índex - bibliografia

dissabte, 2 de gener del 2010

A pes de braços

Variants i sinònims:
  • V. A coll
  • A pes de braç (MORET 1995)
  • A pes de braços (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
  • A pols
Equivalents:
  • En brazos [ES] (BALBASTRE 1977)
  • En volandas [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Amb la força dels braços.

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.