, i amb els dits, codonys collits (AMADES 1928) - (MILLÀ 1979) - (VINYETS 1990) - (BATLLORI 1997).
Hi ha diverses variants. Amades ho recull sota l'epítet: "jocs de paraules que si ens equivoquem podem caure en paraules de caient malsonant". I Millà, "embarbussament, frases enrevessades, entrebanca-llengües".

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.