índex - bibliografia

dijous, 17 d’abril del 2008

A empentes i rodolons

Variants i sinònims:

 • A empentes (BALBASTRE 1977)
 • A empentes i rodolons (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MILLÀ 1988) - (MIRAVITLLES 1989) - (SALVÀ 1990) - (ESPUNYES 2007)
 • A ensopegades (BALBASTRE 1977)
 • V. A penes
 • Amb penes i treballs (ESPUNYES 2007)
 • Amb prou feines (ESPUNYES 2007)
 • Anar a bursades (o a batzegades, o a ratxes) (ESPUNYES 2007)
 • V. Aquí caic, allà m'aixeco
Equivalents:
 • A duras penas [ES] (ESPUNYES 2007)
 • A empellones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A empujones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • V. A penes
 • A trancas y barrancas [ES] (MIRAVITLLES 1989) - (ESPUNYES 2007)
 • A trompicones [ES] (BALBASTRE 1977) - (ESPUNYES 2007)
 • A trompón [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A tropezones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • De trompón [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: A la força, per força (PERRAMON 1979).

Font
:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».