índex - bibliografia

dimecres, 21 de maig del 2008

A cada moment

Variants i sinònims: A cada moment (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: Cada dos por tres [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.