índex - bibliografia

dimarts, 27 d’agost del 2013

Parlar foradat

Variants i sinònims: Parlar foradat (POPULOGIS 2012)

Equivalents: Diálogo para besugos [ES] (POPULOGIS 2012)

Explicació: Es diu per a indicar que s'està parlant per parlar, res d'importància i generalment poc relacionat amb el tema real de la conversa: «Això és parlar foradat» (POPULOGIS 2012).

Font: Verbofília. Populogis (2012).