índex - bibliografia

dimecres, 8 d’abril del 2009

A més córrer

Variants i sinònims: A més córrer (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A porfía [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Corrent al més ràpidament possible (PERRAMON 1979).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.