índex - bibliografia

dissabte, 17 d’octubre del 2009

A orelles

Variants i sinònims: A orelles (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents: A oídas [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.